Algirdas Endriukaitis. KĄ KALBĖJO SIGITAS GEDA

 1999 metais ėjo policijos laikraštis ,,Sargyba“. Rašytojas S. Geda šiam laikraščiui davė interviu, kurio antraštė buvo ,,Mes – būsimos aukos“. Pasakojimo pradžioje S. Geda teigia; ,,Pasakysiu atvirai: per tą laiką visa tai, už ką kovojome, ko siekėme – nuėjo niekais,“ /…/

,,Matydami savo bjauriąsias puses, ir tą, ką paveldėjome, ir tą, ką įgijome. Įgijome bjaurių dalykų, nes pasikeitė lietuvių religija. Dabar tautiečių dievas – pinigas, aukščiausias iš jų – doleris.. Jo įsakymas – apiplėšk artimą!“ /…/,,Minėtosios demokratijos žiedai vis nepražįsta, įsitvirtino tik mafija. Gyvenime, pradedame tikėti žmogumi, turinčiu rimtą postą, turinčiu savo komandą, Tik po kurio laiko atskleidžiami baisūs jo veiklos užkulisiai.“

,,Tada buvom okupuoti. Šiandien laisvi, bet besiprašantys į naujos okupacijos glėbį. Tai – modernioji okupacija, apimanti žmogaus protą, mintis, visą jo gyvenimą. Paprasčiausiai pardavinėjama Lietuvos idėja, O tie, kurie pradėjo kovą už nepriklausomą savo šalį, galvojo, jog nepriklausoma valstybė reikalinga tam, kad čia gyventų nepriklausomi žmonės. Ar tapome tokiais? Ne. Argi apie tokią Nepriklausomybę svajojo visa visuomenė.“

Ar pasikeitė Lietuva nuo autoriaus laikų? Kaip ir kam dirba prokuroras ir penki teisėjai pritarę M. Ivaškevičiaus nuomonei, kad Lietuvos pasipriešinimo okupacijai vadas Jonas Žemaitis, sušaudytas Maskvoje, pamatuotai pavadintas ,,subingalviu“ ir tokia ,,informacija“, jau patikta rusų ir vokiečių kalbomis, neprieštarauja 25 Lietuvos Konstitucijos straipsniui, reikalaujančiam drausti šmeižtą ir ginti Lietuvos valstybės Konstitucinius pagrindus.

O ką reiškia Europos žmogaus teisių teismo Lietuvai priteista 130 tūkst. eurų bauda už slapto CŽV kalėjimo (su dideliais pinigais) buvimą Lietuvoje? Niekis! Prokurorai ir teisėjai legitimuoja Lietuvos okupaciją, VSD, pasijutusi KGB dvasioje, elgiasi jos lygmeniu, daro slaptas kratas. Rezistencijos dalyviai turi šuns teises – gali dieną ir naktį skalinti normų ribose, šuns balsas į dangų neina. Devyniolikto amžiaus Lietuvos šviesuoliai, į mišką išėję partizanauti vyrai ir kiti rezistentai, Sąjūdžio pirmeiviai buvo idealistai. Išvardinkite Lietuvos politikos idealistus šiandien nuo Vilniaus iki Briuselio. Aleksiejus Kiva, istorijos mokslų daktaras, yra pastebėjęs: ,,Šalis, kurios elitas galvoja tik apie save, pasmerkta.“ (,,Nezavisimaja gazeta“, 2020-04-09). Kuris pastarųjų metų politikas išdrįstų pasakyti ,,Aš – idealistas“. Himną galite giedoti, mums tai netrukdo, kaip ir senelio pasakojimai apie jo jaunystę. Juo dažniau giedosite, tuo labiau tikėsite, kad esate pagerbti ir laisvi.

Moralas: nuvarytus arklius nušauna. Visos šiandieninės biudžetinės partijos sužlugusios Lietuvai ir nusipelnė dingti iš nepriklausomos valstybės idėjos lauko. Tik atėję kiti žmonės gali atlikti melo melioraciją ir atsisakyti lojimo teisės demokratijos. Rinkimai į Seimą gali šiandieninį valstybės likimo kelią nušluoti. Ne dejuoti, o atsakingai visiems aiškinti apie nuvarytus arklius.

Algirdas Endriukaitis

2020-06-07

Veidaknygė