Julija Iskevičienė. Nacionalinis Kauno dramos teatras – seniausias Lietuvos teatras pradeda savo šimtąjį sezoną!

Sukaupę šimtametę patirtį, norime išlikti gaivūs, gyvybingi, paveikūs ir jaudinantys taip, lyg būtume susitikę pirmą kartą.  Pirmasis profesionalus, pirmas rekonstruotas ir tas pirmas, į kurį nori sugrįžti čia kūrybinį kelią pradėjęs režisierius ir teatru susižavėjęs žiūrovas.

Todėl šį išskirtinį sezoną Jums pristatome ir pripažintų meistrų, ir daug žadančių jaunųjų kūrėjų darbus.

Daugiau

Tapytojos Oksanos Juozaitienės paroda „Pavasaris“ Rašytojų klube Vilniuje

Oksana  Oksana Juozaitienė | Asmeninė nuotr.              Balandžio 2-17 dienomis Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) veikė dailininkės Oksanos Juozaitienės tapybos paroda „Pavasaris“.
Balandžio 17 d. 18 val. Rašytojų klube įvyko vakaras, skirtas O. Juozaitienės parodos apžvalgai. Koncertavo E. Balsio menų mokyklos 5 fortepiono klasės mokinė Ulijana Juozaitytė, dalyvavo menotyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė,  tapytojas Aloyzas Stasiulevičius ir kiti.
Daugiau

Savaitgalio renginiai Čikagoje ir apylinkėse

IEVOS BAGDONĖS PARODOS ATIDARYMAS 

Vasario 23 d. 2 v.p.p.

Jaunimo centro  @iurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave. Chicago IL 60636.

**************************

GABRIELĖS DABAŠINSKAITĖS FOTOGRAFIJOS PARODA

SAULĖS VAIKAI

Vasario 23 d. 5 v.p.p. Paroda veiks iki kovo 4d.

Galerija SIELA

14911  127 Str Lemont, IL 60439

*****************************