Tapytojos Oksanos Juozaitienės paroda „Pavasaris“ Rašytojų klube Vilniuje

Oksana  Oksana Juozaitienė | Asmeninė nuotr.              Balandžio 2-17 dienomis Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) veikė dailininkės Oksanos Juozaitienės tapybos paroda „Pavasaris“.
Balandžio 17 d. 18 val. Rašytojų klube įvyko vakaras, skirtas O. Juozaitienės parodos apžvalgai. Koncertavo E. Balsio menų mokyklos 5 fortepiono klasės mokinė Ulijana Juozaitytė, dalyvavo menotyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė,  tapytojas Aloyzas Stasiulevičius ir kiti.
Daugiau

Savaitgalio renginiai Čikagoje ir apylinkėse

IEVOS BAGDONĖS PARODOS ATIDARYMAS 

Vasario 23 d. 2 v.p.p.

Jaunimo centro  @iurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave. Chicago IL 60636.

**************************

GABRIELĖS DABAŠINSKAITĖS FOTOGRAFIJOS PARODA

SAULĖS VAIKAI

Vasario 23 d. 5 v.p.p. Paroda veiks iki kovo 4d.

Galerija SIELA

14911  127 Str Lemont, IL 60439

*****************************

 

Valdas Vasiliauskas. Kultūra, atskirta nuo valstybės

Valdas Vasiliauskas. Kultūra, atskirta nuo valstybėsVakar turėjau laimės pabuvoti šventoje vietoje tiesiogine ir simboline prasme. Tiesiogine – Vilniaus Šv.Kazimiero bažnyčioje, simboline- ten palėpėje prisiglaudusiame Religinės muzikos centre, kur prie arbatos praleidau pora malonių valandų su šio centro įkūrėju ir vadovu Leopoldu Digriu ir profesoriaus pavaduotoja bei mokine vargoninke Renata Marcinkute-Lesieur.

Daugiau