REFERENDUMAS. Jūs galite pasirašyti…(papildyta)

Lietuvoje ir per pasaulį, kur gyvena lietuviai, vyksta LR VRK (Vyriausioji Rinkimimų Komisija) patvirtintas parašų rinkimas “LT REFERENDUMAS” dėl parašų kartelės sumažinimo. 

referendumas-ref-karteles-mazinimui-alkas-lt-k    LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9 STRAIPSNIO IR 147 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas
Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.“ 

Pasirašyti gali asmenys, turintys galiojantį LR pasą ar LR Identifikcijos kortelę:
Spalio 2 d. ir 16 d. (šeštadienis) Čikagos Jaunimo centre nuo nuo 12 v.p.p. iki 2:00 v.p.p.
Spalio 3 d. ir 17 d. (sekmadienis) Marquette Parko Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje po šv. Mišių
Spalio 9 d. ir 23 d. (šeštadienis) Pasaulio lietuvių centre (II a.) Lemonte nuo 12 v.p.p. iki 2:00 v.p.p.
spalio 10 d. ir 24 d.(sekmadienis) Pasaulio lietuvių centre Lemonte po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, nuo 12 v.p.p. iki 2:00 v.p.p. 

Ligija Tautkuvienė (tel.630 290 0191)

Kitos datos, vietos bus paskebtos vėliau.

Nuotr. alkas.lt (kolažas)

PASKELBTA SPALIO  1 D.