Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 m. 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai                                               

K R E I P I M A S I S  

Dėl  2019 m. paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS

                                                    Vilnius,  2017-11-29

                                                Dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-681 

            2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipėsi į jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narius, Lietuvos žmones ir Žiniasklaidą prašydami 2019 metus paskelbti PREZIDENTO ANTANO SMETONOS  METAIS ( 2017-01-04  laišką pridedame).

 

            Nuoširdžiai dėkojame LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariams  2017-04-28 d. svarsčiusiems ir priėmusiems nutarimą „Dėl 2019 metų paskelbimo LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS“  ir 2017-05-09 įregistravusiems Seime nutarimo projektą Nr. XIIIP-681 bei LR Seimo nariams, LR Švietimo ir mokslo komiteto nariams, LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos nariams  pritarusiems Vilniaus Sąjūdžio tarybos iniciatyvai ir atlikusiems daug darbų, kad 2019 metai būtų paskelbti PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS.

 Prašome LR Seimo Nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS aiškinamąjį raštą papildyti sakiniu: „Lietuva žemdirbių valstybė iki 1940-06-15 sovietų okupacijos buvo sukaupusi 9,593 t. aukso, kurį laikė užsienio bankuose“.         

 Tikimės, kad  LR Seimas 2019 metus paskelbs PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS.

Prašome į komisijos sudėtį pakviesti buvusį daugkartinį Lietuvos Sąjūdžio Pirmininką Rytą Kupčinską, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotoją Gediminą Adomaitį ir Vilniaus  Sąjūdžio tarybos pirmininką Leoną Kerosierių.

  LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Tarybos pirmininkas  Leonas Kerosierius 

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8673 95837, L. Kerosierius  8 674 38465,   

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,  el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com

PRIEDAS 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų 

            LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

                                       P   R   A   Š   Y   M   A   S   

Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento  Antano Smetonos metais  

                                      Vilnius, 2017-01-04 

              2019 m. sukanka  100  metų, kai buvo išrinktas pirmasis  po ilgų amžių  atkurtos Lietuvos valstybės – Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

              Antanas Smetona visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos valstybei: 1905 m.dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje, pirmojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti  Centro komiteto I vicepirmininkas, pirmininkas, 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje  Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos pirmininku, 1918.02.16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, redagavo įvairius  – ,, Viltį“,

,, Vairą“, ,, Lietuvos Aidą“  ir kt. leidinius, Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės  filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką, Lietuvos universitetas docentas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras. Po nevykusio Prezidento  K. Griniaus valdymo ir kilusios bolševikinės anarchijos, 1926.12.19  vėl išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, juo perrenkamas 1931 ir 1938 metais. Prezidentu išbuvo iki  sovietinės okupacijos 1940.06.15.

               Antano Smetonos veikla Lietuvos valstybei     1917 – 1940 m. buvo išskirtinė.

               Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  prašo Seimo paskelbti 2019 metus Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais, parengti valstybinę programą ir numatyti lėšas programai įgyvendinti.   

       Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius  

       Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

      Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

      Sąjūdžio narys   R. Kupčinskas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

   Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius  231 8111,     G. Adomaitiss  611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com