Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime

2018 m. kovo 12 d. 11.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime „Teismas nusprendė, kad būtina pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako apžmeižimo ir VSD vadovo Dariaus Jauniškio bei AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario piknaudžiavimo tarnyba“.

Pranešimas spaudai Daugiau

Zigmas Vaišvila. „Parduota Kovo 11-oji“

II-oji dalis „Išpažintis vardan tos Lietuvos“

Prabėgo metai nuo mano straipsnio „Parduota Kovo 11-oji“. Norėjau tęsti, bet vis pritrūkdavo laiko. I-ąją straipsnio dalį pavadinau „Lietuva, ištverk, nepasiduok emocijoms dėl smulkmenų, neleisk įtarti, jog Tu neverta laisvės“. Tai mūsų Atgimimo metraštininkės Reginos Kalindraitės dienoraščio žodžiai iš jos knygos „Sąjūdžio bylojimai. 1989-1992 metų užrašai“ (Vilnius, „Valstybės žinios“, 2008). Daugiau

Vilniaus Forumo kvietimas į Kovo 11-osios eitynes

Artėjančios Kovo 11 d. eitynės Vilniuje galėjo ir turėjo tapti patriotiškų šalies piliečių manifestacija, primenančia ir reikalaujančia pradėti pagaliau kurti Sąjūdžio siektą iš tiesų nepriklausomą, suverenią ir laisvą Lietuvos valstybę. Vilniaus Forumo pasiūlymas surengti tokio pobūdžio manifestaciją liko neišgirstas. Apgailestaujame, kad eitynes organizuojančiai Tautininkų Sąjungai siauras partinis interesas pasirodė esąs svarbesnis už tikslą vienyti ir telkti tautą ir valstybę branginančius ir siekiančius išsaugoti žmones net Lietuvai kylančių seniai nematytų geopolitinių ir saugumo iššūkių bei grėsmių akivaizdoje.  Daugiau

Ar Lietuva lietuviams?

Žiniasklaidoje nutylėta informacija apie Estijos Nepriklausomybės dienos proga įvykusias milžiniškas eitynes su šūkiu „Estija estams!“. Kitaip negu kur kas labiau susovietintoje – ištautintoje ir išvalstybintoje – Lietuvoje, šis šūkis Estijoje, kaip, beje, ir Latvijoje, laikomas savaime suprantamu. Ten dar nepamirštas ir nemėginamas iš atminties ištrinti svarbiausias ir Lietuvos Sąjūdį kadaise įkvėpęs ir taip pat niekam, išskyrus M. Burokevičiaus KPSS platformininkus, abejonių ir klausimų nekėlęs principas: politiniu ir istoriniu požiūriu lietuviai yra Lietuvos valstybės pagrindas ir branduolys  kaip ją sukūrusi tauta.  Daugiau

Buvusio Lietuvos kardinolo V. Sladkevičiaus kanclerio Atviras laiškas Karoliui

Mielas  Karoli,  Ačiū  tau,  kad  gini  savo  mamytę  ir  kreipiesi  pagalbos  į  padorius  pasaulio  žmones.  Mamytė  teisingai  pasielgė  išvykdama su  tavimi į  Ameriką, kur  yra  tikimybė  surasti  tiesą  ir  apsaugoti  tavo  ir  mamytės  gyvybę, nes   Lietuvoje  tos  visos  žudynės,  prokurorų  buvo  įvardintos   kaip  „BYLA  ŽUDIKĖ“  Tad  tikėtis  kokio  nors  teisingo  teisingumo  Lietuvoje   manau  ir  nebuvo  galima.  Daugiau

A.NAko ir Z.Vaišvilos Spaudos konferencija LR seime

2018 m. kovo 12 d. 11.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Teismas nusprendė, kad būtina pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako apžmeižimo ir VSD vadovo Dariaus Jauniškio bei AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario piknaudžiavimo tarnyba“.

Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas. Daugiau

Marius Jokūbaitis. „Chevron“ iš Lietuvos varę valstiečiai ir žalieji be konkurso suteikė plotus ieškoti naftos ir dujų (papildyta)

Tokį straipsnio pavadinimą Lietuvos žmonės perskaitė 15min.lt  2018 kovo 7d.: ,,Trečiadienį Vyriausybė be konkurso sutiko išduoti leidimą bendrovei „LL investicijos“ Vakarų Lietuvoje ieškoti naftos arba dujų, o jei jų bus rasta – jas ir išgauti.  Taigi tai pačiai bendrovei, kurios pusę akcijų valdė JAV korporacija „Chevron“. Geologijos tarnybos vadovas Jonas Satkūnas patvirtino, kad jeigu bus rasta naftos arba dujų, galimas ir hidraulinio plėšymo būdas, dėl ko „Chevron“ sulaukė žaliųjų protestų ir paliko Lietuvą. „LL Investicijų“ finansų direktorius Virgilijus Petuška pradžiugo sulaukęs 15min skambučio. Bendrovė, kurią valdė „Chevron“, dar prieš pusmetį prašė jai be konkurso suteikti leidimą žvalgyti ir išgauti naftą netoli Klaipėdos esančiuose žemės plotuose. Pusmetis praėjo, ir tik dabar Vyriausybė sutiko suteikti leidimą. Trečiadienį per Vyriausybės posėdį toks sutikimas buvo duotas. „Mums įstatymai leidžia prašyti Vyriausybės, kad leidimas būtų suteiktas ne konkurso tvarka“, – 15min teigė V.Petuška. Korporacija valdė bendrovę Bendrovei niekas nedraudžia naudoti hirdaulinio uolienų plėšymo, – sakė J.Satkūnas. Daugiau

2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI

 Pagal 2017-05-17 Vilniaus sąjūdininkų konferencijos, vykusios Mokslų Akademijoje KREIPIMĄSI,  2017-11-16  d. LR Seimas 2018 metus paskelbė SĄJŪDŽIO METAIS.

          2018-03-07 Vilniaus Sąjūdžio taryba nutarė 2018-04-03 Lietuvos Mokslų Akademijoje organizuoti Vilniaus sąjūdininkų susitikimą (pridedame).

            LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI Daugiau

Vytautas Radžvilas. Kovo 11- osios idealai gali būti įgyvendinti

Kovo 11-osios Respublikos pirminė vizija: https://docs.google.com/file/d/0B0rReLG-ZBlSc3lmemRDRVlaNjg/edit
Surašyta dar jaučiant KGB alsavimą už nugaros ir žinant, kad imperija dar stipri ir bet kurią akimirką gali kirsti. . Absoliučiai nepasenusi, nes dėl po 1991 m. rudenį prasidėjusios antisąjūdinės kontrrevoliucijos Kovo 11-osios idealai ir tikslai buvo išduoti ir liko neįgyvendinti. Šioje programoje įvardytos ir siektos pašalinti ,,tarybų Lietuvos“ piktžaizdės ne tik neišgydytos, bet ,,laisvoje Lietuvoje“ padidėjo ir suvešėjo tiek, kad programos kūrėjai šito nebūtų įstengę įsivaizduoti net baisiausiame sapne. Kas būtų galėjęs patikėti, kad formaliai atkūrusi savo valstybingumą Lietuva nyks sparčiau, nei sovietinio okupanto valdymo tarpsniu. 

Daugiau