„Kovojom Ąžuolais, palūžom Ąžuolais, mirėm Ąžuolais ir šlamėsim Ąžuolais, tiems, kas Tėvynę myli“ – Vasario 16-oji: kad būtume jų aukos verti!

„Kovojom Ąžuolais, palūžom Ąžuolais, mirėm Ąžuolais ir šlamėsim Ąžuolais, tiems, kas Tėvynę myli“ –  Vasario 16-oji: kad būtume jų aukos verti!

Partizanų troba. Partizanų ryšininkės Jadvygos Bieliauskienės pasakojimas apie Kardo rinktinės partizanų švęstą Vasario 16-ąją 1948 m.

Mano tėvų sodyba Rūdaičių kaime (Kretingos valsčius) stovėjo ant kalniuko. Iki miškelio buvo beveik kilometras. Šventės išvakarėse, tai yra iš vasario 15-osios į vasario 16-ąją, tėvų namuose Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Palangos Narimanto kuopos partizanai šventė Vasario 16-osios 30-metį.

Daugiau

LPKTS KAUNO SKYRIUS KVIEČIA

KARO MUZIEJUS ŠEŠTADIENĮ KVIEČIA Į MUZIKINĘ POPIETĘ

Spalio 5 d. (šeštadienį) 14.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų vokalinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Emilė Elena Dačinskaitė (sopranas), Gabrielė Popovaitė (fleita) ir Eglė Rudokaitė (fortepijonas).       * Daugiau

Ramunė Kubiliūtė. GRANDIS kviečia!

Kovo 11Grandis45  Čikagos tautinių šokių ansamblio “Grandis” vadovai ir visų ratelių šokių mokytojai laukia grįžtančių ir naujų šokėjų! Kai kurie rateliai jau rugsėjo 16 d. pradėjo repeticijas,  ratelių šokėjų registravosi, o dar liko:

  • sekmadieni, spalio 14d.
    • 2:30 val. p.p. iki 5:00 val. p.p.- PLC- pagyvenusiųjų ratelis
    • 5:30 iki 6:30 val. p.p. Ateitininkų namuose- vaikų, vaikučių, kiškučių rateliai, Ateitininkų namuose

Daugiau

Ramunė Kubiliūtė. VAIKO VARTAI kviečia į lėšų telkimo vajų – DERLIAUS PIETUS

Sekm., spalio 21 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro ( 14911 127th St, Lemont, IL 60439) didžiojoje (Banys) salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”.

Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų savanoriai: Stulginskio-Lipniūno moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Pietų pelnas padės jau 20 metų mūsų veikiančiai organizacijai toliau remti 10 pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais. 

Daugiau