Internetinės žiniasklaidos atstovai ragina Seimą nepritarti Visuomenės informavimo įstatymo pataisoms

Sausio 27 d. grupė Lietuvos internetinės žiniasklaidos priemonių atstovų kreipėsi į Lietuvos respublikos Seimo narius, prašydami nepritarti Seime svarstomoms Visuomenės informavimo įstatymo pataisoms, pagal kurias būtų steigiamas naujas Žiniasklaidos rėmimo fondas (ŽRF).

Kreipimosi autoriai atkreipė Seimo narių dėmesį į tai, kad minėtoms įstatymo pataisoms pritarianti „Interneto žiniasklaidos asociacija“ neturi įgaliojimų atstovauti visos internetinės žiniasklaidos Lietuvoje:  Daugiau

Lietuvos visuomenės tarybos Pranešimas spaudai. 2020-01-23 Vilnius

Visuomenes taryba  Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Susiekimo ministeriją, prašydami skubiai pateikti šią informaciją:

  1. Sprendimus ir patirtas išlaidas dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje atsisakytų dešiniojo posūkio lentelių gatvių sankryžose nuėmimo ir dėl šių lentelių grąžinimo atgal.

Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.3 (2020 m.)

svetainė Pro Vita  http://provita.medianewsonline.com 
2020 01 24 Prezidentas Trumpas kalba „Life Rally“ | „NBC News“ (tiesioginė transliacija) https://www.youtube.com/watch?v=wkNHgoWs1BA
***
2020 01 24 Prezidentas Trumpas imasi veiksmų prieš Kaliforniją, kuri verčia bažnyčias finansuoti abortus. https://www.lifenews.com/2020/01/24/president-trump-takes-action-against-california-for-forcing-churches-to-fund-abortions/
*** Daugiau

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų
LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skvereliui
LR Finansų  Ministrui Viliui Šapokai
Lietuvos Banko Pirmininkui Vytui Vasiliauskui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Daugiau

Dr. Jonas Ramanauskas. Signatarės Zitos Šličytės antikonstituciniai blūdai

Šiaip esu signatarės Zitos Šličytės šalininkas ir gerbiau jos pasisakymus. Tačiau straipsnis [1], kuriame ji, kaip viena iš LR Konstitucijos kūrėjų, išsakė padoriam teisininkui netinkamus argumentus, verčia keisti nuomonę.

Ta pačia proga konstatuoju signatarei Zitai Šličytei, kad ji kartu su kitais signatarais ir su Vytautu Landsbergiu priekyje, 1992-07-09 priėmė antikonstitucinį Seimo Rinkimų įstatymą, taip įtvirtindami NELYGIOS ir NETIESIOGINĖS rinkimų teisės principus. Priimta LR Konstitucija ir tuo laiku galiojęs Laikinasis Pagrindinis Įstatymas buvo įtvirtinę LYGIOS ir TIESIOGINĖS rinkimų teisės principus. Taigi, kaltinu signatarę Zitą Šličytę iš esmės prisidėjus griaunant Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Nors už 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą esu dėkingas visiems signatarams. Daugiau

Janina Survilaitė: „Lietuvos atgimimo vaizdai Alpėse.“

Survilaite  Su Lietuvos atgimimu susijusius darbus mirusioji  Šveicarijos išeivių karta laikė pačiais svarbiausiais. Tai rodo jų pasakojimai, dienoraščiai, archyvai. 1990 metų pabaigoje įsijungusi į senosios patriotiškos mūsų išeivijos, 1952-02-17 d. teisiškai įkurtos ŠLB gretas, o 1999-2006 vadovaudama Bendruomenės valdybai, sutikdama Lietuvos nepriklausomybės atgimimo 30-metį, jaučiu  pati tapusi išeivijos istorinės veiklos dalimi, todėl noriu pasidalinti kai kuriais atgimimo metų prisiminimais iš Šveicarijos.                       Daugiau

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.

XXIII Pietų Am Liet Jaunimo Suv 2020  Argentinos lietuvių bendruomenės vardu norime informuoti, kad nuo š.m. sausio 22 d. iki 26 d. Argentinoje vyks „XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.“ (P.A.L.J.S. 2020 m.).

PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas). 

Daugiau