KAS PASIMELS ANT NUŽUDYTŲ ČĖČĖNŲ KAPŲ…

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
ČEČĖNŲ TAUTAI
GEROS VALIOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S  KAS PASIMELS ANT NUŽUDYTŲ ČĖČĖNŲ KAPŲ

Mes išaugom laisvi kaip ereliai, kalnų kunigaikščiai,
Ir nėra tokių slenksčių, nuo kur pasitrauktume baugščiai.
Niekad niekam nelenkti galvos – duodam priesaiką šventą,
Arba mirt, arba laisvėj gyventi mums lemta.Tai eilutės iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos himno “LAISVĖ ARBA MIRTIS ”.

1944 m. vasario 23-25 dienomis į Kazachstaną, Sibirą ir Vidurinę Aziją buvo ištremta absoliučiai visa čečėnų tauta – 520.301 žmogus. Šią, iš anksto suplanuotą, operaciją įvykdė 200.000 NKVD (vidaus reikalų liaudies komisariatas) ir Raudonosios armijos kareivių bei karininkų (t.y. po
vieną budelį dviems su puse čečėnų). Trėmimo metu buvo šaudomi, sprogdinami, badomi, skandinami, deginami, nuodijami.

Per 13 tremties metų (iki 1957 m.) žuvo apie 70 proc. čečėnų ir ingušų. Likę gyvieji patyrė žiauriausią moralinį ir fizinį smurtą. 

Rusijos prezidentas B.Jelcinas KGB pulkininką V.Putiną paskyrė premjeru ir pavedė “įvesti tvarką” Čečėnijoje, o Rusija už “žygdarbius” naikinant Čečėniją išrinko V. Putiną prezidentu. Pastarasis visam pasauliui aiškina ir tvirtina, kad jo šalis kovoja prieš teroristus. 

Nuo 1994 -12-11 Rusija nužudė apie 300 tūkst. čečėnų, padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių.
Nejaugi pasaulio didieji neatskiria Rusijos vykdomo žemės išdeginimo, žmonių žudymo ir išvijimo politikos nuo teroristų išpuolių?
Taigi, pati Rusija yra teroristė. Jos politika visada rėmėsi žudymo ir užkariavimo doktrinomis. 

2001 rugsėjo 11 d. teroristai sugriovė 2 dangoraižius ir apgadino Pentagoną. Žuvo apie 6000 žmonių. Padaryta didžiulė materialinė žala. Nuo tada pasaulio valstybės pasmerkė šį ir po to sekusius teroristų organizatorius ir vykdytus terorus ir ėmėsi teroristų pasmerkimo ir naikinimo žygių.
Prisiminkime ką mes ir pasaulis darė nuo 1994-12-11 d. kai Rusijos militarizmas su šimtatūkstantine kariuomene naikina Čečėniją.
2000.06.12-14 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis komunizmo teismas NIURNBERGAS-2, kuriame Čėčėnijos interesą gynė Aminat Saijeva. Apie tai skaitykite Vilniaus Sąjūdžio tinklapyje 
www.sajudis.com AMBASADORĖ TREMTYJE

Vilniaus sąjūdininkai Čečėnijos Nepriklausomybės kovas ir atmintį pažymėdavo susirinkimuose, mitinguose, protesto akcijose ir Džocharo Dudajevo skvere Vilniuje prie paminklo Čečėnijos Prezidentui. Apie tai byloja Vilniaus Sąjūdžio tarybos sukurtas filmas „Nežudyk“ –
žiūrėk www.sajudis.com NEŽUDYK 

COVID-19 pandemijos akivaizdoje mes nesusirinksime paminėti Čečėnijos didingą istoriją, rusiškąjį genocidą Čečėnijoje ir čečėnų gynybą nuo genocido.
Kas paminės rusiškųjų militaristų žudomą ir naikinamą čečėnų tautą?
KAS ATNEŠ GĖLYTĘ, NUSILENKS, UŽDEGS ŽVAKUTĘ IR PASIMELS ANT
RUSIJOS MILITARISTŲ NUŽUDYTŲ ČĖČĖNŲ, INGUŠŲ IR KITŲ LAISVĖS
KOVOTOJŲ KAPŲ?

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretoius A. Budriūnas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis
paštas, Vilnius, el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com