Raimondas Navickas. „Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera yra antikonstitucinė ir antidemokratinė

Raimondas Navickas. „Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera yra antikonstitucinė ir antidemokratinė

„Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera: užsimota riboti Lietuvos piliečiams teisę reikšti savo įsitikinimus bei skleisti informaciją Konstitucijoje nenumatytais NEnusikalstamais pagrindais.

Viešumoje pasigirdo politikų iniciatyvos kriminalizuoti t.v. „neapykantos kalbą“, įvedant į Administracinių nusižengimų kodeksą  (83 prim str.) pinigines baudas, kurios be teismo, o tiesiog pareigūnų ar valdiškų kontorų nuožiūra būtuų galimos skirti piliečiams už kai kurioms privilegijuotoms grupėms nemalonius komentarus ar nepagarbias šnekas.

Daugiau

Algimantas RUSTEIKA: Pakelkime taurę kvailybės!

Viską darykime taip, kaip reikia! Kariaukime už taiką pasaulyje taip, kaip moko Nausėda, kad Klaipėdos uostas bankrutuotų! Bėkime niekur nenubėgdami už blaivybę ar pasivaikščiokim prieš netoleranciją, nes viską reikia daryti už ką ar prieš ką nors! Išgerkim į sveikatą – ne, netinka, nes ką tik padariau šimtą… Va – pabadaukim prieš badą Afrikoje! Riebiai pavalgę arba šilko pataluose gadindami orą – prieš socialinę atskirtį, nes ir vėl niekaip nepavyksta suliesėti! Ir būtinai, būtinai įdėkim į feisbuką savo sukryžiuotas karkas Kanaruose! Daugiau

Kun. Robertas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS

Pastaraisiais metais vėl imta versti Bibliją į lietuvių kalbą. Šiuo metu Naujojo Testamento ekumeninį vertimą pirmą kartą vykdo komanda iš katalikų kunigų, protestantų pastorių ir pasauliečių. Jau išspausdintas Evangelijos pagal Morkų vertimas.

Norėčiau pateikti kelis asmeninius pastebėjimus apie dabar naudojamą kunigų Česlovo Kavaliausko verstą ir Vaclovo Aliulio redaguotą Naująjį Testamentą ir Antano Rubšio Senąjį Testamentą.

Daugiau

Geroji Naujiena: Jis nori, kad ir mes būtume švarūs

Geroji Naujiena: Jis nori, kad ir mes būtume švarūs

Raupsuotasis turi gyventi atskirtas, už stovyklos

Viešpats bylojo Mozei ir Aaronui:
„Žmogų, kuriam ant odos atsirastų patinimas ar išbėrimas, ar pašviesėjimas – tai raupsų ligos požymiai – reikia pas kunigą Aaroną arba pas kurį jo sūnų kunigų nuvesti. Raupsuotasis,­ tokios ligos ištiktasis, turi dėvėti įplėštais drabužiais, būti palaidais plaukais, prisidengęs burną ir šaukti; „Nešvarus! Nešvarus!“
Kol ta liga nepaliauja, tol jisai nešvarus; jisai nešvarus ir turi gyventi atskirtas; vieta jam gyventi yra už stovyklos“ (Kun 13, 1–2. 45–46).

Daugiau

Irena Vasinauskaitė. Jam mamytė taip prisakė? arba … Lietuva ir vėl tampa teritorija?

Irena Vasinauskaitė. Jam mamytė taip prisakė? arba ... Lietuva ir vėl tampa teritorija?

Šiandieną vis dažniau išgirstu nusistebėjimą: „Kiek netoli tenuėjome“. Prieš 32 metus, 1989-aisiais, į Lietuvą buvo atvykęs Maskvos emisaras Nikolajus Sliunkovas. Jis savo demagoginėmis kalbomis bandė„atvėsinti“ į išsivaduojamąjį Sąjūdį pakilusius žmones.

Ir aš modernėju – pasakodama praeities įvykius vartoju šios dienos leksiką, kuomet faktai tarsi susišaukia.

Senas Baltarusijos kompartijos funkcionierius, uolumu išsitarnavęs krėslą Sovietų sąjungos sostinėje, įtikinėjo mus net nekalbėti apie Nepriklausomybę, o likti ten, kur esame, ir, regis, kaip buvo įpratęs uždaruose partiniuose pasitarimuose kalbėti, neatsargiai mūsų valstybę pavadino… TERITORIJA.

Daugiau

Vidmantas Valiušaitis. „Pripažįstu: apsirikau!“

Vidmantas Valiušaitis. „Pripažįstu: apsirikau!“

Šįryt skaitau komentarą: „Jurga Lago reikia stabdyti, biškį įsibėgėja, įgauna daug įtakos. Ją seka nejuokingai daug idiotų, nes jinai neblogai rašo. Gerai jinai rašo ir todėl yra blogai. Ką siūlot?“

Po V. Bruverio prisipažinimo, kad „valdžios partijos“ pažiūrų neatitinkantys žmonės „negali užimti“ pareigų, kad „neįgytų įtakos“, maniau, kad „stabdyti reikia“ tik tokius, kurie „per klaidą“ prasprūsta pro ideologinės priežiūros „kadrų skyriaus“ viršininkų akis. 

Daugiau

Algimantas Rusteika. Naujojo Šeimos įstatymo gairės

Algimantas Rusteika. Naujojo Šeimos įstatymo gairės

Konstitucinis Teismas patvirtino, kad šeimos sąvoka yra neutrali lyties atžvilgiu? Patvirtino. Na, tai pirmyn, o jei kam nepatinka, tai juk reikia rauti sovietines piktžaizdes su šaknimis, pradėti nuo ištakų! Štai, sakot, smurtauja, o kodėl, kada buvo pradžia, ką valstybė padarė, kas kaltas? Kur artimos aplinkos profilaktika, po galais? Ar mokesčiai sumokėti? Kaip įstatymu spręsime teisės daryti ką nori klausimus?

Daugiau