Dėl balandžio 6 d. referendumo Nyderlandų Karalystėje

TAUTININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKO PAREIŠKIMAS
Dėl balandžio 6 d. referendumo Nyderlandų Karalystėje rezultatų
2016 m. balandžio 7 d.

Vakar, balandžio 6 dieną, Nyderlandų Karalystėje įvyko referendumas dėl ES asociacijos sutarties su Ukrainos Respublika. Preliminariniais duomenimis, jame dalyvavo daugiau kaip 30 proc. rinkėjų, iš kurių virš 61 proc. (penktadalis visų rinkėjų) pasisakė prieš ES asociacijos sutarties su Ukraina ratifikavimą. Mes apgailestaujame, kad Olandijos piliečiai atmetė sutartį, tuo gerokai apsunkindami Ukrainos kelią į demokratiją, į europinės civilizacijos erdvę, susilpnindami tos valstybės tarptautines pozicijas, suteikdami Rusijos propagandai naujas galimybes pagrįsti ir teisinti agresyvią ir visai Europai pavojingą savo valstybės politiką. Tikimės, kad referendumo rezultatai netaps priežastimi nustumti Ukrainą nuo suartėjimo su ES kelio, dėl kurio daug ukrainiečių nepagailėjo net savo gyvybės.

Tačiau kartu referendumo rezultatai yra signalas pačiai Europos sąjungai. Skirtingai nuo formalios referendumo formuluotės, tikroji jo priežastis ir tikslas – tai protestas prieš šios šalies ir visos ES eurobiurokratų savivalę ir nacionalinių valstybių konstitucinių principų laužymą.
2005 m. referendume dėl sutarties „Konstitucija Europai“ olandai ryškia persvara nepritarė šiam kursui. Tačiau šios šalies elitas paniekino suverenią tautos valią. Sisteminių partijų valdomas Nyderlandų parlamentas ratifikavo iš esmės tą pačią sutartį, tik pervadintą Lisabonos sutartimi. Tokį pat neteisėtą žingsnį padarė ir Prancūzijos Nacionalinė asamblėja.
Pagrindinė referendumo išdava – net ES šalių-steigėjų tautos priešinasi tolesnei ES federalizacijai, nacionalinių valstybių suvereniteto naikinimui. Tai rodo, kad nuolatinės Tautininkų sąjungos pastangos stabdyti tolesnį Lietuvos Respublikos valstybingumo naikinimą, grąžinti ES į būklę, kuri buvo prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, atitinka bręstančius ir kitų valstybių-narių tautų siekius.

Tautininkų sąjungos pirmininkas
Audrius Rudys