Veidaknygė. Albin Hofman pasiilgo sovietmečio diktato JAV?!

Labas, kadangi tai liečia „Amerikos lietuviai“ grupę bei „violetinius“ , tai turiu pasidalinti. 

Štai toks kvietimas, parašytas L. Lavastės stilium, buvo paviešintas pono Albin Hoffman veidaknygėje – FB  sienoje (neaišku ar šio senyvo amžiaus asmeniui pačiam žinant).  Jame, sovietiniais, KGB-istiniais metodais, JAV Lietuvių Bendruomenė (iš kurios bendruomeniškumo likęs tik pavadinimas) raginama reaguoti ir apginti Lietuvos valstybę nuo kitaip mastančios bei pilietiškos visuomenės dalies, įvardinant ją „Violetiniu judėjimu“ ir „Garliavos mafija“, o gerbiamą Nijolę Sadūnaitę pavadinant „Violetiniu stabu“
Pagarbiai, 
Robertas M.

Daugiau

Rimvydas Baltaduonis. Sutelkus jėgas galima pasiekti labai daug

2017 metų balandžio mėnesį darbą pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Komisiją sudaro 10 LR Seimo narių ir 10 PLB atstovų. Pagal Komisijos nuostatus komisija turi du pirmininkus, vieną pirmininką renka Seimo nariai, o kitą – PLB atstovai. Komisijos pirmininku nuo PLB yra išrinktas Rimvydas Baltaduonis. 

Daugiau

XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ‘2018

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) projektas.
Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams, prelatu Edmundu Putrimu.

Daugiau