Geroji Naujiena: būti Jo

Geroji Naujiena: būti Jo

Aš Kyrą laikau už rankos, kad jam pajungčiau tautas

Štai ką sako Viešpats savo pateptiniam Kyrui: „Tave aš laikau už rankos, kad tau pajungčiau tautas, nuginkluočiau karalius, kad durys prieš tave atsivertų ir vartai nebūtų uždaryti. Dėl savojo tarno Jokūbo, dėl savo rinktinio Izraelio tave aš pašaukiau vardu ir iškėliau į garbę, nors tu manęs nežinojai.

Daugiau

Vitas TOMKUS: „PRAREGĖJIMAS”

Nebegaliu ilgiau ramiai žiūrėti, kaip Sorošas ir jo atrinkti žmonės atvirai šaiposi iš Lietuvos rinkėjų ir varo juos iš proto. Negi dar nesuprantate, kad rinkimai tai – farsas? Lietuvi, jei dar turi bent kiek išdidumo, nebeleisk iš savęs ir savo vaikų tyčiotis. Sorošas ir jo pakalikai, susiėmę už pilvų, žvengia iš mūsų! JIEMS smagu stebėti, kaip pešamės dėl rinkėjų balsų, kuriuos tik JIE skaičiuoja, riejamės dėl frakcijų, kurias tik JIE dėlioja, ir pasiryžę viens kitą uždusinti glėbyje dėl ministro posto, kuriuos tik JIE dalina. O kaip kitaip? JŲ pinigai, JIE ir sprendžia, kas kam juos skirsto.  Daugiau

Geroji Naujiena: Kad mūsų TAIP visada būtų TAIP

Geroji Naujiena: Kad mūsų TAIP visada būtų TAIP Jei nusikaltėlis gręšis nuo savo neteisybės, tai išsaugos savo gyvybę

Štai ką Viešpats kalba: „Jūs sakote: ‘Viešpaties elgesys neteisingas’. Bet paklausykite, Izraelio namiškiai: Ar mano elgesys neteisingas? Ne! Tai jūsų elgesys neteisingas! Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jei nusikaltėlis gręšis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai išsaugos savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto, ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs“ (Ez 18, 25–28).

Daugiau

Geroji Naujiena: Kad duotume vaisių

Geroji Naujiena: Kad duotume vaisių

Kareivijų Viešpaties vynuogynas – tai Izraelio namai

Aš padainuosiu apie savo bičiulį – savo mylimojo dainą apie jo vynuogyną:
Mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynuogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių. Vidur jo pastatė bokštą, įrengė taipogi spaudyklą. Ir laukė, kad jo vynuogynas tieks saldžių kekių, o davė tik rūgštuoges. Tad jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, išspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynuogyno!

Daugiau