Kandidatas į Prezidentus Arvydas Juozaitis VRK įteiks pareiškinius dokumentus

Vasario 18 d., pirmadienį,  9:30 val. kandidatas į Prezidentus Arvydas Juozaitis atvyks į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) ir pateiks pareiškinius dokumentus dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. 

Po apsilankymo VRK A. Juozaitis išvyks į Kauną. Ten dalyvaus įvairiuose kultūriniuose  renginiuose bei susitiks su rinkėjais. 

Daugiau

Geroji Naujiena: Palaiminti…

Geroji Naujiena: Palaiminti… Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja

Viešpats taip sako: „Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai – kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas gero, skursta sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias. Jisai – kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus – žaliuoja jo lapai; sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenustoja“. (Jer 17, 5–8)

* * *

Daugiau

Dr. Jonas Ramanauskas. Referendumai kaip smilkalų dūmai

Artėja didelis sujudimas Lietuvos valstybėje – rinkimai, referendumai. Tik klausimas – iš kur rasis balsuotojai, kuriuos kai kas vadina rinkėjais, kai paskutiniuose Seimo nario rinkimuose jų dalyvavo mažiau nei 30 procentų. Iš esmės balsuotojai nieko nerenka, tik balsuoja už jau parinktus.

Todėl referendumai dėl pilietybės išsaugojimo ir Seimo narių mažinimo tikrai visiškai nereikalingi, gal tik kaip smilkalų dūmai balsuotojams prisivilioti. Daugiau

Partizanų suvažiavimui – 70. Brangiausia Nepriklausomybės deklaracija

Partizanų suvažiavimui – 70. Brangiausia Nepriklausomybės deklaracija

Prieš 70 metų įvyko vienintelis Lietuvos partizanų suvažiavimas

„Tai yra didžiulis, seniai trokštamas, per kraujo aukas ir vargą atsiektas laimėjimas“,  – tokiais žodžiais prieš 70 metų partizanų vadai savo bendražygiams pranešė apie ilgai lauktą istorinį įvykį – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio subūrimą į vieningą organizaciją. Tai buvo vienintelis partizanų vadų suvažiavimas okupuotoje Lietuvoje, nes po jo įniršę okupantai ėmėsi ypač žiaurių persekiojimų.  Daugiau

SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE!

NiagFallLITH   Vasario 16-ąją Niagaros krioklys (JAV) nušvis Lietuvos Trispalvės spalvomis. Tai pagarba – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio  (LLKS) deklaracijai, priimtai  1949 m. vasario 16 d. Deklaracija laikytina panašaus lygmens aktu kaip ir 1918 m. vasario 16 d. ar 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės aktai.  Daugiau

JAV KONGRESO NARYS CHRIS SMITH tęsia kovą už Neringą Venckienę

JAV Kongreso narys Chris Smith (New Jersey valstija), nesirengia nuleisti rankų – praeitą savaitę (vasario 7 d.) naujajam demokratu vadovaujamam Kongresui pristatė jo parengtą privatų įstatymą, su šiek tiek atnaujinta informacija, Neringai Venckienei apginti

https://www.congress.gov/116/bills/hr1107/BILLS-116hr1107ih.pdf.

Ketvirtadienį, kuomet buvo pristatytas šis įstatymas, Kongrese lankėsi ir aukšti Lietuvos pareigūnai. Sekant Lietuvos spaudą, šio įstatymo kopija paviešinta nebuvo. Nesulaukė dėmesio ir Lietuvos žurnalistai, ypač ,,Lietuvos rytas”, kuris galėtų didžiuotis –  juk būtent jis paminėtas JAV KONGRESUI pasiūlytame įstatyme! Kongresmenai buvo supažindinti  su prokuroro D. Jakučio pasisakymu:

Daugiau

Vytautas Radžvilas. Vasario 16-osios jaunimo eitynės – visų mūsų reikalas

 
Patriotinio jaunimo eitynės neabejotinai taps gražiu šventinių renginių baigiamuoju akcentu. Tačiau jos gali tapti ir ypač svarbiu šalies politinio gyvenimo įvykiu. Jomis ne tik bus primintas ir pagerbtas šlovingas šalies istorijos įvykis – 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracija. Šios eitynės taip pat yra proga, nors kiek vėluojant, padaryti tai, kas nebuvo tinkamai atlikta prieš metus – prasmingai paminėti Valstybės atkūrimo šimtmetį. Ne tik 101-ąsias metines. 

Daugiau