Geroji Naujiena: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną

Sekmines_250_177Broliai! Mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, – ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo.
Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai.

Daugiau

Folko grupė “Kūjeliai” pasirodė prestižiniame Oksfordo festivalyje

Kūjeliai 3 Emilijos Vinžanovaitės nuotrauka   Viename seniausių ir žymiausių pasaulio universitetų studijuoja vos keliasdešimt lietuvių. Vienas jų — šiuo metu kompiuterių mokslo dataro laipsnio siekiantis dvidešimt šešerių metų Andrius Vaicenavičius. Be to, jaunasis mokslininkas kartu su broliu Juliumi prieš penkmetį įkūrė lietuviško folkloro grupę pavad­­­inimu „Kūjeliai“, šį savaitgalį surengusią pasirodymą Spectrum Ball festivalyje.

Daugiau

ATGIMIMO BANGA Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje (06-07 d. 12-13.30 val.).

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 2017-06-07 d. 12-13.30 val. KVIEČIA dalyvauti ATGIMIMO BANGOJE Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje.

2017-06-07  dienos  ATGIMIMO BANGOS programa:

  1.  Dėl mokslo metų trukmės.
  2.  Dėl alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos.
  3.  Dėl 1941-ųjų m. Birželio 23 d. Sukilimo Deklaracijos įteisinimo teisės aktu.
  4.  Dėl siūlymų naudoti lenkiškas raides dokumentuose.

Daugiau

Lenkija ragina Europą atsibusti, antraip turės „kas dieną apverkti savo vaikus“

Lenkija „leido aiškiai suprasti Europos Sąjungai, kad nepriims pabėgėlių, kadangi tai kelia grėsmę šalies nacionaliniam saugumui, praneša prancūzų leidinys Boulevard Voltaire. Lenkijos premjerė Beata Šidlo, pasisakydama Seime, paragino Europą atsibusti iš „letargo sapno“, antraip ji bus priversta „kas dieną apverkti savo vaikus“.

Mes nesileisime šantažuojami Europos Sąjungos. Nes nedalyvausime Briuselio elito beprotybėje“, – pareiškė Lenkijos premjerė Beata Šidlo trečiadienį Lenkijos Seime, saugumo ir gynybos klausimų svarstymo metu, praneša Boulevard Voltaire. Daugiau

Ryšard Maceikianec. Pats laikas atsiprašyti Lietuvos

– Ot, duočiau jūsų malonybei ramybės… bjauru klausyti! – Lionginas Podbipienta.

Šių metų vasario pabaigoje – kovo pradžioje savaitraštyje „Gazeta polska“ ir internetinėje svetainėje www.niezalezna.pl buvo paskelbtas Przemysława Žurawskio vel Grajewskio straipsnis „Lietuva, laikas veikti, „moskalinimo“pakęsti neketiname“ („Litwo, czas na działanie. Moskalenia cierpliwie znosić nie będziemy”).

Daugiau

Alvydas Jokūbaitis. Reformatoriai tik žaidžia reformas

Egidijus Aleksandravičius, Alvydas Jokubaitis | „LRT Kultūra“ | „IQ presingas“ | vdu.lt

Lietuvos universitetus šiandien norima priversti dirbti remiantis vien ekonomine logika, pasitelkiant vadybos principus. Tačiau universitetas – tai ne laboratorija, ne fabrikas, ne kokios nors dirbtuvės. Universiteto pagrindinis tikslas – ugdyti tautinę sąmonę, tautos intelektą, protą ir moralinę kultūrą. Juk, tarkime, chemiją žmogus gali studijuoti bet kur pasaulyje. Bet ar galima įsivaizduoti, kad koks nors pasaulio universitetas staiga imtų mąstyti apie mūsų šalies esmę, apie jos likimą? Vargu. Lietuvos esmė privalo būti įdomi mums patiems, nes kiti į tai tikrai nesigilins. Daugiau

Krescencijus Stoškus. Konferencijos simbolinė drama

Šaunusis krašto apsaugos bičiulių klubas š.m. gegužės 28 d. Vilniaus karininkų ramovės Didžiojoje salėje surengė nepaprastai reikšmingą konferenciją „Mokykla be patriotizmo – jaunimas be vertybių – Lietuva be ateities?

Taip, ji buvo verta geriausių sostinės rūmų, elitinės publikos ir aukščiausio rango pareigūnų paramos. Kas šiandien gali būti svarbiau Lietuvai už jos ateitį ir mokyklos brandinimą tai ateičiai? Juolab kad pavadinimas buvo parašytas su klaustuku. Kvietė svarstyti, ieškoti teisingesnių sprendimų. Atrodytų, salė turėjo būti sausakimša… Daugiau

Verta prisiminti. Alvydas Jokubaitis. Precedentas beprecedentėje visuomenėje

DELFI.lt | 2016 m. rugsėjo 22 d.

Martynas Liuteris „Užstalės pokalbiuose“ teisininkus vadina „asilų galvomis“, „gyvatėmis“ ir „Kristaus priešais“. Šįkart nesinori ginčytis, ar tai pagrįstos teisininkų charakteristikos. Galima apsiriboti švelniausiu didžiojo protestanto teisininkų apibūdinimu – „batsiuviai“ ir „siuvėjai“.

Liuterio nuomone, teisininkų darbas savo pobūdžiu prilygsta batsiuvių darbui. Tiek vieni, tiek kiti žino savo profesijos subtilybes ir trokšta užsidirbti pinigų. Pakėlęs savo vaiką, Liuteris net pasakė, kad jeigu šis panorėtų tapti teisininku, jis jį, ko gero, pakartų. Jeigu taip kalbėtų eilinis abejotinų teisininkų sprendimų nuskriaustas ar alkoholio paveiktas žmogus, į tai būtų galima nekreipti dėmesio. Daugiau

Irena Vasinauskaitė. Teisėsauga įstrigo Klonio akligatvyje

Šių metų gegužė paženklinta juoduoju jubiliejumi – štai jau penkeri metai, kai mergaitė brangakmenio vardu buvo jėga išplėšta iš gimtųjų namų Kauno rajono Garliavos miestelyje ir paversta valstybės paslaptimi.

Ir štai jau penkeri metai Klonio akligatvyje, kur mylinčių artimųjų aplinkoje prabėgo basakojė Deimantė vaikystė yra atsivėrusi neužgyjanti žaizda.

O juk Garliavos mergaitė galėjo augti laisvėje… Kam buvo reikalingas tas demonstratyvus teisėtvarkos struktūrų jėgos panaudojimas, ir dar toks neadekvatus – tą pripažino ir pati Lietuvos Respublikos prezidentė, nesuvokiama. Daugiau