Edvardas Čiuldė. Ambasadoriai prievartautojų vaidmenyje

 
  Edvardas Čiuldė, šio teksto autorius

Ką tik publikuotame straipsnyje „Kokias temas Lietuvos Seimo pirmininkė aptars su JAV, Izraelio ir Vokietijos ambasadoriais“ Gintaras Visockas išsako nejaukius nuogąstavimus apie tai, kad 2021 metų kovo 24 dieną numatytame Lietuvos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen (liberalų sąjūdis) susitikime su JAV ambasadoriumi Robert S.Gilchrist, Izraelio ambasadoriumi Yossef Levy ir Vokietijos ambasadoriumi Matthias Soon bus siekiama spustelėti Seimo pirmininkę, bandant įpiršti nuomonę, jog prof. Adas Jakubauskas yra netinkamas vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui.  

Daugiau

Pilietiniai piketai- protestas dėl politinio susidorojimo su LGGRTC vadovu A. Jakubausku

Pranešimas žiniasklaidai apie sinchroniškų pilietinių piketų bangą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje kovo 24 d., protestuojant prieš LR Seime daugumos rankomis vykdomą politinį susidorojimą su LGGRTC vadovu A. Jakubausku 2021-03-23
Išreiškiame piketais pasipiktinimą antivalstybinių liberalglobalistinių politinių šalies jėgų kląstingu siekiu pašalinti Lietuvai lojalios totorių bendruomenės lyderį, profesorių Adą Jakubauską, iš šios institucijos vadovo pareigų. Teigiame, kad tai politinio naujosios valdžios susidorojimo su kompetetingais darbuotojais, teisėtai paskirtais Seime, kai jame daugumą turėjo LŽVS koalicija, tęsinys. Protestuojame prieš šias, mūsų vertinimu, amoralias dalies valdančiųjų politikų pastangas.  Daugiau

Arvydas JUOZAITIS: Šeima – paskutinis bastionas Vakarų pasaulyje

Juozaitis Arvydas  Jeigu mūsų Seime yra nors kiek sveiko proto žmonių, tai parlamentarai turėtų besąlygiškai atmesti Stambulo konvenciją ir ją užmiršti, nes ji ardo ir tiesiog naikina jau dabar veikiančią, seniai nusistovėjusią smurto prevenciją. Tai tiesiog eilinė naujojo proletariato (nežinau, kaip tiksliai jie vadinasi, regis, jiems jau neužtenka ir 4 raidžių kombinacijos) žmogiškosios prigimties naikinimo akcija. Daugiau

Nemokamos studijos užsienio lietuviams Vilniuje!

Linkėjimai iš Lietuvos, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto. Tikimės, laikotės puiki, esate saugūs ir sveiki. Norime su Jumis pasidalinti svarbia žinia, skirta pasaulio lietuvių bendruomenei. 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kviečia užsienio lietuvių jaunimą studijuoti Vilniuje, 3,5 metų trunkančiose bakalauro studijų programose, anglų kalba. Studijų metu yra teikiama išskirtinė galimybė studijuoti ir įgyti dvigubą diplomą lyderiaujančiuose Europos universitetuose ir Ilinojaus Technologijų Institute JAV. Stojantieji surinkę aukščiausius konkursinius balus bus kviečiami studijuoti nemokamai.  Daugiau

Kviečiama dalyvauti piketuose dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Apie piketų bangą, kuri vyks įvairiuose Lietuvos miestuose, dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai akivaizdžiai rodo, kad šį ginklą naudoja „Историческая память“ fondas, įkurtas Vladimiro Putino parėdymu. Manome šio fondo tikslas yra perrašyti Lietuvos istoriją, t. y. balinti sovietinę okupaciją, neigti
stalinizmo indėlį į Holokaustą. Manome, kad „Историческая память“ fondo uždavinius siekiama įgyvendinti, perėmus vadovavimą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui ( toliau- Centras). Daugiau

Ramūnas Alaunis. 1990 Kovo 11 oji – nuo socializmo prie kapitalizmo

Sociologiniu požiūriu 1990 kovo 11-oji tai buvo fenomenas, kai pagal LTSR Konstituciją išrinkti Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, kuriuos sudarė Lietuvos Komunistų Partijos nariai, Lietuvos „Sąjūdžio“ aktyvistai,    kraštutiniai dešinieji nacionalistai, buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai skelbdami „Laisvės
ir Nepriklausomybės“ atstatymą įvykdė Lietuvos valstybės Konstitucinį perversmą prisidengdami„Tautos Valia“. Daugiau