PLC zinios  PLCentro logo

Metų renginys/The Event of the Year

  Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės Legenda
Šeštadienis, 10/06/2018  7:30 v.v.  Auditorium Theater
50 E Congress Pkwy, Chicago Daugiau

Ramunė Kubiliūtė. GRANDIS kviečia!

Kovo 11Grandis45  Čikagos tautinių šokių ansamblio „Grandis“ vadovai ir visų ratelių šokių mokytojai laukia grįžtančių ir naujų šokėjų! Kai kurie rateliai jau rugsėjo 16 d. pradėjo repeticijas,  ratelių šokėjų registravosi, o dar liko:

  • sekmadieni, spalio 14d.
    • 2:30 val. p.p. iki 5:00 val. p.p.- PLC- pagyvenusiųjų ratelis
    • 5:30 iki 6:30 val. p.p. Ateitininkų namuose- vaikų, vaikučių, kiškučių rateliai, Ateitininkų namuose

Daugiau

Ramunė Kubiliūtė. VAIKO VARTAI kviečia į lėšų telkimo vajų – DERLIAUS PIETUS

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro ( 14911 127th St, Lemont, IL 60439) didžiojoje (Banys) salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”.

Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų savanoriai: Stulginskio-Lipniūno moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Pietų pelnas padės jau 20 metų mūsų veikiančiai organizacijai toliau remti 10 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais. 

Daugiau

Knygų mugės Muzikos salėje pažintis su muzikantais ir per virtualios realybės akinius

Vasario 22-25 dienomis Vilniaus Litexpo parodų rūmuose vykstanti Knygų mugė vilios ne tik knygų mylėtojus, bet ir melomanus. Visas keturias mugės dienas Muzikos salėje bus galima susipažinti su Lietuvos muzikos atlikėjais, festivalių rengėjais, įsigyti įrašų ir muzikantų atributikos. Muzikantams tai yra puiki proga pabendrauti su savo klausytojais ne tik koncertų metu, o muzikos mylėtojams – sutikti ir pakalbinti daugelį savo mėgstamų atlikėjų vienoje vietoje. Daugiau

Bostono lietuviai kviečia

 2016 m balandžio mėn. 16 d.  17 val., 368 W. Broadway, Boston, Ma 02127

Pranešimas –diskusija intriguojančiomis temomis:

  1. Rusijos grėsmė Vakarams, teroras, nusikalstamumas, grėsmė Baltijos šalims,
  2. Lietuvos padėtis Europos Sąjungoje ir NATO, vidaus ir Užsienio  politika.

Pranešėjas   – Marius, Laurinavičius,  vyresnysis, Politikos  konsultantas,  ekspertas, iš  Washington CEPA  ( Center for European Policy Analysis) Daugiau

Centrinės NJ ir kiti pranešimai 2015/03/14

Pranešimai :
1. Rinkimai į JAV LB Tarybą – kandidatų anketų pristatymo terminas baigiasi rytoj-kovo 15 d.
2. Apklausa dėl vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos Centrinėje NJ
    Filadelfijos bendruomenės pranešimai
3. Pamaldos Šv.Andrejaus bažnyčioje  skirtos Lietuvos Nepriklausomybės 25-metų jubieliejui-kovo 15d.
4. Gavėnios Rekolekcijos kovo 21- 22d.
    Niujorko Apreiškimo Parapjos pranešimai

Daugiau