Kviečia į žirgų lenktynes Lietuvoje, į koncertą – JAV

Vasario 1 d. DUSETOSE  ir šalia jų esančiame hipodrome, kur šį šeštadienį, vasario 1-ąją, vyks žirgų lenktynės ir nacionalinio kultūrinio paveldo mugė. Reta kuri žiema seniai buvo tokia palanki ristūnų varžyboms ant Sartų ežero, kaip ši. Įdomu tai, kad Žirgo metai prasideda Žirgų lenktynėmis. Sutapimas ar lemtingas ženklas? Čia – pamąstymui, taip sakant…

Daugiau

Renginiai Centrinėje NJ bei kaimyninėse lietuvių bendruomenėse

Kalėdinė eglutė ir Naujųjų sutikimas Centrinėje NJ bei kaimyninių bendruomenių pranešimai
1 .Kvietimas sutikti Naujuosius. Informacija apie vietų užsakymą – iki gruodžio 20d.
2. Kvietimas į Kalėdinės eglutės šventę “Lietuvėlėje” – gruodžio 22d.
3. Niujorko lietuvių bendruomenės pranešimai: Advento mugė remti NY Maironio lituanistinę mokyklą ir  Kalėdinė mugė Apreiškimo Bažnyčioje Niujorke – gruodžio 7- 8 d.

Daugiau

JAV lietuvių Rudens renginiai

RUGSĖJIS

LR Generalinis Konsulatas informuoja, kad rugsėjo 19 d. Čikagoje lankysis LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas kartu su jo vadovaujama delegacija.
 Norinčius susitikti su Seimo pirmininku, maloniai kviečiame rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, 4:30 val. popiet atvykti į Pasaulio Lietuvių Centro  Didžiąją salę (14911 127th St., Lemont, IL 60439).

Daugiau

Renginiai Rytų pakrantėje

05/29/13 Aldonos Simutis tapybos paroda
Valley Cottage Library Gegužės 3-29, 2013 110 Route 303 Valley Cottage,New York 10989 Tel: (914)268-7700 www.vclib.org Daugiau informacijos
06/01/13 JAV LB Niujorko apygardos metinis suvažiavimas  įvyks birželio 1 d., šeštadienį, 10:00 val. ryto Apreiškimo parapijos apatinėje salėje, 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211. 

Daugiau

Čikagoje vyks studijų Lietuvos sveikatos mokslų universitete pristatymas

Birželio 2 d., sekmadienį, 12:00 val. popiet Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir studijų jame pristatymas. Susitikti su universiteto tarptautinių programų koordinatore Kristina Kavaliauskaite ir sužinoti apie galimybes studijuoti Lietuvos universitete anglų kalba kviečia LR Generalinis konsulatas Čikagoje bei Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija.

Daugiau