Per 20 organizacijų reikalauja Prezidento dėmesio istorijos politikai

Per 20 organizacijų reikalauja Prezidento dėmesio istorijos politikai

Birželio 30 dieną, reaguodamos į Vilniaus mero R. Šimašiaus vienasmenį sprendimą įkurti Lukiškių aikštėje pliažą, dvidešimt visuomeninių, politinių ir patriotinių organizacijų atstovų išplatino savo viešą pareiškimą – kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, kuriuo atkreipiamas dėmesys į vykdomos istorijos politikos keliamą pavojų Lietuvos valstybingumui ir nacionaliniam saugumui.

Daugiau

Tautininkai primena Kauno pedofilijos bylos pamokas ir ragina telktis į tautinio-pilietinio pasipriešinimo frontą

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga 2020 birželio 29 d.  Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga (LTRS) išplatino pareiškimą – memorandumą „dėl Kauno pedofilijos bylos ir būtinybės atkurti piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis“.  Pareiškime primenamos didžiulį rezonansą sukėlusios vadinamosios Kauno pedofilijos bylos aplinkybės, pasak tautininkų, įrodančios valstybės pareigūnų ir valdininkų susvetimėjimą bendrajam tautos gėriui ir jų pajungimą įvairių grupuočių interesams.  Daugiau

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos MEMORANDUMAS

Lietuvių tautininkų ir respublikonų s-gos M E M O R A N D U M A S 

dėl Kauno pedofilijos bylos ir būtinybės atkurti piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis 

2020 m. birželio 29 d. 

Lietuvių tautininkų ir republikonų sąjunga, 

suprasdama, kad pedofilija kaip nusikaltimas ir galima pedofilų klanų įtaka valstybės institucijoms kelia rimtą grėsmę piliečių bei valstybės saugumui, griauna piliečių pasitikėjimą valstybe, Daugiau

Patyčia iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio tęsiama

2020 m. birželio 26 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Patyčia iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio tęsiama“.

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Aldas Mačiulis, buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas, Silvija Sondeckienė, Vytautas Sondeckis ir Raimundas Banionis.

2018-01-05 www.kgbveikla.lt paskelbti LGGRTC sukurti dokumentai (2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Alksnis“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Bronius“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Saliutas“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Daugiau

Tomas Bakučionis. Teisinių „stebuklų“ ir nuogų karalių šalis

Tomas Bakučionis. Teisinių „stebuklų“ ir nuogų karalių šalis Šv. Wikipedija pateikia informaciją, kad p. Dainių Žalimą Konstitucinio Teismo (KT) teisėju Seimas Prezidentės teikimu paskyrė 2011 m. kovo 15 d., o tai reiškia, kad LR Konstitucijoje (103 str.) numatytas KT teisėjo 9 metų trukmės įgaliojimų laikas ponui D. Žalimui pasibaigė ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., tačiau LR Konstitucinio Teismo įstatyme (4 str.) sureguliuota labai konkrečiai: „Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras.“

Daugiau