Gintaras Karosas. Prezidento pavyzdžio jėga

Gintaras_Karosas_ Gyvename jubiliejiniais 2018-aisias. Tai tie metai, kai švenčiame savo tautinės valstybės atkūrimo šimtmetį ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmetį. Lemtingų Valstybei įvykių jubiliejai įpareigoja mums prisiimti dar daugiau atsakomybės už sėkmingą šalies ateitį. Turėsime progą 2019-aisiais rinkti Respublikos Prezidentą. Nuo to, kokią kandidatūrą pasirinksime, smarkiai priklausys ir mūsų artimiausio laikotarpio šalies raida. Taigi pasvarstykime, kodėl turėtume būti įžvalgūs rinkdamiesi savo šalies lyderį.  Daugiau

Nuo ko miršta lietuviai?

Higienos instituto duomenimis, Lietuvoje 2017 m. mirė 40 142 žmonės – 964 asmenimis mažiau nei 2016 metais.
Pernai, kaip ir daugelį metų, pagrindinės mūsų šalies gyventojų mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. 2017 m. jos sudarė 83 proc. visų mirties priežasčių.

Daugiau

Danas NAGELĖ. Žemdirbiai Lietuvoje per daug gerai gyvena

Kuo labiau šyla klimatas, tuo dažniau įvairios stichijos siaubia Lietuvą. Žemdirbiai kasmet prašo kompensacijų dėl sausros, potvynių, krušos ar kitų gamtos išdaigų padarytų nuostolių. Dažniausiai jų prašymai bent iš dalies patenkinami mokesčių mokėtojų pinigais – ES arba mūsų biudžeto lėšomis. Šiemet šalį siaubia sausra, todėl tikėtina, kad žemdirbiai ir vėl prašys kompensacijų. Žemės ūkio ministerija nusprendė, kad tam turi ateiti galas: negali mokesčių mokėtojai visą laiką kompensuoti ūkininkų patiriamų nuostolių, todėl pasiūlė pastariesiems dalyvauti kuriamų rizikos fondų veikloje: kompensacijas gautų tik tie, kurie prisidėtų prie fondų išlaikymo. Tačiau žemdirbiai tokio pasiūlymo purtosi.

Daugiau

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime – kodėl netiriama Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veikla

2018 m. rugpjūčio 07 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Teismas – Generalinei prokuratūrai: būtina ištirti Z. Vaišvilos nurodytas aplinkybes dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo VSD ir AOTD prie KAM vadovams, kad netiriama Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veikla“ Daugiau

Zigmas Vaišvila. Už tai mes mokame (dėl lėktuvo raketos šūvio Estijoje)

Reaguodamas į paskutiniąją Vytauto Landsbergio kalbą Medininkų poste parašiau straipsnį „Vytautai Landsbergi – Rusiją ar Lietuvą valdo idiotai?“

Straipsnyje priminiau ir Lietuvos valdžios bei žiniasklaidos pasipiktinimą Rusijos veiksmais 2014 m. rugsėjyje dėl Estijos sau­gu­mo agen­to Es­to­no Koh­ve­ro areš­to ša­lia Es­ti­jos ir Ru­si­jos sie­nos vykusiame su­si­ti­ki­me su Ru­si­jos fe­de­ra­li­ne sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) at­sto­vais, nors Es­ti­jos sau­gu­mo po­li­ci­jos (Ka­Po) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­nol­das Si­ni­sa­lu spaudos konferencijoje paaiškino, kad E. Koh­ve­ras slap­ta rin­ko in­for­ma­ci­ją apie pa­sie­nio ko­rup­ci­ją mui­ti­nė­je, kad ne­se­niai oficialiai bu­vo su­si­ti­kęs su FSB pa­sie­ny­je dėl by­los, su­si­ju­sios su sprog­me­nų ir gink­lų kon­tra­ban­da. 

Daugiau

Spaudos konferencija Seime „Besiteisinantys saugumiečiai vis giliau klimpsta melo liūne

2018 m. rugpjūčio 09 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Besiteisinantys saugumiečiai vis giliau klimpsta melo liūne – Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas kreipėsi dėl dar vieno ikiteisminio tyrimo dėl VSD šmeižto“

Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas.

Nors teismas panaikino Generalinės prokuratūros prokuroro Redo Savicko nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą LR VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio ir AOTD prie LR KAM buvusio direktoriaus Alvydo Šiupario piktnaudžiavimo tarnyba įrašant Zigmą Vaišvilą ir Audrių Naką į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ ir tuo juos apšmeižiant, tačiau Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyr. prokuroras Martynas Jovaiša dar kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski atmetė Z. Vaišvilos ir A. Nako skundą dėl prokuroro M. Jovaišos nutarimo.

Daugiau

Ramūnas Alaunis. 2008 metų Gruzijos – Rusijos karas, tai Amerikos hegemonijos plano dalis

Praėjo dešimt metų nuo Gruzijos – Rusijos karo. Lietuvos melo ir propagandos žiniasklaida tiek valstybinė, tiek komercinė iškreipdama šio karo tikrąsias priežastis bandė įpiršti nuomonę, kad Gruzija neapsikentusi Osetinų separatistų provokacijų jėga įsiveržė į Rusijos taikdarių saugomą Pietų Osetiją norėdama įvesti „taiką“, o atsakant Rusija tariamai neadekvačiai panaudojo karinę jėgą ir okupavo dalį Gruzijos teritorijos – Pietų Osetiją ir Abchaziją. Propagandinė žiniasklaida nutylėjo, kad Pietų Osetiją ir Abchazija prieš daugelį metų buvo jėga prijungtos prie Gruzijos dėl ko Pietų Osetija ir Abchazija jau kelios dešimtys metų kovojo karą dėl atsiskyrimo nuo Gruzijos. Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė ir šalies prezidentė D. Grybauskaitė vykdo nusikalstamą pro-Amerikietišką užsienio politiką Pietų Osetinų ir Abchazų atžvilgiu ignoruodama šių tautų teise į politinę nepriklausomybę nuo Gruzijos (dabar jau vadinamos Sakartvelu). Daugiau