Raimondas Kuodis. „Kai sumažės ES paramos srautai, ateis tikrasis prablaivėjimas“

Raimondas Kuodis. „Kai sumažės ES paramos srautai, ateis tikrasis prablaivėjimas“Skelbiame antrąją pokalbio su Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju ekonomistu Raimondu Kuodžiu dalį. Pirmojoje pokalbio dalyje aptartos daugiau teorinės šiandieninės ekonomikos problemos, antrojoje – aktualūs Lietuvos ekonominės raidos klausimai.

Pakalbėkime apie Lietuvos reikalus. Sausio mėnesį suėjo trys metai nuo euro įvedimo Lietuvoje. Apibendrinkime jo naudą Lietuvai ir kokia jūsų prognozė pačiam eurui, kaip valiutai?

Daugiau

Dr. Jonas Ramanauskas. Lietuvos tikėjimo kunigą – į PREZIDENTUS

Girdžiu, kažkas šaukia, gelbėk, padėk, o nesimato. Kas galėtų būti? LIETUVA.

Reikia galvoti apie Lietuvos būsimą prezidentą. Turėjome šansą, Lietuvos tikėjimo diplomatą, gyvenimą paaukojusį Lietuvai, vilties prezidentą Stasį Lozoratį. Priešas buvo stiprus, o gal dabar net stipresnis. Taigi 40 procentų balsų aiškiai nepakanka pergalei. Reikia 60 procentų balsų mažiausiai. Todėl apie tai reikia galvoti ir spręsti jau dabar. Kviečiu kas gali Lietuvoje ir Pasaulyje jungtis į grupeles ir grupes, organizuotis, ir surasti Lietuvos tikėjimo prezidentą. Daugiau

Nida Vasiliauskaitė. Dar kartą apie #MeToo

Nida Vasiliauskaitė. Dar kartą apie #MeToo#MeToo įgauna pagreitį: „Taip, tą pirmąjį kartą buvo smalsu, buvau tokia girta, kad, matyt, būčiau sutikusi su daug kuo. Deja, vėliau reikėjo tai daryti ir blaiviai, buvo šlykštu. J. G. rašydavo SMS: „Ateik“. Kodėl eidavau? Bijodavau, be galo bijojau prarasti įsivaizduojamą viršenybę prieš kitus studentus, juk gaudavau gerus pažymius, mane „išgelbėdavo“, pasakęs, ką ir kaip tapyti (tuo metu man taip atrodė). Be to, man argumentuotai pasakojo, kodėl kiti dėstytojai blogi, neverta jų rinktis kaip vadovo, kodėl kitų studentų darbai blogi. Taigi tai tęsėsi. […]“ Ir t. t., ir pan. Aplink specialiai anoniminiams įskundimams sukurtą tinklapį liejasi piktdžiuga ir ovacijos: kokios drąsuolės, kokie seni ištvirkę niekšai, kokie siaubai dedasi po VDA stogu!

Daugiau

Algimantas Zolubas. Vis dar ne taip, vis dar netikra

Algimantas Zolubas. Vis dar ne taip, vis dar netikra Daug netikrumų pasaulyje ir, deja, jų daugėja: netikri pinigai, netikri, genetiškai modifikuoti augalai ir gyvūnai, netikri maisto produktai, jau bandoma sukurpti kloną – netikrą žmogų. Amžinosiomis ar bendražmogiškosiomis vertybėmis negrindžiama gyvensena tampa netikra, todėl nuo jos bėga ar savu noru daugelis iš gyvenimo pasitraukia. Netikros valstybės, nes pamatai netikri, netikras valdymas, nes netikras valstybės reikalų tvarkymas – politika. Netikra politika, nes netikros, ne ideologijų, o interesų pagrindu kuriamos partijos. Netikri rinkimai, todėl netikros valdžios. Trumpai tariant, mūsų tikrovė – su netikrumais.

Daugiau

Algimantas Zolubas. Skleidžiamos netiesos priežastis

Algimantas Zolubas. Skleidžiamos netiesos priežastisRašinyje „Vyriausiojo policijos komisaro atgaila už miliciją“ (DELFI.lt 2018 m. sausio 15 d.) Ramūnas Bogdanas, greta kitų brandžių minčių, teigia: Kada nuodėmės kupra nebeleidžia vaikščioti iškėlus galvą, kada saviškių kaltė maudžia lyg sena žaizda, atimdama ramų miegą, kada suvokiama, jog po savęs kiekvienas palieka vienokį ar kitokį pėdsaką – tuštumą, gėdą ar pasididžiavimą, – tada ateina atgailos metas.

Daugiau

Algimantas Rusteika. Apsirikote, ponai (2018 m.sausio 8 d.)

Algimantas Rusteika. Apsirikote, ponaiNa ką, kas dar liko neapdergtas, ar jau apdergėm viską? Šimtmečio proga kas mėnesį po šimtą nusipelniusių, mylimų, visuotinai gerbiamų žmonių – į srutų duobę ir vėl bus laisva Lietuva! Gyvųjų bijom, pasityčiokim iš išėjusiųjų – tai numylėtas gyvųjų numirėlių metodas, kurį labai mėgo stribai, numesdami šventose vietose šventų, nukankintų mūsų brolių ir seserų kūnus.

Daugiau

Algimantas Zolubas. Politikos šešėlyje

Algimantas Zolubas. Politikos šešėlyjeVadovaujantis komunistine ideologija, kurios neatskiriama dalis buvo ateizmas, sovietmečiu buvo griaunamos ar sandėliais paverčiamos bažnyčios. Bažnyčios hierarchai, eiliniai dvasiškiai ir pasaulietiškas krikščioniškas elitas buvo persekiojami, šviečiamoji ir ugdomoji Bažnyčios veikla nuvaryta į pogrindį, krikščioniškoji spauda uždrausta. Lietuvoje Bažnyčia patyrė nuostolius, kuriuos dabar atspindi smukusi visuomenės dorovė, iškreipta ar sužlugdyta moralė. Žudymai, nusižudymai, plėšikavimai, vagystės, kvaišinimasis alkoholiu ir narkotikais, palaidas nesantuokinis gyvenimas, amžinųjų vertybių niekinimas įgijo mastą, kuris jau kėsinasi į tautos būtį, kelia akivaizdžią grėsmę jos išlikimui.

Daugiau

Olava Strikulienė. Žydai R.Vanagaitę pastatė į vietą

Ne visi pasaulyje tiki Rūtos Vanagaitės plepalais. Į grafomaniją linkusi autorė, apšmeižusi partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, šiuo metu važinėja po JAV ir drabsto savo Tėvynę purvais. Tačiau ne visi R.Vanagaitės fantazijomis tiki. A.Ramanausko-Vanago dukterį Auksutę Ramanauskaitę-Skokauskienę, gruodžio 14 d. šventusią savo gimtadienį, asmeniškai aplankė ir pasveikino Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Daugiau

Rengiamas pasaulio pasvaliečių suvažiavimas

   Kviečiame visus visus pasvaliečius, išsibarsčiusius toli nuo tėvynės po platųjį pasaulį, turinčius savo šaknis Pasvalio krašte Lietuvoje atvykti 2018 m. birželio 28-29 dienomis į mūsų rengiamą Pasaulio pasvaliečių suvažiavimą. Atstatysime ryšius, susipažinsime plačiau su tėviške, savo kraštu, susibursime, pabičiuliausime, aplankysime savo tėvų, senelių, giminių vietas, aptarsim perspektyvas, paskelbsim Rezoliuciją.

     ATSILIEPKITE, BRANGŪS PASVALIEČIAI!  Visi esate laukiami.

Prof. Rimantas Kanapėnas

Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininkas Daugiau