Šarūnas Vilčinskas. ŠEŠTOJI PROBLEMA DĖL LIETUVIŲ KALBOS

  2017.05.18d. puikus p. Alvydo Nikžentaičio straipsnis „Trys raidės ir penkių problemų sprendimas“ buvo paskelbtas Delfyje. Jame autorius ne tik įdomiai, bet ir gana įtikinamai pritaria 70 –ies parlamentarų siekiui išspręsti pagaliau tą trijų raidžių q, w, x rašybą lietuvių kalba. Tiesiog net ir gėda būtų prieštarauti autoriaus nurodytam požiūriui, kad trijų raidžių rašyba iš tikro tiesiogiai susijusi su šimtmečius lietuvoje gyvenančiais lenkais; 3-jų raidžių sprendimas gali pasitarnauti tarpvalstybinių Lietuvos ir Lenkijos santykių atšildymui bei  lietuviams ir lietuvėms, dėl vedybų pakeitus pavardes, kuriose yra tos trys raidės; šis klausimas yra iš dalies susijęs su migracijos iš Lietuvos problema; ir svarbiausia – šis klausimas tiesiogiai siejasi su ateities Lietuvos scenarijaus pasirinkimu. Daugiau

Egidijus Vareikis. Vabalai košėje, arba Mintys apie (ne)ratifikuojamą Stambulo konvenciją

Lietuvos Seime prieš savaitę vyko diskusija apie nevienareikšmiškai vertinamą Stambulo konvenciją, kurios visas pavadinimas yra Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Ji pasirašyta prieš šešerius metus, pasak konferencijos organizatorių, tikimasi greito ratifikavimo ir Lietuvos Seime.

Sprendžiant iš pavadinimo, atrodytų, konvencija reikalinga, kilni ir vertintina. Netgi nėra čia dėl ko ginčytis. Tačiau, kaip rodo gyvenimas, konvencija ne taip lengvai skinasi kelią. Dokumentą pasirašė ne visos Europos tarybos šalys narės, o per ilgus šešerius metus nuo pasirašymo ją ratifikavo (kaip ten beskaičiuosi) mažesnė pusė šalių, o ir tas ratifikavimo procesas neatrodo entuziastingai. Daugiau

Laisvūnas Šopauskas. Ar Santara-Šviesa dar turi ką pasakyti Lietuvai?

Birželio 23 dieną intelektualų sambūris Santara-Šviesa susirinko į suvažiavimą. Programoje numatyta atšvęsti šio sambūrio 60-metį, pagarbinti neseniai mirusį vieną sambūrio lyderių prof. Leonidą Donskį, išklausyti daugelio pranešimų. Tarp numatytų pranešimų yra vienas išsiskiriančiu pavadinimu: „Ar Santara-Šviesa dar turi ką pasakyti Lietuvai?“. Klausimas, be abejo, svarbus; jį turėtų kelti kiekvienas viešai kalbantis ir rašantis bei kiekvienas viešai kalbančių ir rašančių sambūr Daugiau

„Likau gyvenimo paraštėje“: Juozui Brazaičiui ir 1941 m. birželio 23 d. sukilimui paminėti

2017 m. birželio 29 d., ketvirtadienį, 18 val. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10–1, Vilnius) įvyks renginys, skirtas išeivijos šviesuoliui – Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui – atminti.

Vakaro programoje – Algio Kuzmicko režisuota dokumentinė apybraiža „Likau gyvenimo paraštėje“, atskleisianti Juozo Brazaičio gyvenimo dramą: prarastą tėvynę, šeimą, likimo draugų išdavystes, šmeižtą. Daugiau

Irena Vasinauskaitė. „Jei ne šluba Lietuvos teisėsauga ir kvaili žurnalistai, šitos bylos nebūtų…“

Tokius žodžius Šiaulių Apygardos teisme ištarė 2010 metais Garliavos įvykiuose dalyvavęs liudytojas, tuomet dar studentas, teisininkas Povilas Rėklaitis.

Bylos svarstymo išvakarėse, pirmajame posėdyje, panašiai situaciją įvardijo ir žurnalistė Rūta Janutienė: „Pedofilijos byla – žurnalistiškai dėkinga istorija. Ją koncentravo teisėsauga neatsakiusi nė į vieną klausimą. Nebuvo išaiškinta tiesa: teisėjo žmogžudystė, kitos mirtys…“

Iki šiol neatsakyta į klausimą: buvo pedofilija ar ne. Jei buvo, kas tie vaikų prievartautojai, jei nebuvo, kas ir dėl kokios priežasties ją „susifantazavo“.

Vietoj prologo: kaip TAI tapo įmanoma? Daugiau

Romas Gudaitis. APIE GEDIMINO KALNO TVARKYMĄ GELEŽINIO VILKO DANTYSE

Atgimimo metais rašėme klausydamiesi tiktai savo širdžių balso, o cenzūra, į mus žiūrėdama, dvėsė ir pakratė kojas. Šiandien rašyti – kam? Visi mes rašome – na ir kas? Prisimenate  Vladą Šimkų, jo autoepigraminę repliką: ,,kur nori –  ten ir kiški“? Be to Premjeras su ministrais klerkais sukruto, užsienio ekspertai moko, milijonai eurų šypsosi, viešųjų ryšių akcija pilnu tempu– ir painiotis bitutėm po sparneliais…………

Suku ratus, iš visų pusių suku aplinkui Gedimino kalną, iš tolo, iš arčiau, galvoju apie darymus nedarymus, nelauktai sutinku matote kokį Geležinį, brrr, ir jisai sukalena aštrutėliais dantimis… Daugiau

Zigmas Vaišvila. Kiek ir kuo Lietuva sumokės, kad išvengti karo?

Savaitė prasidėjo karo aviacijos incidentais.

Dėl paskutiniaisiais metais susiklosčiusios tarptautinės politikos Vakarų ir arabų pasaulio sponsoriuota Islamo valstybė griūva, vyksta kova dėl teritorijų, naftos ir dujų gręžinių persidalinimo Sirijoje ir Irake.

Dalinantis Sirijos teritoriją prie taip vadinamos Islamo valstybės paskelbtos sostinės Rakos š.m. birželio 18 d. JAV karo lėktuvas antra raketa numušė Sirijos Vyriausybės armijos naikintuvą SU-22. Sirijos armija susirėmė su kurdų ginkluotomis pajėgomis dėl išsigelbėjusio sirų piloto. Vyksta derybos dėl piloto išlaisvinimo. Daugiau

Vincentas Vobolevičius ir Vygantas Malinauskas: „Kodėl Lietuvai nereikalinga Stambulo konvencija?“

Birželio 16-ąją Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė tarptautinę konferenciją „Stambulo konvencijos ratifikavimas – kas pasikeistų?“

Konferencijos rengėjų išplatintame pranešime spaudai tvirtinta, jog „Europos Tarybos Stambulo konvencija yra išsamiausia tarptautinė sutartis dėl kovos su smurtu prieš moteris ir su smurtu šeimoje. Stambulo konvencijoje pripažįstama, kad smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas“. Daugiau

Regina Statkuvienė: Skardžius, Bastys, Anužienė ir co. Kaip jums ne gėda?

Pavadinime šios trys pavardės tik todėl, kad tai šviežiausi žurnalistinių tyrimų herojai. Yra daug kitų. Į co. santrumpą telpa ir „amžinasis direktorius“ Kėvišas, Druskininkų meras ir gyvenimo būdo žurnalų herojus Malinauskas; menkai žinomi, tačiau didelių vergvaldiškų ambicijų turintys Baradinskas ir Kurkulis, pavertę vienos kilniausių profesijų atstovus – ugniagesius savo automobilių mechanikais, „nekaltybę“ teisme ginanti Mikėnaitė, „šmeižto auka“ – jautrusis Pūkas ir visos kitos tik dėl vietos stokos, o ne kuklesnių „nuopelnų“ nepaminėtos pavardės, kurių turėtojai begėdiškai naudojasi pareigomis asmeninių reikaliukų tvarkymui, bankų sąskaitų pildymui ir malonumų paieškai. Daugiau