Angelė Digaitytė. Prašymas atkurti istorinį teisingumą

LR URM ministrui p. GABRIELIUI LANDSBERGIUI,

LR seimo pirmininkei p. VIKTORIJAI ČMILYTEI  NIELSEN,

                                      PRAŠYMAS

                                      2021 sausio 5 d.

Dėl mirusios lietuvių išeivijos kartos Šveicarijos konfederacijoje teisiškai 1952-02-17 d. įkurtos Lietuvių bendruomenės (ŠLB) istorinės datos pakeitimo į  nelegalią -1950-08-20 datą

I. Archyvinių dokumentų patvirtinimai:1. Istorikas publicistas Juozas Brazauskas apybraižoje „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“, 2020 m. aiškiai apibrėžė pirmosios lietuvių karo pabėgėlių teisinės lietuvių Bendruomenės įkūrimo Šveicarijos konfederacijoje aplinkybes ir patvirtino faktą: karo pabėgėliai lietuviai ŠLB įkūrė 1952-02-17 d.; savo ĮSTATUS sudarė ir patvirtino griežtai vykdydami tarptautinės konvencijos įstatymus! Lietuvos  elitas, žinojo, ką reiškia politiškai brandžioje Šveicarijoje (CH) būti NELEGALAIS“ t.y. pasiskelbti ŠLB įkūrus 1950-08-20 be ĮSTATŲ!

2. 2020-10-07 d. LR Centrinio valstybinio archyvo (CVA) vedėja p. Džiuginta Kasiulaitienė rašo: „Dar kartą siunčiame Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomame Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto fonde Nr. 677 dokumentų, susijusių su Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikla 1949–1950 m. (LCVA, f. 677, ap. 1, b. 171, l. 1–9, 12–14, 20-27), skaitmenines kopijas(25vaizdai.)              

3. Internetinė prieiga: 2014m. Nr.2(18) OIKOS (p.139) paskelbta ŠLB įkūrimo  1952-02-17d. PROTOKOLO orginalo kopija;

4. 2015-12-18 LR istorijos instituto rašte mokslininkai: dr. R. Miknys, dr. V. Stravinskienė ir dr. Č. Laurinavičius, remiasi LCVA, VU RS, diplomatinių Lietuvos institucijų: Vašingtone, Toronte, Berne, lietuvių veikėjų išeivijoje P. Karvelio ir dr. A. Geručio išsaugotais archyvais patvirtino, kad ŠLB TEISĖTAI įkurta 1952-02-17d. Dr. V. Stravinskienės knygoje „Pasaulio lietuvių bendruomenės“,2004, 333 psl. įrašyta: ŠLB įkurta 1952-02-17 d;                                  

5. J. Survilaitė knygoje „Alpių lietuviai. Apenlitauer“, 2005, vadovavosi dar ir ŠLB-enę  įkūrusių išeivių asmeniniais archyvais. Puslapiuose: 5 ir 25 įrašyta: ŠLB pagail Lietuvių chartos konstitucijos įstatymą įkurta 1952-02-17d.;

II.  Visą paskutinį dešimtmetį (2010-2020) LR URM-ja, PLB valdyba nė karto objektyviai nesprendė įvertinti svarbiausią ŠLB politinės/kultūrinės veiklos faktą, rėmėsi tik J. Caspersen sufabrikuotais teiginiais, o ne archyvinių dokumentų ir istorikų patvirtinimais.

Pilietiškąją pasaulio lietuvių dalį piktinamirusios išeivijos apšmeižimui naudojama PLB tribūna, intertnetiniai puslapiai, Wikipedija, įvairiūs interviu, ir 2015m. pažeminimui organizuotas 65-ečio pseudojubiliejus…

II. PRAŠOME  nepalikti neišspręstą ir prieškario LR Ciuricho konsulato turto neteisėtą pasisavinimą/pradanginimą. Kadangi pirmąjame XXI amž. dešimtmetyje LR konsulato Ženevoje konsului p. E. Petrikui iš buv.  LR Ciuricho konsulato pavyko išvežti tik mažą dalį dokumentų, todėl:

PRAŠOME PAREIKALAUTI iš J. Caspersen, kad jos vienos neteisėtai pasisavintas likęs konsulato turtas: dalis svarbiausių  dokumentų, žymių lietuvių dailininkų paveikslai, gintaro papuošalai ir suvenyrai banko sąskaita: Amerikos lietuvių suaukotos lėšos LR olimpiniam komitetui, – iki 2010 metų saugotas 87 metų neveiksnios vicekonsulo Stepo Garbačiausko dukros Ritos Garbačiauskas, būtų sugrąžintas LR valstybei.  Tą patvirtina LR URM p. Gintės Damušis raštas: 2013-07-01 Nr.(26.11) 3-4812.

PRAŠOME naujos LR URM vyriausybės ir LR seimo, kad J. Caspersen elgesys, kaip asmenybės, peržengusios  savo politinius įgaliojimus ir praradus emigrantų pasitikėjimą, tolesnis vadovavimas ŠLB-enei ir PLB kultūros komisijai būtų teisiškai įvertintas.

Tikimės, kad Jūsų dėmesys svarbiems Lietuvos valstybės nusikaltimams sugrąžins ISTORINĮ TEISINGUMĄ.

Patriotiškų emigrantų vardu: Janina Survilaitė, rašytoja,1998-2006 ŠLB valdybos pirmininkė; Juozas Brazauskas, istorikas, publicistas

 

Prašymas atkurti istorinį teisingumą