Kviečiame į protestą prie Užsienio reikalų ministerijos dėl J. Noreikos ir rezistencijos atminimo juodinimo

Rytoj, antradienį, spalio 16 dieną, 12 valandą kviečiame visus neabejingus piliečius ateiti prie Užsienio reikalų ministerijos (J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius) ir kartu stoti ginti Lietuvos istoriją ir laisvės kovotojų atminimą.
Lietuvos antisovietinės rezistencijos dalyvių atminimas patiria vis aktyvesnį puolimą Lietuvos viešojoje erdvėje. Aktyviai juodinami tiek pokario partizaninio pasipriešinimo, tiek 1941 metų birželio sukilimo dalyviai. Juodinant jų atminimą ir reikalaujant pašalinti jiems skirtus viešosios atminties ženklus, yra menkinamas pačios ginkluotos rezistencijos ir visų jos dalyvių atminimas.
Viena, kai šmeižikiški teiginiai yra išsakomi privačių asmenų, kita, kai to paties imasi valstybei vadovaujantys asmenys. Neseni Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus teiginiai apie nacių kalintą ir sovietų nužudytą Joną Noreiką-Generolą Vėtrą yra skandalingi ir darantys gėdą visai Lietuvos valstybei ir jos diplomatinei tarnybai, kuriai Linas Linkevičius vadovauja. 
L. Linkevičiaus pozicija tobulai atitinka ilgalaikę buvusios SSRS, o dabar ir Rusijos Federacijos propagandinę XX amžiaus Lietuvos istorijos versiją. Sovietinė istoriografija aiškino, kad Birželio sukilimas ir jo suformuota Laikinoji vyriausybė buvo nacių kolaborantai, o sovietų okupuotoje Lietuvoje vykdytos represijos – tik nacių kolaborantų ir įstatymų nesilaikančių banditų (partizanų) kriminalinis persekiojimas. Iki šios dienos šį radikaliai istorinę tiesą neigiantį aiškinimą kartoja Rusijos valstybinė propaganda. 
Negalime pasyviai stebėti, kaip yra paniekinama jos laisvės kova ir iškiliausi, gyvybes už Lietuvą paaukoję, šios kovos dalyviai. Po L. Linkevičiaus pasisakymų jam ir kitiems atsakingiems politikams įteikta laisvės kovotojų ir kitų organizacijų peticija. Internete ją pasirašė per tūkstantį šalies piliečių. L. Linkevičius niekaip nereagavo į peticijos prašymą atsiprašyti J. Noreiką ir visus laisvės kovotojus įžeidusius teiginius. 
Todėl rytoj, antradienį, spalio 16 dieną, 12 valandą kviečiame visus neabejingus piliečius kartu stoti ginti Lietuvos istoriją ir laisvės kovotojų atminimą. Reikalaujame Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių atsistatydinti, o visoje Lietuvoje išsaugoti esamus J. Noreikai, K. Škirpai ir visiems kitiems nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pagerbtiems laisvės kovotojams įsteigtus viešo atminimo ženklus. 
„Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjunga, Lietuvos atsargos karininkų sąjunga ir kitos visuomeninės  patriotinės organizacijos rengia piketą prie Užsienio reikalų ministerijos dėl rezistento Jono Noreikos-Generolo Vėtros periodiškai besikartojančio šmeižimo prie kurio aktyviai, neturėdamas jokių papildomų duomenų, prisideda ir Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius“, – į protesto akciją kviečiančiame laiške teigia Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas Jonas Burokas. 
Ateikite ir pakvieskite istorijai ir tautos laisvei neabejingus draugus! Pasižymėkite, jog dalyvausite socialiniame tinkle Facebook: https://www.facebook.com/events/2166328276988056/