Kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio šmeižikai nustatyti, tačiau prokuratūra ir Seimo valdyba nenori to matyti ir įvertinti

2019 m. spalio 21 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio šmeižikai nustatyti, tačiau prokuratūra ir Seimo valdyba nenori to matyti ir įvertinti“.

Spaudos konferencijoje dalyvauja Profesorė Silvija Sondeckienė, Raimundas Banionis ir buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas.Spalio 2 d. pranešėjai Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, Seimo valdybai ir Prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė LR Seimo valdybos pavedimu LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupės dokumentus dėl 2018-01-05 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtų LGGRTC sukurtų dokumentų ištyrimo. 2018-01-05 LGGRTC Duomenyse apie KGB agentą „Alksnį“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenyse apie KGB agentą „Bronių“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenyse apie KGB agentą „Saliutą“ teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.

Generalinio prokuroro buvo prašyta, kad pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo nagrinėtų Generalinė prokuratūra ir neatidėliotinai priimtų pranešėjus, nes prokuratūrai pateikta medžiaga patvirtina pačių LGGRTC darbuotojų prisipažinimus LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupei, kad jie tai padarė neteisėtai ir neįvardintų politikų nurodymu ar užsakymu. LR Seimo valdybos prašyta, kad šis nebaigtas tyrimas būtų tęsiamas.

Iš LR Seimo valdybos kol kas atsakymas negautas. Tačiau nustebino Vilniaus apylinkės prokuratūros 3-iojo BPS prokuroro Benedikto Leišio 2019-10-14 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių veikų. Pranešėjams nesuprantama, kaip save ir savo profesiją gerbiantis prokuroras gali nenagrinėti tai, dėl ko pranešėjai kreipėsi į prokuratūrą. Prokuroras B. Leišys pasisakė ne dėl LGGRTC sukurtų ir paskelbtų šmeižikiškų dokumentų, bet dėl dėl 2018-01-05 d. LGGRTC-o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt tariamai paskelbto taip vadinamo KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo. Tačiau nei LGGRTC paskelbė šį žurnalą, nei pranešėjai dėl to kreipėsi į prokuratūrą.

Prokuroras B. Leišys nevertino ir pranešėjų pateiktos naujos medžiagos, kuri patvirtina pačių LGGRTC darbuotojų prisipažinimus, kad jie tai darė neteisėtai ir nenurodytų asmenų nurodymu.

Todėl pranešėjai ne tik skundžia teismui prokuroro B. Leišio nutarimą, bet ir kreipiasi į Generalinį prokurorą E. Pašilį, kad šis užtikrintų, jog prokuratūra tirtų tai, dėl ko kreiptasi, bet ne prokuroro Benedikto Leišio įsivaizdavimus. Pranešėjai kreipėsi į prokuratūrą ne dėl taip vadinamo KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo, bet dėl LGGRTC sukurtų ir viešai paskelbtų dokumentų, taip pat šių galimai nusikalstamų veikų užsakovų nustatymo.

Generaliniam prokurorui primenama, kad įstatymas įpareigoja priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus be eilės ir neatidėliotinai.

Pranešėjai Generalinio prokuroro prašo nutraukti šią patyčią iš mirusiųjų kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio, ištirti jų apšmeižino veikas, darančias didžiulę žalą ne tik šių asmenų atminimui ir jų artimiesiems, bet ir Lietuvos valstybei. Šias veikas padarę ir jas užsakę ar nurodę įvykdyti politikai turi būti nustatyti, o jų veikos turi būti įvertintos LR BPK nustatyta tvarka. Pranešėjų nuomone, prokuroro Benedikto Leišio patyčia iš pranešėjų kreipimosi turi būti įvertinta, patikrinant jo akivaizdaus šališkumo ar nenoro vykdyti LR BPK prokurorui nustatytų pareigų priežastis.

Po šio skandalo tarpžinybinė Liustracijos komisija, vienintelė turinti teisę Lietuvoje nustatinėti asmenų bendradarbiavimo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis teisinius faktus, ištyrė ir nustatė, kad nėra pagrindo išvadai, kad Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Tačiau ir po šių tarpžinybinės Liustracijos komisijos išvadų ir LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupės ataskaitos paskelbimo LGGRTC savo svetainėje www.kgbveikla.lt tebeviešina šiuos neteisėtus ir tikrovės neatitinkančius LGGRTC sukurtus dokumentus.

Dėl viešai paskelbto kardinolo Vincento Sladkevičiaus bendradarbiavimo su TSRS KGB juridinio fakto patikrinimo Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į tarpžinybinę Liustracijos komisiją.

Buvęs LGGRTC darbuotojas Marius Ėmužis, surašęs LGGRTC dokumentus apie mirusiuosius kardinolą Vincentą Sladkevičių, Donatą Banionį ir Saulių Sondeckį, LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupei patvirtino, kad nėra jokio pagrindo teigti, kad kardinolas V. Sladkevičius bendradarbiavo su TSRS KGB. Tačiau LGGRTC dokumentą, kad kardinolas V. Sladkevičius tariamai buvo KGB agentas „Alksnis“, Marius Ėmužis surašė ir perdavė šį dokumentą skelbimui. Kažkas, kurio ši Seimo Darbo grupė nenustatinėjo, nutarė šį ir kitus tikrovės neatitinkančius LGGRTC dokumentus paskelbti.

Žodis ATSIPRAŠAU Lietuvoje vis dar pamirštas. Į LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio klausimą, ar LGGRTC darbuotojai atsiprašys dėl to, ką pridarė, vis dar neatsakyta.

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupės ataskaitoje nurodyta, kad atsakinga už šią provokaciją yra LGGRTC Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. LR Seimas jos vis dar neatleidžia iš šių pareigų.