Argentinos ,,Nemunui” – 111 !

Argentina NemunasSociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”.  Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas”

Gerbiamieji,

Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos vardu prisegame prašymą, būtume labai dekingi, jei gautume Jūsų sveikinimą mūsų draugijos 111-tojo jubiliejaus proga, kurį minėsime nuotoliniu būdu rugpjūčio 16 d. 

Labai prašome sveikinimus siųsti el. paštu: draugija@nemunas.org

Su geriausiais linkėjimais.

Pagarbiai,

Lietuviu draugija „Nemunas“