KVIETIMAS Į ILGIAUSIOS METŲ DIENOS ŠVENTĘ IR TAUTOS SUKILIMO MINĖJIMĄ

2022-06-23 Lietuva minės 1941m. Tautos (Birželio) sukilimo 81-ąsias metines.
Šio, sovietmečiu nepripažinto ir menkinto, neretai ir dabar riboto intelekto valdžios
funkcionieriams baimę keliančio, tačiau itin reikšmingo istorinio įvykio paminėjimas lygiai
taip pat svarbus, kaip ir Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Gedulo ir vilties bei Lietuvos
kariuomenės dienos minėjimai. Nors ir trumpam iškovota, laisvė buvo, yra ir visada bus
LAISVĖ!
Po metus (1940-1941) trukusios itin žiaurios bolševikinės okupacijos mūsų tautos sūnūs
ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamus okupantus ir
nors kelioms dienoms (1941-06-22–28) atstatyti Lietuvos valstybingumą bei dėl savų
politikų ir aukščiausių kariuomenės vadų kaltės 1940 m. prarastą nepriklausomybę.

Daugiau

Arvydas Damijonaitis. Dėl Birželio 23 Didžiojo Sukilimo istorinės atminties

ARVYDAS DAMIJONAITIS,
Kalvarijų g.,27 -5A, LT- 09313 Vilnius,
    Lietuvos Respublikos Seimui,

  Lietuvos Respublikos  Vyriausybei
                                  PAREIŠKIMAS                                                                                2022.06.17
, Vilnius Dėl Birželio 23 Sukilimo istorinės atminties  

   TŪKSTANČIAI SUŠALUSIŲ Į LEDĄ LIETUVIŲ TREMTINIŲ LAVONAI

 1.Gyvuliniuose traukinių vagonuose – tūkstančiai sušalusių į ledą lietuvių tremtinių lavonai…1941 birželio 14 d. buvo šio masinio lietuvių žudymo akcijos pradžia. Lietuvos okupantai, Kremliaus komisarai žydai ir vietiniai “stukačiai” zingeriai suvarė nekaltus lietuvius žemdirbius į geležimi kaustytus, sandariai uždarytus ir užplombuotus gyvuliams pervežti skirtus vagonus velniškam tikslui – juos numarinti lėta bado, troškulio ir šalčio mirtimi.

Daugiau

Zigmas Vaišvila. „Skaldoma Europa. Lenkijos vaidmuo.“ 2022-06-17

Europa akivaizdžiai skyla. Ne tik dėl Brexit. JAV ir Europos Sąjungai bravūriškai ir nepaskaičiuotai šiemet paskelbus sankcijas Rusijai, susidurta su tikrove, verčiančia valstybes apsispręsti, ką daryti. Tačiau šiame straipsnyje nevertinsime sankcijų klausimo. Kadangi šių sankcijų, prie kurių prisijungė 65 iš 195 valstybių, nesilaiko pačios sankcijas skelbiančios didžiosios valstybės, visų pirma, JAV, todėl ir Lietuva turėtų apsispręsti, ar ir toliau leisis vedama savižudžių keliu. Ne tik dėl to, kad Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas viešai patvirtino, jog Lietuva, remdama Ukrainą, išsekino savo ginkluotės atsargas (www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1680463/lithuania-running-dry-on-weapons-to-hand-over-to-ukraine), o jo kol kas neįvardintos NATO valstybės prabilo, kad gal nebūtina Baltijos šalis ginti nuo karinės agresijos ir tenkinti jų norus padidinti po 20000 NATO kariškių šiose šalyse.

Daugiau

Mindaugas TAMOŠIŪNAS: Vargas Tautai, kai valdžia nepaiso Konstitucijos

Vasario mėnesį ir gegužės pradžioje prie Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo buvo aptartos dvi su valstybinės lietuvių kalbos vartojimu susijusios aktualios temos: „Gimtosios kalbos išdavystė arba kaip naikinama tautinė Lietuvos valstybė” ir „Pavojus lietuviškam žodžiui neišnyko ir po šimto metų” (Respublika, 2022 02 12-18 ir 05 7-13 ). Išsakyta daug pagrįstų priekaištų valdžiai. Noriu pasidalinti keletu kilusių minčių.

Kiekvienos kadencijos Seimo nariai darbą pradeda iškilminga vieša priesaika. Malonu stebėti naujos kadencijos Seimo narius, sutartinai įsipareigojančius nuosekliai vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis.

Daugiau

Vladimiras Troščenko. “ProfesioAnalai”. Nieko naujo po saule

   Romos Imperijos archyvaro, Gajaus Svetonijaus Trankvilo (lot. Gaius Suetonius Tranquillus) knygoje “Dvylikos Romos Cesorių gyvenimas” yra įdomus vieno iš Imperatorių (dabar nepamenu to Ciesoriaus vardo ir tingiu ieškoti, bet tai nėra svarbu šio teksto minčiai) pikantiško pomėgio aprašymas, su šio pomėgio karčių vaisių pasekmėmis.

   Sunkus valstybės vadovo darbas visada sumažina asmeninės savitvardos drausmės jausmą, o valdžios žmones gausiai atakuojančios pagundos yra labai lengvai pasiekiamos, todėl vadovai dažnai paslysta ir susitepa ta, gražiai iš išorės atrodančia, mėšlo mase. Įkritus į nevaldomų aistrų mėšla, vėliau jo kvapas yra ilgai jaučiamas ir sunkiai nuplaunamas.    

Daugiau

Janina Survilaitė. A. Koniukovas: pančiai Lietuvai

Šiandien Ukrainoje bjauriai sukantis Rusijos agresyviosios istorijos ratui, kasdieną matant pulkus iš savo Tėvynės išvarytų pabėgėlių, mintys nesulaikomai skrenda į Antrojo pasaulinio karo tragedijos puslapius…

Skaitant prof. J. Ereto pokaryje Romoje išleistą knygą Tremtis – prakeikimas ar uždavinys ne kartą teko pergyventi Rusijos agresijos sužlugdytus lietuviškojo tautos elito likimus.

Eretas lietuvius pabėgėlius Vakaruose guodė tuo, jog lietuvio moralinis gajumas, laimei, turės ir teigiamų pasekmių.

Daugiau

PRO VITA ©  ŽINIOSNr.23  Слава Україні! Героям слава!

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000
http://provita.medianewsonline.com/
Jei nustojo veikti pašto programoje Outlook gmail`as. Instrukcija:
Reik įjungt „2-Step Verification“ ir tuomet reik sugeneruot „App Password“ –
tą Outlook‘ui skirtą passwordą pasirenki ne pats, tačiau tau jį sugeneruoja.
Instrukcijos kaip tą padaryt yra čia, aš padariau ir man veikia:
=========================================
https://devanswers.co/enable-2-step-verification-google-account/
How to enable 2-Step Verification for your Google Account
=========================================

Daugiau

PRO VITA ©  ŽINIOS Nr.22 (2022)  Слава Україні! Героям слава!

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since
2000 http://provita.medianewsonline.com/

2022 06 09 Bažnyčioje tęsiasi Šeimos metai, kuriuos popiežius
Pranciškus pratęsė visiems 2022 metams.
Rengiantis 10-ajam Pasauliniam šeimų susitikimui, kuris vyks 2022 m.
birželio 22-26 d. Romoje, o dviem savaitėmis anksčiau – Gdynėje,
birželio 10-11 d. vyks konferencija “Šeimos meilė – pašaukimas ir
kelias į šventumą”, skirta aktualiems šeimos klausimams aptarti.

Daugiau