Arvydo Juozaičio pokalbis su Liudu Dambrausku: lietuvio charakteris. Sauliaus Dambrausko palydimasis žodis

Arvydo Juozaičio pokalbis su Liudu Dambrausku: lietuvio charakteris. Sauliaus Dambrausko palydimasis žodis

Tam tikru laikotarpiu mano sesuo Dalia Arvydą mūsų šeimoje pašiepdavo ketvirtuoju Tėčio sūnumi. Ši Arvydo draugystė su Tėčiu ir parengtas pokalbis tikrai leidžia labai koncentruotai atskleisti ištisos Lietuvos epochos problematikas, subtilų ir gilų istorijos kataklizmų vertinimą, išgyvenimus sunkiausiose gyvenimo akimirkose ir jo charakterį.

Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.9 (2021)

Šv. Kazimierai, apgink Lietuvą nuo priešų puolimo!

 Parengė Robertas Skrinskas. Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.

Nepamirškite pasirašyti peticijų prieš vienalytę partnerystę (ČIA​) ir prieš Stambulo konvenciją (ČIA​). *** Daugiau

Skaitome Vyriausybės programą (3) Krescencijus Stoškus: Retorinė patetika kultūros politikoje

Skaitome Vyriausybės programą (3) Krescencijus Stoškus: Retorinė patetika kultūros politikoje

Tiesos.lt portalo prašymu dr. Krescencijus Stoškus atliko išsamią Ingridos Šimonytės Vyriausybės programos analizę. Pirmojoje dalyje – Entuziazmas, galimybės ir valingos utopijos“ – apžvelgęs pamatines naujosios Vyriausybės nuostatas, antrojoje filosofas ir visuomenininkas dalijasi savo įžvalgomis apie švietimui skirtą Vyriausybės programos skyrių, skambiai pavadintą „Vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms“. 

Daugiau

Sausio 13-oji ir NEUŽMIRŠTUOLĖ-NEZABUDKĖ

Negaliu nutylėti, gavus reklaminį laišką iš Kauno, kurį spausdinu apačioje. Tikiu, kad tikras Lietuvos, Lietuvos Laisvės patriotas NIEKADA NESISEGS IR NEREKLAMUOS POPIERINĖS NEUŽMIRŠTUOLĖS – NEZABUDKĖS.

Mano sūnėnas Titas Masiulis, kuriam Trispalvė, Vytis, Gedimino stulpai buvo aukščiausia šventenybė, dėl jų jis vyko į mitingus Vilniuje, dėl Lietuvos Laisvės siekio buvo nušautas Sausio 13-ąją prie TV bokšto, tikriausiai karste apsiverstų, jei žinotų, kad Laisvės simboliai taip prikišamai keičiami į NEZABUDKES.
Daugiau

Cecilija-Rasa Unt. Pamąstymai apie Janinos Survilaitės PARALELES

PARALELĖS užverstos. Skaitydama bijojau, kad tik nesibaigtų. Ir man išliko trys knygos  – ne visa ištisinė knyga. Stebėjausi autorės erudicija ir jos stebuklinga archyvinės žiurkės intuicija,  apibūdinant  tiek daug iškilių žmonių dalyvių Europos lietuviškų studijų savaitėje, mokslinėse diskusijose, dailės parodose „Tėvynės valandėlėse”, popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankyme ir kitose patriotinėse misijose. Visa tai vyko sklandžiai, tvarkingai, išradingai, pritraukiant kitų šalių  poetus, vertėjus, meninkus, įvertinusius  Alpių šalyje lietuvių talentus, mokančius garsinti savo šalies – Lietuvos – vardą. „Visi lietuviški susibūrimai švietė lyg žiburiai ir apie save skledė rimtį ir jaukumą” (M. Milvydienė). Daugiau

Zigmas Vaišvila. Birželio 3-iosios Sąjūdis – Tautos susitelkimas

  „Pirmoji Sąjūdžio linija jau beveik išguldyta. Išliko tik tie, kurie išsižadėjo jo moralinės laikysenos kodekso“, 1991 m.;  „Į Nepriklausomybę reikia žiūrėti rimčiau ir skaudžiau – ji neturėtų tapti vienos  šeimos ar šeimos draugų nuosavybe“, 1992 m.                                                                 

Poeto ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos nario Marcelijaus Martinaičio dienoraščių mintys[1]

1988 m. birželio 3 d. perpildytoje Lietuvos TSR Mokslų akademijos (MA) Didžiojoje salėje buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (Sąjūdžio arba LPS) iniciatyvinė grupė. Daugiau