Rengiamas pasaulio pasvaliečių suvažiavimas

   Kviečiame visus visus pasvaliečius, išsibarsčiusius toli nuo tėvynės po platųjį pasaulį, turinčius savo šaknis Pasvalio krašte Lietuvoje atvykti 2018 m. birželio 28-29 dienomis į mūsų rengiamą Pasaulio pasvaliečių suvažiavimą. Atstatysime ryšius, susipažinsime plačiau su tėviške, savo kraštu, susibursime, pabičiuliausime, aplankysime savo tėvų, senelių, giminių vietas, aptarsim perspektyvas, paskelbsim Rezoliuciją.

     ATSILIEPKITE, BRANGŪS PASVALIEČIAI!  Visi esate laukiami.

Prof. Rimantas Kanapėnas

Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininkas Del Pasaulio Pasvalieciu suvaži.