DĖL PROFESORIAUS VALDO RAKUČIO NIEKINIMO

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrui Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

DĖL PROFESORIAUS VALDO RAKUČIO NIEKINIMO

2000-06-12 Vilniuje prasidėjusiame ANTIKOMUNISTINIAME KONGRESE IR
TRIBUNOLO PROCESE (vėliau pavadintame ANTRAME NIURNBERGO TEISME) dalyvavę Lietuvos, Albanijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos,  Čečėnijos, Estijos, Italijos, Izraelio, JAV, Japonijos, Kanados, Kirgizijos, Kroatijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos,
Slovakijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Moldavijos atstovai apsvarstė Stalino- Hitlerio 1939-08-23 dienos sutarties ir iki to buvusias pasekmes konstatavo, kad Antrajame Pasauliniame kare buvo išžudyta daugiau kaip 100 milijonų įvairių valstybių gyventojų.

Kongresą sveikino LR Prezidentas V. Adamkus, LR Seimo Pirmininkas V. Landsbergis, LR Ministras Pirmininkas A. Kubilius, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto Pirmininkas E. Zingeris, Lenkijos Respublikos Prezidentas L. Valensa, Rumunijos Prezidentas E. Constantinescu, Rusijos
Valstybės Dūmos deputatas S. Kovaliovas, Estijos atstovas N. Niklusas, Vengrijos Prezidentas A.Gonszas ir Bulgarijos atstovas I. Stančevas.
ATKREIPIAME YPATINGĄ DĖMESĮ, kad tada E. Zingeris kalbėjo: „ … Kitaip
sakant, mes turime broliškai atkurti įvertinimo įvertinimą, nes kai kas taip pat vieningai bando paneigti tą įvertinimą. Praeities įvertinimas, aš manyčiau, yra pagrindinis mūsų sistemos dalykas.“ 

ANTIKOMUNISTINIO KONGRESO IR VILNIAUS VISUOMENINIO TRIBUNOLO
vyksmas aprašytas „ANTIKOMUNISTINIS KONGRESAS IR TRIBUNOLO PROCESAS“ knygos 924-iuose lapuose.
Po Valdo Rakučio sausio 27 dieną pasisakymo minint tarptautinę Holokausto atminimo dieną TS-LKD ir kiti pradėjo puolimą ant profesoriaus. Vienu iš pagrindinių smuikų grojo E. Zingeris, kuris pamynė prieš 20 metų aukščiau pasakytas frazes. Ir visame pasaulyje jie ir jų bendrai ir parankiniai bando aiškinti, kad Lietuva yra žydšaudžių valstybė – KAŽKODĖL NEBANDOMA
JURIDIŠKAI AIŠKINTIS. 

Mes suprantame ir jaučiame žydų netektis ir skausmą, bet turime suprasti ir analogiškai vertinti ir kitų valstybių, tibetiečių, čečėnų, lietuvių, indėnų, kiniečių, armėnų, čigonų ir kitų tautų genocido pasekmes. 

Tuo tarpu Seimo narys, žinomiausias 20 amžiaus istorijos tyrinėtojas, prof. V. Rakutis parašė aukšto lygio straipsnį, kuriuo kviečia apmąstyti Holokausto atminties problemą, ieškoti jo priežasčių.

Tiek istorikai, tiek visuomenė žino daug faktų, apie dalies žydų bendradarbiavimą su sovietų valdžia, taip pat su nacių režimu. Apmaudu, kad profesoriaus V. Rakučio partiečiai atsižadėjo jo žodžių, nors Rakučio tekste parašyta tiesa ir nėra nieko naujo, ko nežinotų sąžiningi istorikai. V.
Rakutis yra žinomiausias istorikas Lietuvoje, kuris yra gerai įsigilinęs į karo ir rezistencijos laikotarpį. Stebina bendrapartiečio E. Zingerio puolimas, nors pats Zingeris ne kartą skleidė sąmokslo teorijas prieš partizanus Vanagą, Daumantą, Joną Noreiką – Generolą Vėtrą, Kazį Škirpą ir kitus. Ar šiandien politikoje vyrauja dvigubi standartai? Ar grįžtame prie vienos tiesos? Panašu, kad E. Zingerio, F. Kukliansky tiesa yra „šventesnė“ už tautos atmintį ir istorinius faktus, jei TS-LKD pirmininkas G. Landsbergis jais tiki labiau. Pasirodo, kad kai kam tiesos sakymas tampa politiniu nusikaltimu ir įžeidimu. 

SMERKIAME Fainos Kukliansky išpuolį prieš garbingą istoriką. Žydų bendruomenės pirmininkė ne kartą yra sukėlusi visuomenės pasipiktinimą neatsakingais pareiškimais prieš lietuvių tautą.
Visuomenė nori žinoti tiesą ir palaiko sąžiningą, garbingą istoriką V. Rakutį. Jis yra pats tinkamiausias Seimo narys Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigoms. Apmaudu, kad dėl neadekvataus šio pasisakymo vertinimo, V. Rakutis pasitraukė iš minėtos komisijos pirmininko pareigų. Tai didelis praradimas Lietuvos istorinės atminties
formavimui ir šios komisijos darbui. 

PAŽYMIME, kad Izraelio vyriausybė Lietuvai neatidavė teisti ir pati neteisė genocido vykdytojo Lietuvoje N. Dušanskio.
Lietuva, gynusi savo žemes ir padėjusi daug aukų, pasaulio akivaizdoje atliko daug žygdarbių ir pasitarnavo demokratiniam pasauliui. Tačiau Lietuva ir jos garbingi istorikai turi teisę savo šalyje pasakyti istorinę tiesą ir kviesti diskusijai, kokios idėjos paskatino dalį žydų bendradarbiauti su sovietų valdžia ir nacių režimu. Tai normali istorinė diskusija. Tik Lietuvai
priešiškos jėgos galėjo šias mintis panaudoti taip, kad sukeltų tarptautinį ažiotažą.

PRAŠOME JŪSŲ NELEISTI NIEKINTI IR SMERKTI PROFESORIAUS V. RAKUČIO. VISUOMENĖ NORI ŽINOTI TIESĄ. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G.Aukštikalnis, K. Balčiūnas, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P.Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R.
Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A.Markūnienė, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G.Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša,
S. Žilinskas 

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,

el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com