Liudvikas Jakimavičius. Lietuviškoji Dreifuzo byla

Visą dešimtį metų Lietuva galavosi su kreivai riedančiais Garliavos reikalais. Žiniasklaida be atvangos mėgino indoktrinuoti visuomenę, kad ta “violetinė Garliavos nusikaltėlių gauja” buvo pasikėsinusi į valstybės sąrangą ir kažkokiu neteisiniu būdu gviešėsi surengti vos ne valstybės perversmą. Kai ką tas žiniasklaidos slėgis, o ir pragmatiniai sumetimai veikė gana tiksliai, – matėme, kaip svarbiausi valstybės pareigūnai ir žiniasklaidos infliuenceriai šioje komplikuotoje istorijoje vienu lūžio momentu staiga ėmė keisti požiūrius, o vėliau bėgo kuo toliau nuo šios temos komentavimo. Nesuprasi kodėl, ar gavo po dozę kažkokios slaptos informacijos, ar kaip nors kitaip “praregėjo” ir Grybauskaitė, ir prof. V. Landsbergis?Ir po lyderių pozicijos pasikeitimo per žiniasklaidą buvo pradėta skambinti varpais iš visų institucijų unisonu – visi violetiniai yra niekšai ir nusikaltėliai, o jiems iš Čikagos vadovauja “bėglė” Neringa Venckienė.

Mūsų ekstradicijos užsakovams net nesivaideno, kad JAV teismas atmes jų bene 20 ar 30 įtarimų, kuriuos mūsiškiai mėgino suformuluoti kaip kaltinimus, kad solidžiau atrodytų ekstradicijos prašymas. Niekam iš tų mūsų politinių kvislingų ir teisininkų nebuvo naudinga Neringos Venckienės ekstradicija. Jie nenumatė, kad JAV teisėsauga į kaltinimus pasižiūrės rimtai ir preciziškai. Ir atsitiko visai ne pagal grybauskaitinių teisininkų scenarijus. JAV teisėsauga Venckienės pavidalu mūsų teisinei sistemai grąžino greičiau ne įtariamą nusikaltimu fizinį asmenį, o problemą, ar mes, būdami JAV strateginiais partneriais, esame pajėgūs sutvarkyti savo teisinę sistemą, kad ji veiktų demokratiniais pagrindais, o ne pagal kokius nors neaiškius įtakingų klanų ir grupuočių užsakymus? 

Ant kortos pastatytas mūsų “teisinės” valstybės prestižas.
Ir nėra jokių abejonių, kad bet koks bylos sprendimas pagal
“laikraštinius” užsakymus guls ant EŽTT stalo, ir tada mes sumokėsim ir Venckienei, o dar dešimt kartų daugiau ES teismui už savo valdžios idiotizmą. 

P.S. Atpažįstu situaciją. Vėl dreba prokurorų rankos ir rausta žandai.