Penktas pareiškimas dėl ŠLB suklastotos įkūrimo datos atšaukimo

LR Prezidentui p. G. Nausėdai; Seimo pirmininkui V. Pranskiečiui; LR URM p. L. Linkevičiui; PLB pirmininkei p. D. Henkei 

PAREIŠKIMAS                                        2019-11- 04, Ciurichas

Dėl TEISIŠKAI 1952-02-17d. Šveicarijos konfederacijoje mirusios Lietuvos  išeivijos  įkurtos, 60 metų PLB dokumentuose skelbtos ir saugotos datos, o ŠLB  pirmininkės p. J. Caspersen  neleistinai perrašytos į  NELEGALIĄ (1950-08-20) datą. Interneto puslapyje OIKOS 2014 Nr2 (18) protokolai aiškiai parodo, kad tik 1952-02-17d. išeiviai įstatymiškai patvirtino Šveicarijos konfederacijoje būtinus, atitinkančius Tarptautinės konvensijos įstatymų reikalaujamus  įstatus/statutus, ir jais 50 metų vadovavosi. (Statutų1p.liudija,kad  ŠLB privalo laikytis CH civilinio  kodekso (ZGB art. 54.)įstatymų!)

  1. Ilgai užsitęsęs teisinės datos atstatymo procesas parodė, kad ŠLB pirmininkės p. J. Caspersen, PLB valdybos (p. D. Henkės) ir LR URM (p. L. Linkevičiaus) komunistiškai išauklėtos kartos mąstymo ir išeivijos tautinio patriotinio mąstymo idėjų lygmuo mirtinai skiriasi: išeivijos veikla  sulyginta su sovietinio režimo skelbta propaganda: „buržuazinių nusikaltėlių-tarybinės tėvynės išdavikų gauja (1950-08-20Šveicarijoje sukūrė nelegalią/pogrindinę organizaciją.“
  2. 2. Kodėl LR instutucijos stengiasi bet kokia kaina (NE)teisinę(1950-08-20 datą) „įteisinti“ tautos istorijoje, ir leidžia falsifikatą skelbti spaudoje, viešinti iš PLB tribūnos, internete, vikipedijoje, interviu, visiems sveikai mąstantiems  patriotams keldami šiurpą dėl kuriamo atgrąsaus  išeivijos įvaizdžio, pritempiant ją prie nusikaltusių tarptautinės  konvencijos įstatymams ir atidaro Kremliui propagandos vartus?

Pirma, kad Kremliui tokie dalykai nerūpi galvoti naivu. Antra, kad buvusi ilgametė aktyvi komjaunimo sekretorė p. J. Caspersen nesuvoktų klastojimo prasmės – patikėti dar naiviau. Tai pats ryškiausias šio meto 6-osios kolonos bruožas!!!

  1. Kodėl atsakingos LR institucijos nereikalauja politinę klaidą viešai atitaisyti, o šmeižikę nubausti, kaip buvo nubaustas klaipėdietis Titovas ar pasmerkta Vanagaitė? Juk J. Caspersen skelbiamas melas, kad išeiviai patys skelbėsi nelegalią datą lygus melui, kad laisvės kovotojai nebuvo kankinami, o patys save žalojo?! 

Janina Survilaitė, ŠLB valdybos pirmininkė (1999-2006).