Geroji Naujiena: Palaiminti…

Geroji Naujiena: Palaiminti… Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja

Viešpats taip sako: „Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai – kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas gero, skursta sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias. Jisai – kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus – žaliuoja jo lapai; sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenustoja“. (Jer 17, 5–8)

* * *

Daugiau

Partizanų suvažiavimui – 70. Brangiausia Nepriklausomybės deklaracija

Partizanų suvažiavimui – 70. Brangiausia Nepriklausomybės deklaracija

Prieš 70 metų įvyko vienintelis Lietuvos partizanų suvažiavimas

„Tai yra didžiulis, seniai trokštamas, per kraujo aukas ir vargą atsiektas laimėjimas“,  – tokiais žodžiais prieš 70 metų partizanų vadai savo bendražygiams pranešė apie ilgai lauktą istorinį įvykį – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio subūrimą į vieningą organizaciją. Tai buvo vienintelis partizanų vadų suvažiavimas okupuotoje Lietuvoje, nes po jo įniršę okupantai ėmėsi ypač žiaurių persekiojimų.  Daugiau

Vytautas Radžvilas. Vasario 16-osios jaunimo eitynės – visų mūsų reikalas

 
Patriotinio jaunimo eitynės neabejotinai taps gražiu šventinių renginių baigiamuoju akcentu. Tačiau jos gali tapti ir ypač svarbiu šalies politinio gyvenimo įvykiu. Jomis ne tik bus primintas ir pagerbtas šlovingas šalies istorijos įvykis – 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracija. Šios eitynės taip pat yra proga, nors kiek vėluojant, padaryti tai, kas nebuvo tinkamai atlikta prieš metus – prasmingai paminėti Valstybės atkūrimo šimtmetį. Ne tik 101-ąsias metines. 

Daugiau

A.Kubiliaus greit nekęs visa Europa

   „Europos Tarybos generaliniu sekretoriumi norintis tapti Andrius Kubilius juokauja, kad ši organizacija yra krizėje, todėl jis, kaip „krizių premjeras“, geriausiai tinka užimti pareigas. Iš tiesų čia menki juokai. Jei ponas Kubilius perkels Lietuvoje sukauptą patirtį į Europą, ši greitai pajus, kad yra nustekenta ir praskolinta“, – ironizuoja dienraštis „Vakaro žinios“ „Elito naujienose“ Daugiau

Prof. dr. Algimantas Liekis. Didžiųjų vertybių sugrąžinimas

(Mintys išsakytos Prezidento R.Pakso Judėjimo „Šaukiu aš Tautą …“ atstovų konvente)
Nors daug žmonių nemėgsta mokytis iš istorijos, praeities, bet vis dėlto leiskite priminti pirmojo mūsų Prezidento A.Smetonos prieš 100 m. pasakytus žodžius: visos sąjungos, federacijos, imperijos susikuria ir žlunga. Bet tik tos tautos išlieka jose, kurios gina, stiprina savo tautiškumą, tautinę savimonę, nepaliauja siekusios savo tautinio valstybingumo.
Tik turėdama savo nepriklausomą valstybingumą Tauta atskleidžia savo genijų ir daugiausia prisideda ir prie pasaulio pažangos. Tautos, praradusios tautinę savimonę niekas nebeprikels, kaip ir mirusio žmogaus. Daugiau

Kaip litvakai apsimetinėja didžiausiais tos šalies, kurios valdymą perėmė patriotais – chrestomatinis Onos Voverienės pavyzdys: „Tautinė valstybė – brandžios tautos politinis idealas“

voveriene Ona  „Tardami „Lietuva – lietuviams“ (pagrindinis Jono Basanavičiaus „Aušros“ obalsis – O.V.) mes trokštame išgauti mūsų Tautai tokią politišką tvarką, kuriai esant lietuviai patys galėtų save valdyti, nepriklausydami svetimiesiems, o kultūriškas jų ūgis nebūtų trukdomas svetimtaučių.“ Vincas Kudirka. Varpas (1902, Nr. 12, p. 2) Daugiau