Konstitucinis Teismas spręs klausimą ir dėl Respublikos Prezidentės galimos baudžiamosios atsakomybės

2015 m. gruodžio 2 d. Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėjimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnis dėl atsakomybės apie neteisėtą praturtėjimą neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Taip pasielgti teismas nusprendė nagrinėjant mirusio Kauno čigonų barono Valdo Aleksandravičiaus dukters Ritos Petravičiūtės skundą. Žemesniųjų instancijų teismai ją pripažino kalta baudžiamojoje byloje dėl neteisėto praturtėjimo ir nurodė valstybės nuosavybėn perduoti Kauno centre esantį butą.

Daugiau

Buvusių KGB darbuotojų tarnyba Lietuvos institucijose – grėsmė nacionaliniam saugumui

Jau daugiau nei ketvirtį amžiaus gyvename laisvoje ir demokratinėje valstybėje. Lietuvos piliečiai gali jaustis pakankamai saugūs, nes Lietuva – stipriausio karinio Aljanso narė, o būdami valstybės – Europos Sąjungos narės piliečiais, mes turime žymiai didesnes galimybes.
Tuo pačiu reikia pripažinti, kad valstybės valdyme neišvengta ir klaidų, kurios gali formuoti Lietuvai nenaudingą įvaizdį NATO ir ES sąjungininkių akyse ir kelti grėsmę tiek mums, tiek ir mūsų sąjungininkams. Daugelis Nacionalinio saugumo tematika besidominčių ekspertų, be abejonės, akcentuotų gynybos finansavimo svarbą ir būtų teisūs, bet šį kartą norėčiau atkreipti dėmesį į tas nacionalinio saugumo spragas, kurioms užkamšyti būtina tik politinė valia, o ne finansiniai resursai.

Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 50 (2015)

LR SEIMAS DAR KARTĄ BANDYS UŽDEGTI ŽALIĄ ŠVIESĄ PREKYBAI ALKOHOLIU DEGALINĖSE. ĮSIDĖMĖKITE TAUTOS GIRDYTOJUS, KAD JIE DAUGIAU NIEKADA NEBŪTŲ IŠRINKTI Į SEIMĄ. AR BALSUOJANTYS UŽ LIETUVOS GENOCIDĄ IR PASIRAŠANTYS TOKIUS ĮSTATYMUS YRA LOJALŪS SAVO VALSTYBEI?
KUR TIE, ĮVAIRIŲ PREMIJŲ LAUREATAI? KODĖL NESIGIRDI JŲ BALSO, KAI PRIIMAMAS MIRTINAS NUOSPRENDIS?
***    
Dr. Mindaugas Štelemėkas: Alkoholinė psichozė Seime – šuolis baltu arkliu http://www.komentaras.lt/naujienos/dr-mindaugas-stelemekas-alkoholine-psichoze-seime-–-suolis-baltu-arkliu?lang=

Daugiau

Atsakas į pabėgėlių krizę: gerojo samariečio, makabėjų ar abu?

Ką apie pabėgėlių krizę pasakytų Tomas Akvinietis? Mes, krikščionys, diskutuojame, turime moralinę pareigą priimti pabėgėlius, plūstančius iš musulmoniškų kraštų, ar ne.
Esame gerieji samariečiai?

Būdami krikščionys, prisimename mūsų Viešpaties palyginimą apie gerąjį samarietį, pasakojantį, kaip išoriškai religingi dvasininkai (kunigas ir levitas) praėjo pro sužeistą žmogų pakelėje, tačiau samarietis įrodė ęsąs jo artimas ir juo pasirūpino. Kristus peikia išoriškai religingus veidmainius ir pagiria gerąjį samarietį.

Daugiau

Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų       
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai                            
K R E I P I M A S I S Apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kilmę

Kiekvienam mums yra labai svarbi   pagarba tėvams, vedantiems mus gyvenimo keliais. Garbiname AUKŠČIAUSIĄJĮ, lydintį mus žemiškoje kelionėje.

Daugiau

P R A Š Y M A S Vytautui Landsbergiui skirti 2015 metų Laisvės premiją

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S Vytautui Landsbergiui skirti 2015 metų Laisvės premiją

Mums buvo didelė garbė dalyvauti Sąjūdžio renginiuose, padėti išsivaduoti iš komunizmo jungo ir prisidėti prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos Nepriklausomybę iškovojo ir apgynė Lietuvos žmonės: tiek gyvenantys svečiose šalyse, tiek čia, Lietuvos žemėje. Sausio 13-osios pergalė irgi priklauso  Lietuvos žmonėms.

Daugiau

KVIETIMAS Nr.5

Alfridas Čiučiurka <alfridas.ciuciurka@gmail.com>;
to: kanceliarija, Seimo, LRVkanceliarija, Amerikos, direktore, lietsajudis, meras, meras, red, redakcija, redakcija, bendraukime, direktorius, direktorius, studija, redakcija, xxi, lietuvosaidas1., lrt, mrjg.rastine, redakcija, redakcija, meras, Arminas, Kun.Skrinskas
Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

PENKTAS KVIETIMAS

  Jei žmogus nerūko, negeria, tai savaime susimąstai, ar tik jis nebus niekšas, rašė A. Čechovas, todėl, nenorėdamas būti niekšu ir girtuokliai, bent jau surakintomis rankomis, neatiminėtų ginklų iš policijos, vėl kviečiu be jokių svarstymų  pašalinti alkoholį iš maisto parduotuvių, o kad dealkoholizacijos procesas vyktų sklandžiai,  meldžiuosi  ir nepaliauju:

Daugiau

Kada gi turėsime tikrą nacionalinę premiją?

Krescencijus Stoškus. Kada gi turėsime tikrą nacionalinę premiją?  Nepaisydamas savo negalavimų, į Lietuvos kultūros kongreso tarybą kreipėsi Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas profesorius Saulius Sondeckis. Jis išsakė didelį nerimą dėl profesionaliosios muzikos būklės Lietuvoje ir jos perspektyvų. Kad pagrįstų savo nerimą, Maestro LKK tarybai pateikė porą paskutiniu metu labiausiai į akis krintančių pavyzdžių.

Daugiau

Alkoholio kontrolė „lietuviškai“

  Aurelijus Veryga. Alkoholio kontrolė „lietuviškai“  Kas kartą susidūrę su visuomenę sukrečiančiomis alkoholio vartojimo pasekmėmis, kai neblaivūs vairuotojai pražudo ištisas šeimas, tarnybos metu užmuša jauną pareigūnę, kai girtuoklis išskerdžia kaimą, kai laidojam galėjusius gyventi ir kurti aktorius, vis išgirstame tą patį klausimą – ką daryti?

Daugiau