Kreipimasis DĖL NETEISĖTOS VEIKLOS KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNE IR YPATINGAI DIDELĖS GRĖSMĖS APLINKAI

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Saulioui Skverneliui
LR Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui
LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Policijos generaliniam komisarui   Linui Pernavui
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui Kęstučiui Mažeikai
LR Seimo Sveikatos apsaugos komiteto Pirmininkei Astai KubilieneiLR Seimo Audito komiteto Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Vilniaus savivaldybės merui Remigijui Šimašiui

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriui Robertui Marteckui
Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui
LR Seimo nariams
Lietuvos Respublikos Europos Parlamento nariams
Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams

Kazokiškių bendruomenės nariams
Žiniasklaidai 

PRAŠYMAS IMTIS SKUBIŲ PRIEMONIŲ DĖL NETEISĖTOS VEIKLOS

KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNE IR YPATINGAI DIDELĖS GRĖSMĖS APLINKAI

                                                Vilnius, 2018-03-28

Tapo žinoma, jog Kazokiškėse įsteigtame Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne jos operatorius UAB “VAATC” (vadovas Tomas Vaitkevičius) vykdo neteisėtą veiklą, dėl kurios bus patirta arba jau yra sukelta didžiulė žala aplinkai.

Sąvartyno operatorius UAB “VAATC” ir UAB “Energesman” 2017-12-29 d. sudarė taikos sutartį Nr. PS-200 (priedas Nr. 1), kuria susitarė, jog sąvartyno operatorius UAB “VAATC” už tam tikrą atlygį iš UAB “Energesman” (vadovas Donatas Majus) paliks sąvartyne ir palaidos jame 106 208, 69 tonas deginimui skirtų atliekų, kurios sąvartyne buvo paliktos saugoti pagal Atliekų turėtojo UAB “Energesma” ir Atliekų tvarkytojo “UAB “VAATC” 2016 m. gruodžio 30 d. sudarytą Terminuoto atliekų laikymo paslaugų teikimo sutartį. UAB “VAATC” įsipareigojo pagal taikos sutarties 1 p. už atlygį pašalinti106 208, 69 tonas atliekų Kazokiškių sąvartyne (priedas Nr. 2). Kazokiškių sąvartyne neleista šalinti deginimui skirtų atliekų.

Kazokiškių bendruomenė ir Vilniaus sąjūdis jau eilę metų  kėlė klausimus dėl neteisėtos sąvartyno veiklos ir  šių atliekų laikino saugojimo Kazokiškių sąvartyne problemą 2016-03-15  ((žiūr. www.sajudis.com 2016-03-15 “Dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pasekmių”)  ir 2017 m.,  tačiau   institucijos, kaip matyti  iš  šiuo  metu  sudarytos  neteisėtos  ir  aplinkai

ypatingai žalingos sutarties, tuo nesusirūpino. Akivaizdu, jog aplinkos apsaugos institucijos net nekontroliavo tokio didelio kiekio atliekų laikymo, jeigu sąvartyno operatoriui buvo leista sudaryti šio kiekio deginimui skirtų atliekų palaidojimo Kazokiškių sąvartyne sutartį.

Taip pat yra žinoma, jog neteisėtą 2017-12-29 d. susitarimą UAB “VAATC” ir UAB “Energesman” nuo 2018 m. sausio mėnesio jau keturis kartus teikė patvirtinti Vilniaus miesto apylinkės teismui taikos sutarčių tvirtinimui numatyta supaprastinta tvarka, tokiu būdu siekdamos “įteisinti” nusikalstamą susitarimą teismo rankomis. Teismas atsisakė tvirtinti taikos sutartį (priedas Nr. 3). Yra duomenų, jog šios atliekos jau yra pašalintos sąvartyne (sutankintos ir palaidotos).

Remiantis išdėstytais faktais  PRAŠAU, kad valdžios ir valdymo bei kontrolės institucijos nedelsiant imtųsi jų kompetencijoje esančių priemonių ir pareikalautų realiai, kad atliekos būtų išvežtos iš sąvartyno į atliekų deginimui skirtus įrenginius, kad Kazokiškių sąvartyno eksploatavimui išduotas TIPK leidimas būtų nedelsiant panaikintas už neteisėtą veiklą šalinant sąvartyne neleistinas šalinti atliekas, kad kalti asmenys būtų atitinkamai patraukti atsakomybėn, o iš aplinkos priežiūrą vykdančių institucijų atsakingų pareigūnų bei tarnautojų būtų pareikalauta atsakyti už neveikimą bei nusikalstamą savo pareigų nevykdymą įstatymų nustatyta tvarka.

Apie šiuos pažeidimus atitinkamai informuosime Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų aplinkos priežiūros institucijas.

L. Kerosierius Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas

Pasiteiravimui:  L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com