Algimantas Rusteika. Mūsų mikrofonas išjungtas

Algimantas Rusteika. Mūsų mikrofonas išjungtas

Dalyvaujant pirmiesiems valstybės asmenims ir visai aukščiausiajai valdžiai, diplomatiniam korpusui, Bažnyčios hierarchams, kviestiniams svečiams, iškilmingoje aplinkoje televizijos transliacijos metu garbingiausios valstybinės premijos laureatė pasako tai, kaip galvoti ir viešai kalbėti valstybėje penkeris metus uždrausta. Daugiau

Zigmas Vaišvila. Dėl nepagarbos 2017-ųjų Laisvės premijos laureatei Nijolei Sadūnaitei

Zigmas Vaišvila. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Dėl nepagarbos 2017-ųjų Laisvės premijos laureatei Nijolei Sadūnaitei

2018 m sausio 16 diena Vilnius

Gerbiamas Seimo Pirmininke, Lietuvos Respublikos Seimui teikiau mano 2017 m. spalio 27 d. rekomendaciją dėl 2017-ųjų Laisvės premijos suteikimo Gerb. Nijolei Sadūnaitei. Daugiau

Krescencijaus Stoškaus viešas sveikinimas sesei Nijolei: Jūs parodėte padorumo standartą naujajai Lietuvai ir civilizuotam pasauliui

Krescencijaus Stoškaus viešas sveikinimas sesei Nijolei: Jūs parodėte padorumo standartą naujajai Lietuvai ir civilizuotam pasauliui Štai, kas yra naujiena. Šiandien, t.y. sausio 13 dieną, per vieną rytą mes sužinojome daug neįkainojamų dalykų: 1) kas yra tikrai Drąsus žmogus, 2) kad tas žmogus yra tikrai Šventas, 3) kad tokį Vieną Šventą Žmogų tikrai turi Lietuva, 4) kad tas žmogus ne tik buvo disidentas ir politinis kalinys, bet ir dabar tikrai yra vienintelis patikimas kriterijus ir atspirties taškas visiems mūsų poelgiams vertinti, 5) kad tas žmogus tikrai yra visų padorumo nepraradusių žmonių sąžinės balsas ir 6) kad tas žmogus tikrai yra Nijolė Sadūnaitė, įgijusi galimybę prabilti ne tik į Lietuvą, bet ir į visą civilizuotąjį pasaulį, 7) kad tas balsas negalės būti neišgirstas, nes neteisybės įjautrintų žmonių Lietuvoje ir visame pasaulyje yra daug daugiau negu gali nujausti aptukusios širdys.

Daugiau

Rasa Čepaitienė. „Nežinau“

Čia kai kas piktinasi sesės Nijolės kalba, klausdami, kas bendro tarp Sausio 13-osios ir Garliavos įvykių? Sausio 13-osios didvyriai žuvo už tai, kad Lietuva būtų laisva nuo svetimos valdžios, nuo valstybės vykdomo teroro prieš savo piliečius, nuo kitaminčių persekiojimo, nuo melo, nuo neteisingumo, nuo veidmainystės, nuo privilegijuotiesiems ir visiems likusiems taikomų dvejopų standartų. Už tai, kad jos vaikai gyventų ramiai, saugiai ir sočiai. Garliavoje valstybės vardu prieš paimamą mergaitę ir taikius protestuotojus buvo panaudotas perteklinis smurtas.

Daugiau

Verta prisiminti. Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas. Nesisekime neužmirštuolės – ne popierinė gėlelė yra mūsų Laisvės simbolis

Verta prisiminti. Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas. Nesisekime neužmirštuolės – ne popierinė gėlelė yra mūsų Laisvės simbolis2016 m. sausio 11 d.

„Neužmirštuolė“ – tai popierinė gėlė, kurią sausio 13-ąją įsisegti kviečia akcijos globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Šimonytė, režisierė Dalia Ibelhauptaitė, žurnalistas Andrius Tapinas, Europos Parlamento pirmininko patarėjas, Lietuvių bendruomenės Belgijoje pirmininkas Arnoldas Pranckevičius ir kiti. Gėlės žiedo simbolis pasirinktas norint parodyti pagarbą kovotojams už laisvę, o neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti. Iniciatyvą lydės šūkis „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“. Akcijos ženkliuką, kaip ir praėjusiais metais, bus galima parsisiųsti iš tinklapio http://www.neuzmirsk.lt taip ,pat jį bus galima gauti Sausio 13-osios renginių ir minėjimų vietose.“ (Iš Lietuvos spaudos)

Daugiau

Zigmas Vaišvila. Sausio 13-oji – mūsų valstybės ir už ją žuvusiųjų diena.

Prisiminkime ir įsiklausykime į Arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus žodžius, pasakytus Seime: Lietuvai reikia meilės tiesoje. Šiuos žodžius pasakė Žmogus, savo gyvenimu ir patirtimi liudijantis mūsų Lietuvos Laisvės bylą. Laisvės bylą, išdėstytą Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje ir Arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičius, jo bendražygio a.a. monsinjoro Alfonso Svarinsko iškentėtą nelaisvėje. Šiemet Laisvės premija Sausio 13-ąją bus įteikta šio kančių kelio eilinei – sesei Nijolei Sadūnaitei. Daugiau