Geroji Naujiena: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

Geroji Naujiena: „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn

Pirmojoje knygoje, Teofiliui, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo Karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.

Daugiau

Valdas Vasiliauskas. D. Grybauskaitės valdymo erai paminklą pastatė VSD

Valdas Vasiliauskas. D. Grybauskaitės valdymo erai paminklą pastatė VSD Paskelbus „tulpės“ susirašinėjimą su E. Masiuliu ir pradėjus svilti D. Grybauskaitės padams, prezidentūra neužtruko su atsakomuoju smūgiu. Ugnis buvo užgesinta stipresne ugnimi, skandalas – dar didesniu skandalu. Sykiu prezidentei keblumų sukėlęs rubuilis „Skalikas“ buvo su kitais jos priešais įkištas į maišą ir užrištas. Sudie, Tomai!

Nesunku nuspėti, kieno stalčiuose (kompiuteriuose) ši skandalinga į viešumą išmesta informacija buvo saugoma – taip pat ir prezidentės vyriausiosios patarėjos nacionalinio saugumo klausimais Živilės Šatūnienės, 17 metų tarnavusios Valstybės saugumo departamente (VSD), iškilusios iki VSD valdybos viršininkės, rinkusios, kaupusios ir analizavusios šią informaciją.

Daugiau

Verta prisiminti. Darius Kuolys: „Kodėl pedofilijos istorija tokia jautri aukščiausiems Lietuvos Valstybės saugumo departamento pareigūnams?“Pastarosiomis savaitėmis į „viešumą“ iškilusios detalės apie kai kuriuos praėjusio dešimtmečio politikų kadrilius artėjant šeštosioms Garliavos šturmo metinėms pasidaro dar iškalbingesnės.

Štai kad ir VSD pažyma apie neva ypatingą vieno koncerno per vieną žiniasklaidos priemonę neva darytą poveikį „politiniams sprendimams“, galimai turėjusi nukreipti dėmesį nuo fiasko pasibaigusio tango, tik dar kartą iškėlė klausimą, kuo Lietuvoje užsiima Valstybės saugumo departamentas, kam jis pavaldus, galų gale – ar kas vykdo jo veiklos kontrolę?

Daugiau

Viktorija Daujotytė. Kas savaime suprantama

Viktorija Daujotytė. Kas savaime suprantamaŽodis, ištartas per literatūrinę protesto akciją gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vileišių rūmuose.

Atstovauju humanitarams pensininkams, vadinasi, matau daug ką tarsi iš šono. Ir matau tikrai nelengvą savo jaunesnių kolegų situaciją. Jie visą laiką priversti teisintis, aiškintis, įrodinėti savo reikalingumą. Atrodo, kad jie kovoja tik dėl savo vietų, dėl malonumo dirbti. Neneigsiu, kad kūrybingam žmogui dirbti yra malonu, jei tik niekas jo netrikdo, nežemina, neįrodinėja, kad biurokratiškai tobulas projektas ar tokia pat nepriekaištinga ataskaita yra svarbesni už straipsnį ar knygą.

Daugiau

Algimantas Rusteika. Ištrinti iš serverių

Algimantas Rusteika. Ištrinti iš serveriųLabai generalinės prokuratūros labai teisingi ir teisūs prokurorai, kurie nesiklauso net Dievo, o klauso tik įstatymo, sako, kad privatūs pilietės D.Grybauskaitės pokalbiai dėl poveikio negali būti ikiteisminio tyrimo objektas.

Labai generalinės prokuratūros labai teisingi ir teisūs prokurorai, kurie nesiklauso net Dievo, o klauso tik įstatymo, sako, kad privatūs piliečių R.Pakso, G.Vainausko ir kitų mirtingųjų pokalbiai dėl poveikio gali būti ir yra ikiteisminio tyrimo objektas ir bylos tik keliauja į teismą, tik keliauja.

Daugiau

Šiandien lituanistiniai institutai rengia literatūrinę protesto akciją

Šiandien lituanistiniai institutai rengia literatūrinę protesto akciją Šiandien, gegužės 7-ąją, minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną keturi lituanistiniai institutai Vileišių rūmuose (Antakalnio g. 6) surengs klasikų skaitymus – savotišką protesto akciją.

Kad paragintų valdžią susirūpinti humanitarinių mokslų padėtimi, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkai ir visi knygos bičiuliai 13 val. pradės skaityti Maironio poemą „Jaunoji Lietuva“.

Daugiau

Algimantas Rusteika. Ką daryti? (I)

Algimantas Rusteika. Ką daryti? (I) Naujausioji Lietuvos istorija: kas ketveri metai – nauji gelbėtojai, kurie nieko neišgelbėja ir nuo kurių juos labai mylėję ir už juos galvas dėję gelbėjamieji po poros mėnesių nusisuka, ima labai nebemylėti ir ieškoti naujų gelbėtojų. Ir, be abejo, tokius vėl suranda ir pasaka prasideda iš pradžių.

Lietuviška nesisteminė opozicija: daugybė smulkių entuziastų ir būrelių, kurie tarpusavyje nesutaria dėl smulkmenų, raidžių, kokio nors vieno įvykio vertinimo – ir niekada nesutars. Nors tikra priežastis – kiekvienas toks būrelis turi vaduką, kuris žiauriai neapkenčia kokio nors kito būrelio vaduko ir už nieką pasaulyje to neatsisakys.

Daugiau

Liudvikas Jakimavičius. Dočys apie pavojus Europos Sąjungai ir paskutinį Lietuvos lyderystės tango

Liudvikas Jakimavičius. Dočys apie pavojus Europos Sąjungai ir paskutinį Lietuvos lyderystės tango Pastaruoju metu paūmėjo Europos Sąjungos dezintegracijos procesai. Europos Komisija susiduria su neregėto masto problemomis ieškodama konsensuso tarp Europos Sąjungos šalių narių svarstant plastikinės taros bei balionų laikiklių-lazdelių uždraudimo klausimą. Kaip šiomis dienomis pasisakė Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker, planuojamo septynmečio Europos Sąjungos biudžeto paskirstymas priklausys nuo to, kokiu mastu šalys narės pripažins Europos Komisijos išpažįstamas vertybes.

Daugiau

Verta prisiminti. Filosofas Arvydas Šliogeris. Apie kriminalinio pasaulio principus Lietuvos politikoje

Verta prisiminti. Filosofas Arvydas Šliogeris. Apie kriminalinio pasaulio principus Lietuvos politikoje Siūlome prisiminti aktualumo nepraradusį interviu su filosofu Arvydu Šliogeriu. Nors interviu darytas prieš daugiau nei dešimt metų, daugelis įžvalgų vis dar nepraradusios savo aktualumo, greičiau – atvirkščiai.

Rimantas Varanauskas | „Ekstra“ | 2006 m. kovo 20 d.

Apie politikų nuvertėjimą, visuomenės desperaciją „Ekstra“ kalbasi su filosofu Arvydu Šliogeriu.

Daugiau

Aušra Maldeikienė. Shame on you, Grybauskaite

Aušra Maldeikienė. Shame on you, Grybauskaite Vadinamasis Grybauskaitės–Masiulio skandalas (toliau „laiškų skandalas“) turi vieną – žodžio laisvės – dimensiją, kurią būtina suvokti labai giliai ir visapusiškai išnagrinėti.

Tai, ką savo laiške apie žurnalistą Tomą Dapkų kalba Prezidentė, yra vienas tragiškiausių Lietuvos tikrovės pavidalų. Trumpoje žinutėje aukščiausią postą šalyje užimanti persona pamina demokratijos pamatą – laisvą viešų klausimų svarstymą –  ir taip parodo, jog arba apskritai nesupranta, koks gėris yra demokratija, arba veidmainiškai viena kalba viešai, o kita mąsto ir daro „privačiai“.

Daugiau