Arvydas Anušauskas. Prašau pagalbos – tai gali sustabdyti insinuacijomis ir iš piršto laužtais teiginiais grįstą šmeižto kampaniją

Arvydas Anušauskas. Prašau pagalbos – tai gali sustabdyti insinuacijomis ir iš piršto laužtais teiginiais grįstą šmeižto kampaniją

Man taip nusibodo tos spekuliacijos, o tiksliau pasakius, šmeižtas apie Juozą Lukšą-Daumantą ir tos tezės, kad „nėra patvirtintų duomenų jog dalyvavo Garažo pogrome“, kad esu priverstas viešai kreiptis pagalbos.

Pagalbos dėl knygos „XX a. slaptieji archyvai“ (aut. A.Anušauskas ir G.Sviderskytė), 61–101 psl. skyriaus „Lietūkio garažas“ vertimo pirmiausia į anglų kalbą (jei kas gali – ir į vokiečių, rusų ir hebrajų kalbas, tai irgi kviesčiau prisidėti).

Čia pridedu tik tyrimo išvadą. Manyčiau, kad tai gali sustabdyti insinuacijomis ir iš piršto laužtais teiginiais grįstą šmeižto kampaniją. Jei kas prisidės, tai rašykite pm – tyrimo tekstą (jo apimtis apie 26 spausdintų puslapių) atsiųsiu asmeniškai.

Daugiau

Naglis Puteikis. Nacionaliniam susivienijimui – dviejų partijų pirmininkų bendras atsakymas

2020-07-22, Vilnius  Politinei partijai „Nacionalinis susivienijimas(toliau – NS)

Informuojame, kad pokalbiai, kuriuose dalyvavo penkių politinių partijų atstovai (Centro partija „Gerovės Lietuva“ (CP), Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga (Tautininkai), Kartų solidarumo partija – Santalka Lietuvai (Santalka), Partija „Lietuvos sąrašas“ (LS), Partija „Jaunoji Lietuva“ (JL), buvo prieita prie sutarimo principiniais klausimais. Tačiau derybos tebevyksta. 

Apgailestaujame, kad Nacionalinis susivienijimas (NS) šiame etape nedalyvavo. Esame pasirengę atsakyti į 2020 gegužės 21 d. NS mums užduotus klausimus, ir viliamės, kad NS neatsisakys kalbėtis dėl dalyvavimo bendrame fronte. Daugiau

Ch.Leibovičius, V.Karakorskis, D.Bluvšteinas ir L.L.Milner: Dėl skandalingo F. Kukliansky ir A. Beikerio pareiškimo. Papildyta V.Valiušaičio komentaru F. Kukliansky (Lietuva) ir A. Baker (JAV), „Geros valios fondo“ pirmininkai, nepateikę visiškai jokių įrodymų, netiesiogiai apkaltino legendinį partizanų vadą Juozą Lukšą-Daumantą dalyvavus Holokauste (skaityti ČIA – Tiesos.lt past.).

Ch.Leibovičius, V.Karakorskis, D.Bluvšteinas ir L.L.Milner: Dėl skandalingo F. Kukliansky ir A. Beikerio pareiškimo. Papildyta V.Valiušaičio komentaru F. Kukliansky (Lietuva) ir A. Baker (JAV), „Geros valios fondo“ pirmininkai, nepateikę visiškai jokių įrodymų, netiesiogiai apkaltino legendinį partizanų vadą Juozą Lukšą-Daumantą dalyvavus Holokauste (skaityti ČIATiesos.lt past.).

 

Daugiau

Joana Noreikaitė Kuosia. Liepos 17-toji…

 Deimante liepos 17  Dar viena gėdingo valstybės poelgio – Deimantės Kedytės brutalaus pagrobimo ir pradanginimo – paminėjimo diena.

Aštuoneri metai – ir nė menkiausio ženklo apie jos gyvavimą, jos gyvenimą. Šitoks valdžios negebėjimas bent jau pabandyti išsklaidyti visuomenės nerimą dėl mergaitės likimo kelia įtarimą, jog ne viskas čia yra gerai, išlieka aibės neatsakytų klausimų.

Raimondas Navickas. Juodoji Revoliucija siaubs Ameriką dar 5 metus! G.Sorosh fondai skyrė 220 milijonų kovotojams su „rasiniu neteisingumu“

Raimondas Navickas. Juodoji Revoliucija siaubs Ameriką dar 5 metus! G.Soroso fondai skyrė 220 milijonų kovotojams su „rasiniu neteisingumu“

Leftistų troliukai pastaruoju metu pamėgo šaipytis iš G. ir A. Sorosų paminėjimo to, kas vyksta pasaulyje, kontekste. Girdi, tie ponai tėra garbūs filantropai ir niekaip neprisideda prie migracijos krizės aštrinimo bei rasinių maištų Amerikoje. O teigiantys kitaip tėra konspirologai ir sąmokslo teorijų šalininkai.

Deja, faktai byloja patys už save. Daugiau

JANINA SURVILAITĖ. RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

Vakarų kryptimi Lietuvai kelią tiesęs prezidentas p. V. Adamkus vis paragina tautą netylėti, aiškiai reikšti nepasitenkinimą neteisybei, skelbti  kritikuoti varguolių likimu nesidominčius, savo priešrinkiminių pažadų netęsiančius politikus. Vakarėtiškai mąstančiam buvusiam gerbiamam p. Prezidentui sunku suvokti, kad Lietuvoje menkiausios kritikos pasireiškimus vis dar valdo nematomų sovietinių politinių despotų rankos. Kas yra mėginęs viešai pareikšti savo nuomonę, nesutampančia su valdančiųjų nubrėžta baudos linija, tas jau seniai įsitikino. Net toliausiai nuo Lietuvos Australijoje ar Naujosioje Zelandijoje įsikūrę emigrantai žino: kritikai Lietuvoje  – VETO!!! Daugiau