Raimondas Navickas.·Mėgėjai parodijuoti stereotipines moteris – dar viena lytis? O jų parodijos – ne patyčios, bet gerbtina saviraiška?

Raimondas Navickas.·Mėgėjai parodijuoti stereotipines moteris – dar viena lytis? O jų parodijos – ne patyčios, bet gerbtina saviraiška?

Dar viena lytis – mėgėjai parodijuoti stereotipines moteris.  Kodėl dažytis veidus juodai, persirenginėti indėnais, čigonais ar žydukais yra netolerantiška, o kurti dailiosios lyties karikatūras – šaunu ir pažangu?

#NeLyčiųStereotipams #LaisvėBūtiSavimi #KoTyliFeministės

Liberalus jaunimas FB paleido naują PR kampaniją.

Daugiau

Geroji Advento Naujiena: Budėkime – Jis sugrįš!

Geroji Advento Naujiena: Budėkime – Jis sugrįš!O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum!

Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vaduotojas“ – toks tavo vardas nuo seno. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti? Sugrįžk dėlei savo tarnų, dėl genčių, kurios – tavoji nuosavybė!
O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum,– kalnai prieš tave sudrebėtų!
Nuo amžių nėra kas patyręs,– ausis negirdėjo, akis neregėjo,– kad būtų, be tavęs, koks dievas, kuris tiek padėtų juo pasikliaujantiems. Tu rodai palankumą tiems, kurie vykdo teisybę ir tavo kelių neužmiršta.

Daugiau

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Jūs, mano kaimene, man rūpi ganomųjų teisingumas

Štai ką sako Viešpats Dievas: „Surinksiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasklido tamsią, apsiniaukusią dieną. Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti – Viešpaties Dievo žodis.

Daugiau

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

     Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

LR Seimo Pirmininkei  Viktorijai Čmilytei-Nielsen  

LR būsimai Vyriausybės Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius,   2020-11-20

    Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nuo 2008 metų prašo spręsti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus 2194-iems nukentėjusiems.     Daugiau