LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO GITANO NAUSĖDOS SVEIKINIMAS JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 70-MEČIO PROGA

Nauseda  Mieli JAV lietuvių bendruomenės nariai,
sveikinu Jus su veiklos 70-mečiu! Ši garbinga sukaktis – tai puiki proga dar kartą pažymėti ir įvertinti lietuvių išeivijos istoriją bei darbus, nuveiktus siekiant atkurti Lietuvos valstybingumą ir jį išlaikyti. JAV lietuvių parama buvo itin svarbi Lietuvos valstybei sunkiais istoriniais laikotarpiais. Nuo XIX a. pabaigos iki 1918 metų, pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu ir netekus nepriklausomybės, einant valstybingumo pripažinimo bei įtvirtinimo keliu, kaip ir atgavus nepriklausomybę, iš už Atlanto sklido stipri laisvės ir vilties žinia. 

Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad mūsų išeivija niekada nenuleido rankų ir išnaudojo visas „amerikietiškojo gyvenimo“ galimybes Lietuvos labui. JAV lietuviai reikšmingai prisidėjo siekiant Lietuvos tarptautinio pripažinimo, rėmė tėvynainius ir puoselėjo savo vaikų lietuviškąją tapatybę, kurdami lituanistinio ugdymo tradiciją. Šiandien ši tradicija itin svarbi siekiant išlaikyti naujos kartos diasporos atstovų ryšius su Lietuva. 

JAV lietuvių žiniasklaida taip pat yra puikus lituanistinio paveldo pavyzdys. Leidiniai „Amerikos lietuvis“, „Lituanus“, „Draugas“ ilgus metus skleidė informaciją apie Lietuvos ir lietuvių diasporos aktualijas ir tapo svarbiu lietuvių rašto šaltiniu. „Amerikos balsas“ atliko išskirtinį vaidmenį palaikant lietuvišką išeivijos dvasią, o kartu ir laisvės viltį okupuotoje Lietuvoje.
Šiandien jau savarankiška Lietuvos valstybė ir visuomenė dėkoja JAV lietuviams už sąmoningą pasišventimą Lietuvai, už jų kovą „darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę“.

Ačiū, kad šio 1949 metų „Lietuvių chartijoje“ įrašyto įsipareigojimo neatsisakote iki šiol. Jūsų talkos, lojalumo ir meilės Lietuvai mums visiems reikia ir visada reikės. 

Gitanas Nausėda,
Lietuvos Respublikos Prezidentas