Dėl Vilniaus savivaldybės tarybos bandymų pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos

Pirmininkui Arūnui Gumuliauskui

2019-07-10 d. MITINGO DALYVIAMS
Žiniasklaidai
 

Dėl Vilniaus savivaldybės   tarybos bandymų  pakeisti Kazio  Škirpos alėjos pavadinimą.

Nuo Sąjūdžio gimimo buvo atlikta daugybė darbų viešinant Lietuvos Laisvės kovų kelią. Surinkta tremčių medžiaga, išviešintas 1941 metų Birželio 22-28 d.Sukilimas, 1944-1953 metų partizaninis karas, katalikų Bažnyčios kronika, 50 metų trukęs komunistinis Lietuvos genocidas. Buvo statomi paminklai ir suteikiami gatvių pavadinimai nusipelniusiems didžiavyriams, komunizmo ir nacizmo aukoms.

            1998-02-04 Vilniaus miesto taryba sprendimu  Nr. 129   Vilniuje buvo pavadinta gatvė Kazio Škirpos alėjos vardu.

            PASTEBIMA, kad Lietuvoje veikia jėgos siekiančios paniekinti Laisvės kovų istoriją ir Sąjūdžio išsilaisvinamąją kovą.

2019-07-10 dieną Vilniaus  savivaldybės taryba svarstys klausimą dėl Kazio   Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimo.

          ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nė vienoje pasaulio valstybėje nabuvo teisiamas 1941 m. Birželio 22-28 d. Sukilimo   dalyvis  Kazys Škirpa.  

            PAŽYMIME, kad 2016-11-16 Vilniaus savivaldybės merui R. Šimašiui ir  tarybai rašėme laišką „Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo“. Laiško pabaigoje rašėme: „ … Siūlome nuimti atminimo lentą (lietuvių ir rusų kalba) Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei poetei Valerijai Valsiūnienei, esančią  prie namo Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3. Papildomai informavome, kad poetė V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti … “. Nuo to laiko praėjo daug laiko tačiau Vilniaus meras ir savivaldybė NESPRENDĖ paminklinės lentos KGB agentei V. Valsi8nienei  nuėmimo klausimų.

            2019-07-10 d. 12 val. prie Vilniaus savivaldybės rinksis mitingas apginti  1941 m. Birželio sukilimo dalyvį Kazį Škirpą.

            TURĖKIME VILTIES, kad Vilniaus  tarybos nariai įsiklausys į mitingo dalyvių argumentus ir nebandys niekinti Birželio Sukilįmo dalyvį  Kazį Škirpą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

   Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, V. Jakubonis tel. 8679 33348

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com