Atgimimo banga (3 video reportažas)

https://www.youtube.com/watch?v=ZXgAspVz-uQ&feature=youtu.be   arba surinkus google youtube.com  atgimimo banga 3  (reportažo autorius Kazimieras Juraitis) 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA     

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai                                     

P A R E I Š K I M A S  Dėl  2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS

Vilnius,  2017-06-07

Vadovaujantis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2017-04-19  priimtu nutarimu   apie ATGIMIMO BANGOS organizavimą (žiūr. www.sajudis.com 2017-04-19 Atgimimo banga)  2017-06-07 Nepriklausomybės aikštėje vyko ATGIMIMO BANGA,  kurios darbotvarkėje buvo:

  1. Dėl mokslo metų trukmės.
  2. Dėl alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos.
  3. Dėl 1941-ųjų m. Birželio 23 d.  Sukilimo Deklaracijos įteisinimo teisės aktu.
  4. Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose.                        .

Vilniaus Sąjūdžio taryba, apsvarsčiusi 2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS metu išsakytas nuomones, pateiktą vaizdinę medžiagą bei  pasiūlymus KONSTATUOJA ir PAREIŠKIA:

  1. Vadovaudamasi tuo, kad daugelis pedagogų profesinių sąjungų bei moksleivių tėvų organizacijų jau senai priešinasi Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymams ilginti mokslo metus PASIŪLYTA surengti Seime Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo institucijų ir įstaigų, profesinių sąjungų, mokinių ir mokinių tėvų organizacijų atstovų konferenciją dėl mokslo metų trukmės.
  2. Alkoholizmas ir narkomanija LABAI PAVEIKĖ LIETUVOS ŽMONES. Atliekamos auklėjamosios ir prevencinės priemonės iki šiol nedavė reikiamų rezultatų. Iniciatyvinei grupei surinkus apie 70 tūkst. parašų, Seimo rinkiminės kampanijos metu politinių partijų ir organizacijų siekis blaivinti Lietuvą sudarė prielaidas blaivinti Lietuvą. PRIPAŽINTI YPATINGAI SVARBIAIS SEIMO ĮSTATYMUS DĖL ALKOHOLIO VARTOJIMO MAŽINIMO IR PREVENCIJOS. Kviesti visuomenę padėti įgyvendinti šiuos Seimo įstatymus.
  3. 1941 metų birželio 22-28 dienomis vykęs sukilimas išlaisvino Lietuvą nuo sovietų. Birželio 23 dieną priimta DEKLARACIJA turi labai svarbią reikšmę. Todėl būtina ją įteisinti Seimo įstatyminiu aktu. Prašome Seimą ir jos narių imtis iniciatyvų Deklaracijos įteisinimo klausimu.
  4. Seimo narių A. Kubiliaus, G. Landsbergio, G. Kirkilo ir kitų iniciatyva surinkti  70 parlamentarų parašai siekiantys  naudoti  lietuviškų dokumentų pirmame puslapyje lenkiškas raides prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kai kas mano, kad 70 tautos išrinktųjų iniciatyva  TURBŪT  yra PADĖKA LENKIJAI už Vilniaus krašto okupaciją 1920-1939 metais, už armijos krajovos veiksmus, už  bandymus sukurti Vilniaus krašto teritorinę autonomiją bei už tomaševskininkų žygius niekinant Lietuvą.    Bandymai įteisinti 70-ties parlamentarų projektą pažeidžia visuomenės apie 70 tūkst. surinktų parašų bei daugelio parlamentarų Seimo rinkimų batalijose išsakytoms nuostatoms.  

            Prašyti LR Seimą PRIIMTI “TALKOS”  iniciatyvinės grupės Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIP-3796, o 70 iniciatorių projektą atmesti.

INFORMUOJAME, kad

ATGIMIMO BANGA vyks birželio 21 . 1. Dėl išsivaikščiojančios Lietuvos. 2. Kaimo naikinimas – smūgis BALTŲ civilizacijai  3. Paralyžiuota medicina ir vaistininkų biznis. 4.  Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius  

Pasiteiravimui: L. Kerosierius  8 674 38465,     Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,          el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com