Liudvikas Narcizas Rasimas. LR Seimas negali svarstyti tokių projektų, arba 1938 m. kovo 17 d. ir 1940 m. birželio 14 d. ultimatumų Lietuvai mutacija

Liudvikas Narcizas Rasimas. LR Seimas negali svarstyti tokių projektų, arba 1938 m. kovo 17 d. ir 1940 m. birželio 14 d. ultimatumų Lietuvai mutacija

Taip jau atsitiko, kad lietuvių istorinių-etninių žemių dalis su ten gyvenančiais lietuviais atsidūrė kitų kaimyninių valstybių  jurisdikcijoje. Etninės tautų žemės – vienas iš pagrindinių reikalavimų pripažįstant ten gyvenančius tautinėmis mažumomis. Dar tik pradėjus praktikoje įgyvendinti Tautų apsisprendimo teisę jos tėvas JAV prezidentas V. Vilsonas (W. Wilson) savo tezėse Europai įspėjo atsikuriančią Lenkiją nesigviešti Ukrainai ir kitoms tautoms priklausančių žemių.

Daugiau

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija LR Seime

2015-12-07 d. 9.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija LR Seime „Kodėl atvirai įstatymus pažeidinėjanti bankroto administratorių grupuotė Lietuvoje neliečiama?“ Dalyvauja Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Helstein ir Arūnas Banaitis.

Zigmas Vaišvila. Lietuvoje nusikalstamas veikas galima vykdyti atvirai ir būti ramiam, kad tavęs nenuteis.

2015-10-22 spaudos konferencijoje Seime atskleista Lietuvos teismuose veikianti bankroto administratorių grupuotė, kurios veikla atitinka Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatytą nusikalstamo susivienijimo sąvoką. Pasaulio banko studija patvirtino, kad bankroto procedūros yra viena trijų pagrindinių priežasčių, trukdančių Lietuvos pažangai.

Daugiau

Migrantai veržiasi į Europą lyg plėšikai

Migrantai veržiasi į Europą lyg plėšikai  Penki klaipėdiečiai policijos pareigūnai, mėnesį praleidę Slovėnijos pasienyje, įsitikino: ne visi pabėgėliai namus palieka vejami skurdo. Prieštaringas emocijas patiria ir uostamiestyje registruotų transporto įmonių darbuotojai – vežėjai skaičiuoja milžiniškus nuostolius dėl tūkstančių Europos keliuose vilkikų tykančių pabėgėlių.

Daugiau

Kodėl atvirai įstatymus pažeidinėjanti bankroto administratorių grupuotė Lietuvoje neliečiama?

2015-12-07 d. 9.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl atvirai įstatymus pažeidinėjanti bankroto administratorių grupuotė Lietuvoje neliečiama?“ Dalyvauja Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Helstein ir kiti prelegentai.

2015-10-22 spaudos konferencijoje Seime buvo atskleista Lietuvos teismuose veikianti bankroto administratorių grupuotė, kurios veikla atitinka Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatytą nusikalstamo susivienijimo sąvoką. Paskelbta Pasaulio banko studija patvirtino, kad bankroto procedūros yra viena trijų pagrindinių priežasčių, trukdančių Lietuvos pažangai.

Daugiau

Rusijos karinė intervencija Sirijoje prieš terorizmą. Kas prieš ką kariauja?

Rusija įsitraukė į karą prieš teroristus Sirijoje puikiai žinodama, kad bus didelis politinis spaudimas, kad neturės didelio geografinio ir karinio pranašumo, kad jų žingsnis bus labai rizikingas. Rusijos viešoji nuomonė nebuvo labai palanki Rusijos karinėms operacijoms Sirijoje.

Todėl Rusijos karinė vadovybė turėjo pabrėžti, kad Rusijos karinė intervencija Sirijoje prieš teroristus yra grynai dėl Rusijos nacionalinių interesų. Tačiau Rusija nedislokavo didelės kariuomenės Sirijoje, kaip daugelis tikėjosi. Be to, Rusija su JAV susitarė, kad karinių operacijų metu viena kitai netrukdys. Tad koks tikrasis Rusijos karinės intervencijos tikslas Sirijoje ir kokia atsitraukimo iš karo prieš terorizmą strategija? Taigi, trumpai apžvelgsiu Rusijos karinės intervencijos prieš terorizmą Sirijoje esminius aspektus.

Daugiau

Vengrijos premjeras prakalbo apie slaptą Vokietijos sugalvotą paktą į ES atgabenti pusę milijono sirų

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas (Viktor Orbán) gruodžio 2 d. pareiškė, kad Vokietija sugalvojo ir sudarė slaptą paktą, kad iš Turkijos tiesiai į ES būtų atgabenta 500 000 sirų.

ES vadovai kaltinimus atmeta.

Pasak V. Orbano, ši schema oficialiai bus paskelbta Berlyne šią savaitę.

„Šis slaptas planas yra. Ir mes su juo susidursime artimiausiomis dienomis“, – pareiškė V. Orbanas viso pasaulio vengrų susitikime. Jo teigimu, plane sakoma, kad visos ES šalys prievarta turės priimti dar daugiau migrantų, net jei tai prieštaraus kvotų sistemai.

Daugiau

Ar mūsų planas grąžinti emigrantus namo padės tai padaryti? (2)

Lietuvius emigrantus Airijoje pagal jų norą ar nenorą grįžti į Lietuvą galima būtų suskirstyti į keturias grupes. Iš tų keturių grupių tik viena yra rimtai apsisprendę sugrįžti namo ir jau tą daro. Tokių yra labai nedaug, tačiau ir tai be galo džiugina. Visi kiti turi ne vieną priežastį nebegrįžti. Skaudu. Bet ar galime juos už tai smerkti? Ar mūsų pasiūlymai ir Vyriausybės rengiamas emigrantų sugrąžinimo planas, kuris bus pristatytas kitų metų ankstyvą pavasarį, turės galios pakeisti tokį išvykusių žmonių apsisprendimą?

Tokie pasvarstymai kilo po apsilankymo Dubline. Praėjusį sekmadienį kartu su frakcijos „Tvarka ir teisingumas” seniūnu Petru Gražuliu ir Seimo nariu Vytautu Kamblevičiumi susitikome su čia gyvenančiais mūsų tautiečiais. Sudalyvavome labai gražioje lietuvių bendruomenės prieškalėdinėje šventėje „Sparnai”. Susirinko apie 250 lietuvių iš visos Airijos. Pasirodė net 16 kolektyvų. Buvome nuoširdžiai nustebinti, kad jie tokie veiklūs, kad nepamiršta savo kultūros, lietuvių kalbos. Galiausiai jie tikrai moka kultūringai linksmintis.

Daugiau