Spaudos konferencija Seime „Respublikos Prezidento rinkimų fone – baudžiamoji byla Zigmui Vaišvilai“

2019 m. gegužės 15 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Respublikos Prezidento rinkimų fone – baudžiamoji byla Zigmui Vaišvilai“

Prieš pat Respublikos Prezidento rinkimus Zigmas Vaišvila gavo raštišką patvirtinimą, kad FNTT direktoriaus Antoni Mikulskio prašymu Generalinė prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą Zigmui Vaišvilai ir FNTT pareigūnei Rasai Bernatonytei. Dėl FNTT apšmeižimo ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo. Tačiau Zigmas Vaišvila tai padarė, gavęs prokuroro leidimą. Daugiau

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Arvydo Juozaičio rinkimų štabo INFORMACIJA Dėl rinkimų pažeidimų

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Arvydo Juozaičio rinkimų štabas
INFORMACIJA Dėl rinkimų pažeidimų
2019-05-12

Gegužės 12 d. ryte prasidėjus Lietuvos Prezidento rinkimams ir dvejiems referendumams pranešėme, kad VRK neteisėtai riboja rinkimų ir referendumų stebėjimą Jungtinėje Karalystėje. Jungtinėje Karalystėje rinkimai ir referendumai vyksta keturiuose balsavimo punktuose, du iš jų nutolę kelis šimtus kilometrų, tačiau stebėtojų A. Juozaičio štabui VRK
leido įregistruoti tik du, motyvuodami, kad pagal įstatymą vienoje apylinkėje gali būti ne daugiau kaip du stebėtojai. Daugiau

Dėl šiurkščių rinkimų stebėjimo Jungtinėje Karalystėje pažeidimų VRK neteisėtai riboja rinkimų ir referendumų stebėjimą Jungtinėje Karalystėje.

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Arvydo Juozaičio rinkimų štabas
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Dėl šiurkščių rinkimų stebėjimo Jungtinėje Karalystėje pažeidimų
VRK neteisėtai riboja rinkimų ir referendumų stebėjimą Jungtinėje Karalystėje.

Kaip praneša Kandidato į Lietuvos Prezidentus Arvydo Juozaičio štabo stebėtojai Jungtinėje Karalystėje rinkimai ir referendumai vyksta keturiuose balsavimo punktuose, du iš jų nutolę kelis šimtus kilometrų – Lietuvos ambasadoje Londone, Kings Lynn mieste (5-6 Tuesday Market Place, Kings Lynn, PE30 1JS (Duke’s Head Hotel), Leeds mieste (5 Newton Grove, Leeds, LS7 4HW (Leeds Ukrainian Community Centre), Rytų Londono Barkingo rajone (127 Ripple Road, Barking, IG11 7PB (Adult College Barking Campus).  Daugiau

VRK nusprendė: Juozaičiui turėtų būti sudarytos sąlygos paneigti LRT paskleistas negatyvias žinias

Gegužės 10 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) raštu informavo Viešąją įstaigą „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ apie tai, kad kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidentus Arvydui Juozaičiui turėtų būti sudarytos sąlygos paneigti LRT apie jį paskleistas negatyvias žinias.

Gegužės 9 d. VRK posėdyje priimtame sprendime, be kita ko, rašoma: „Vertinant LRT paskelbtus teiginius, kuriuos pats kandidatas įvardija jį kompromituojančiais ir neatitinkančiais tikrovės: Į Lietuvą pasikvietė Vokietijos kraštutinius dešiniuosius, pasisakančius už Krymo aneksiją ir prieš imigrantus, Komisija mano, jog tai yra Kandidatą negatyviai apibūdinanti, kompromituojanti medžiaga, galinti paveikti rinkėjus. Komisija pažymi, jog ši LRT paskelbta informacija yra prieštaringai vertintina ir buvo paskelbta nenurodžius pirminių informacijos šaltinių.
Daugiau

Zigmas Vaišvila. Turime konstitucinę teisę ir pareigą pasipriešinti Seimui

Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į Lietuvos Seimą, kad šis atšauktų nekorektišką 2019 m. gegužės 12 d. referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. pakeitimo. Seimas Tautai pasiūlė balsuoti dėl naujos šio straipsnio dėl pilietybės redakcijos, nustatančios, kad Lietuvos piliečiai, įgiję „europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės
pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda“, kad kitais atvejais „Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.“ Tačiau šio konstitucinio įstatymo, kuris turėtų nustatyti Lietuvos plietybės įgijimo ir netekimo tvarką, Seimas nusprendė balsuotojams nerodyti. Žodžiu, balsuokite už gražius Seimo žodžius ir tariamą patriotizmą, o konstitucinį įstatymą, kurį Seimas nuo mūsų slepia, Seimas priims po to. Kai jau nebegalėsime referendumu pareikšti dėl jo mūsų valios. Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.19 (2019)

svetainė Pro Vita    http://provita.net16.net/  Sudarytojas kun. Robertas Skrinskas

Gegužės 31 d. Piligrimystė Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną
***
2019 05 09 Kanadoje vyks maršas Už Gyvybę. Lietuvos neomarksistinė žiniasklaida tokias naujienas cenzūruoja.
***
Abortų aktyvistas: Kai moteris nėščia, jos įsčiose yra ne žmogiška būtybė. https://www.lifenews.com/2019/05/07/abortion-activist-when-a-woman-is-pregnant-thats-not-a-human-being-inside-her/
*** Daugiau