„Byla nepriklausomam prokurorui – antivalstybinė ir teroristinė Vytauto Landsbergio ir bendrininkų veikla“. Pranešimas spaudai

2018 m. birželio 20 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Byla nepriklausomam prokurorui –  antivalstybinė ir teroristinė Vytauto Landsbergio ir bendrininkų veikla“. Pranešimas spaudai

Š.m. sausio 3 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Žilvinas Razminas ir Vytautas Šustauskas prisipažino, kad užsakymus teroristinei veiklai (pradedant Kryžkalnio Motinos sprogdinimu ir baigiant kitais) bei atlygį gavo iš Vytauto Landsbergio per Andrių Tučkų. Daugiau

Juozaitis. Sąjūdis: 1990 ir 2019 metai. Valdžia neturi gadinti

Juozaitis Arvydas  Visos mūsų bėdos kyla iš pragaištingo įsitikinimo, kad VALDŽIA YRA VISKAS. Esą, paimsime valdžią ir viską pakeisime. Laimėsime Seimo daugumą –  pakeisime Lietuvą. Laimėsime prezidento postą – „laušime visus per kelį“. Visi ankstesni lyderiai bus bemat pamiršti. Nes mes juos „išjungsime“ iš TV ekranų ir neduosime jiems kalbėti, veikti. Perrašysime istoriją ir vadovėlius.  Daugiau

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų spaudos konferencija Seime „Byla nepriklausomam prokurorui – antivalstybinė ir teroristinė Vytauto Landsbergio ir bendrininkų veikla“.

2018 m. birželio 20 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Byla nepriklausomam prokurorui –  antivalstybinė ir teroristinė Vytauto Landsbergio ir bendrininkų veikla“.

Š.m. sausio 3 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Žilvinas Razminas ir Vytautas Šustauskas prisipažino, kad užsakymus teroristinei veiklai (pradedant Kryžkalnio Motinos sprogdinimu ir baigiant kitais) bei atlygį gavo iš Vytauto Landsbergio per Andrių Tučkų. Daugiau

Argentinos Lietuvių Bendruomenės atstovas

Norėčiau pranešti, kad nuo birželio 22 d. būsime Lietuvoje su Argentinos lietuvių tautinių šokių ansambliu „Nemunas” iš Berisso, kadangi dalyvausime Lietuvos Dainų šventėje. Nemuno vadovai esame Analía Dulke ir aš.

Taip pat šiuo metu esu Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas, lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania”( „Lietuvos Aidai”) vedėjas. Taip pat atstovausiu Argentinos lietuvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenes XVI Seime Vilniuje, kuris ivyks liepos 8-11 d.

Daugiau

Zigmas Vaišvila. ,,Pirmosios dvi bylos, kurias turi tirti nepriklausomas Lietuvos prokuroras.“ Pranešimas spaudai.

2018 m. birželio 18 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Pirmosios dvi bylos, kurias turi tirti nepriklausomas Lietuvos prokuroras.“ pranešimas spaudai.

Signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininką Ramūną Karbauskį dėl prokuratūros įstatymo pakeitimo dėl nepriklausomo prokuroro. Z. Vaišvila dėl šio įstatymo pakeitimo kreipiasi jau į trečią Seimą. Nepriklausomą prokurorą siūloma skirti konkrečiam išskirtinės svarbos valstybei atvejui tirti Seimo valdančios daugumos ar opozicijos dauguma balsų, jei prokuratūra atsisakytų pradėti ikiteisminį tyrimą. Daugiau

Zigmas Vaišvila. Atgimimo istorijos perrašymas

  

( Eltos archyvo nuotr.)  Vytauto Landsbergio siūlymu 1996 m. lapkričio 28 d. Seimas priėmė deklaraciją dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo, kuria pakeistas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pavadinimas į „Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas“. Kodėl V.Landsbergis nepasiūlė 1988 m. spalio 23 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) suvažiavimo išrinktą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimą pavadinti Atkuriamuoju Seimu? Daugiau

Olava Strikulienė: Du žodžiai Lietuvai. Kaip diena ir naktis

v.vysniauskas  Birželį vis dar Lietuvos Respublikos Seimas teikėsi savo posėdžių salėje išklausyti dvi progines kalbas. Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą ir filosofijos magistro, 24 metų Vytauto Vyšniausko kalbą. Pasakytą minint Sąjūdžio 30-metį. Abiejų kalbų kontrastas didžiulis. (Nuotr.: Vytautas Vyšniauskas – magistrantas, kurio kalba Seime supykdė politikus, tačiau paprastų žmonių buvo palydėta ovacijomis. Stasio Žumbio nuotr.) Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.24 (2018)

Birželio mėn. 14 – Gedulo ir Vilties diena.

100 METŲ. Bažnyčia neturėjo sisteminio Kodekso. 1904 m. Šv. popiežius Pijus X įsakė visokius įstatymus suvesti į vieną rinkinį. 1918 m. per Sekmines popiežius Benediktas XV patvirtino Bažnyčios Teisės Kodeksą. 1959-01-25 popiežius Jonas XXIII nutarė jį reformuoti. Šv. popiežius Jonas Paulius II Kanonų Teisės Kodeksą patvirtino ir jis įsigaliojo 1983-11-27. 
*** Daugiau

Minint Lietuvos okupacijos ir pirmųjų masinių trėmimų metines tūkstančiai mokinių dalyvaus pilietinėje akcijoje „Raktai iš paliktų namų“

minia  vagonas Minint 77-tasias 1941 metų birželio 14 d. pirmųjų masinių trėmimų metines daugiau nei 200 mokyklų visoje Lietuvoje dalyvaus pilietinėje  iniciatyvoje  „Raktai iš paliktų namų“.  Mokyklos pačios organizuos Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginius arba aktyviai prisijungs prie oficialių tame mieste vykstančių minėjimų.  Kasmetinė Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuota akcija skirta prisiminti ir pagerbti sovietinio okupacinio režimo aukas bei skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą ir brandžios istorinės atminties formavimąsi.   

Daugiau