„NE Stambulo konvencijai!“: paraginkime laišku Europos Parlamento narius ryžtingai atmesti Stambulo konvenciją

Siūlome susipažinti su pilietinės iniciatyvos CitizenGO laišku, kurį ji siūlo nusiųsti Europos Parlamento nariams ir paraginti juos rugsėjo 12 dieną, kai bus sprendžiamas klausimas, ar Europos Sąjunga prisijungs prie vadinamosios Stambulo konvencijos, arba balsuoti prieš, arba susilaikyti.

Rugsėjo 12 d., jau šį antradienį, Europos Parlamentas balsuos dėl ES prisijungimo prie vadinamosios Stambulo konvencijos (visas jos pavadinimas – Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo).Kovoti prieš smurtą šeimoje ir prieš moteris yra kiekvienos civilizuotos visuomenės pareiga. Tačiau vadinamoji Stambulo konvencija, pirmą kartą į tarptautinę teisę įvedusi nuo prigimtinės lyties nepriklausomą lyties ir lytinės tapatybės apibrėžtį, šia rimta tema piktnaudžiauja.

Toks apibrėžimas, paneigiantis natūralius lyčių skirtumus tarp vyrų ir moterų, jų santykių nesaugumą tik padidina ir jau vien dėl to moterų apsauga nuo smurto tik susilpnėja.

Todėl ir kviečiame kreiptis į Europos Parlamento narius laišku ir paraginti juos balsuoti prieš siūlomą rezoliuciją arba susilaikyti balsuojant.

Svarbu visiems prisiminti, jog kova su smurtu prieš moteris, pagalba smurto aukoms ir švietimas, kaip svarbiausia smurto prevencijos priemonė, yra pripažinta išimtine ES valstybių narių kompetencija. Todėl prisijungimas prie Stambulo konvencijos pažeidžia Lisabonos sutartį ir viršija Europos Parlamentui suteiktus įgaliojimus, vadinasi, tokiu veiksmu būtų pažeisti ir kitomis sutartimis fiksuoti susitarimai dėl Europos Parlamento.

Šiandien smurtas prieš moteris ir smurtas šeimoje yra nusikalstama veika visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tačiau tik pusė iš jų ratifikavo prieštaringą Stambulo konvenciją, nes daugelis jų turi rimtų abejonių dėl konvencijos teksto.

Jei visuomenė praranda galimybę skirti, kas yra moteris ir kas yra vyras, kova su smurtu prieš moteris yra tik formalumas – toks dirbtinis formalizmas smurto aukoms nepadeda ir negali padėti.

Vienintelis veiksmingas sprendimas yra ugdymas, prasidedantis vaikystėje, kuris moko pagarbos kiekvieno žmogaus orumui. ES valstybės narės yra atsakingos už tokio švietimo įvedimą. Kartu su vietos bendruomenėmis, įvairiomis bažnyčiomis ir tėvais jos gali ieškoti geriausių veiklos ir švietimo formų, kurios leistų ir veiksmingai apginti smurto aukas, ir nubausti nusikaltėlius.

Mes įsitikinę: smurtas prieš moteris ir vaikus turi būti sustabdytas. Tačiau Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, nepaisant tokio jos pavadinimo, šiam tikslui nepasitarnaus.

Todėl ir raginame Europos Parlamento narius nebalsuoti už ES prisijungimą prie Stambulo konvencijos.

Pasirašydami šią peticiją (http://citizengo.org/en-eu/fm/88128-stop-istanbul-convention-ep?tc=fb&tcid=39294521), Jūs nusiųsite šį laišką tiesiai Europos Parlamento nariams.

Tiesos.lt

KOMENTARAI

Tarabilda       2017-09-12 0:42

Kuo toliau, tuo akivaizdžiau matyti, kad valdo mus ne mūsų pačių rinkti žmonės, o ES išlaikytinių klasė. Tai klanas, turintis labai toli siekiančių užmačių ir savo egzistencijai pamatą grindžia iš žmogaus silpnybių. Tas klanas peni savus.
Jo žiniasklaidos sarginiai šunys saugo juos nuo visuomenės. Kaip nepastebimai prisigyvenom Gyvulių ūkyje.
Pasirašiau ir kitus raginu. Toms kiaulėms reikia kenkti visais įmanomais būdais.

Marius       2017-09-11 22:24

Jeigu nepasipriesinsite Briuselio komunistam tai ne uz ilgo gyvensite Orveliniame rojuje. Pasirasyta.

Stambulo konvencijos ratifikavimas       2017-09-11 15:21

– tai “parsisiuntimas” neomarksistinės ideologijos (!) Trojos arklio,
įdiegiančio žmogaus s o c i a l u m ą absoliutinančią
(“gender” socialinio konstrukto viršenybė!),
gamtinę prigimtį ir transcendentinį žmogaus pašaukimą atmetančią
genderizmo nemokslinę (kairuoliškai ideologizuotą) teisinę platformą.
Vidurio ir Rytų Europos valstybėms tai prilygsta nusikalstamos
totalitarinės komunistinės santvarkos r e s t a u r a v i m u i.
EP ar Lietuvos seimo nario neišmanymas (apie parsidavėliškumą nė nekalbu),
kaip ir nusikaltimą padariusiojo girtumas, nebus lengvinanti aplinkybė,
kai parlamentaras, politikas privalės atsakyti už tai, kad savo tautos piliečius
pavertė deginamosiomis vėl įsiplieskusios pasaulinės revoliucijos aukomis.
Gynė ne taiką ir teisingumą visiems, žmogaus orumą, bet atvėrė vartus nedidelio,
bet agresyvaus, prieš Vakarų civilizaciją, jos dorybes ir tikėjimą nukreiptos
reliatyvistinės, progresyvistinės ideologijos klano žmonėms. NK

Užduotis – neįvykdoma. Tuomet – kokie tikslai?       2017-09-11 13:47

Kaip bus galima saugoti biologinę “moterį” nuo smurto,
jei “socialinės lyties” (“gender”) neomarksistinis ideologinis pramanas
biologinę “moterį”, kaip ir biologinį “vyrą”, panaikina?!
Kaip saugoti tai, kas nustoja būti, ko nėra?