Prezidentas skubos tvarka

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
Lietuvos radijo ir televizijos generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Laisvės Kovų dalyviams
Žiniasklaidai

… prezidentas skubos tvarka

Sausio 13-osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė Lietuvos DIDŽIAVYRIAI. Šie KARŽYGIAI nepriklausomai nuo to, kokią misiją atliko, pasauliui ir ateinančioms kartoms parodė, kad mylintys ir gerbiantys savo Tėvynę ir Bažnyčią moka aukotis ir nugalėti. Mes susitinkame, išskyrus siaučiant COVID-19 pandemijai. Susitikę pasisveikiname, prisimename tremtis, kovas dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo ir žygius 1991 metais sausyje saugant valstybinius objektus, siaubo naktį prie televizijos bokšto, Televizijos ir radijo komiteto, įtemptas valandas prie Parlamento, prie Sitkūnų, kiekvienoje troboje, nes žinojome sovietų klastą, agresiją, galią ir galimas pasekmes. Padėkoję Aukščiausiam lydinčiam mus žemiškais keliais, atsisveikiname ir laukiame švintančio ryto ir naujų darbų. 

Pasaulis sužinojęs apie Lietuvos gynėjų žygdarbius aukštai įvertina, pagerbia ar apdovanoja ne vieną Lietuvos vadovą, politiką arba prie jų prisiplakusį.

Pereitą savaitę Seimo narys, konservatorius Emanuelis Zingeris įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo Vytautui Landsbergiui suteikti Lietuvos prezidento statusą. E. Zingeris primena, kad pergalę laimėjo Lietuva, kuriai tuo metu vadovavo Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis. 

PRISIMINKIME, kad virš 10 metų, kai seimūnų stalčiuose guli įstatymo projektas dėl Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo statuso suteikimo. 

Prieš trejetą savaičių naujos kadencijos Seimas svarstė šį projektą ir … svarstymus atidėjo neribotam laikui. Per tą praėjusį laiką buvo svarstoma naujos kadencijos Seimo narių projektai, bet į Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo statuso suteikimo įstatymo projektą, kuris turėjo akcentuoti
ir pagerbti Sausio 13-osios trisdešimtmečio pergalės dalyvius, Seimas neatsižvelgė. 

Gal valdantieji nori įteisinti konservatorių prieš šešetą metų su Lietuvos televizija masiškai propaguojamas neužmirštuoles. Nežinia ar pavyktų, nes nė viena kita televizija, nė vienas internetinis portalas, nė viena savivaldybė ir daugybė žmonių nepropaguoja neužmirštuolių. Tik klausimas ar konservatoriai su savo partneriais sugebės išprievartauti Lietuvą, kad žmonės nešiotų neužmirštuoles. 

Leonas Kerosierius
Parlamento gynėjas, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo statuso suteikimo komisijos narys,
Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys, Vilniaus Sąjūdžio tarybos
pirmininkas
el. p leonaslabora@gmail.com www.sajudis.com