Festivalis „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio” (Argentina)

Dalinamės su Jumis įrašais iš Šokių festivalio „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio”, kuris vyko praeitų metų gruodžio mėn. 11 d. La Platos miesto “Operos” teatre Argentinoje, minint Argentinos šokių grupių „Nemunas” ir „Skaidra” 45-ąjį Jubiliejų.

Gražaus žiūrėjimo!

Primera parte / Pirma dalis

https://www.youtube.com/watch?v=aoKPSQiacw4

Daugiau

XX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2017 m.

jaunim-suvaz-logo  Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga  (A.L.J.S.) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 29 d. Argentinoje vyks „XX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2017 m .“ (P.A.L.J.S. 2017 m .). Jaunimo Suvažiavimas prasidės Berisso mieste „Mindaugo“ ir „Nemuno“ lietuvių draugijose, kur vyks stovyklos diena. Savaitgalį (28 d. ir 29 d.) įvyks 3-asis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės suvažiavimas (PALJ). Studijų dienos dalis bus suorganizuota „Argentinos Lietuvių Centro“ ir „Susivienijimo Lietuvių Argentinoje“ draugijų patalpose.

Daugiau

In Memoriam Bernardas Vytautas Narušis

azuol lap tams45y  Bernardas Vytautas Narušis

                                                                              1929 06 12  – 2016 12 29

   Nuoširdžiai užjaučiame JAV LB visuomenės veikėją advokatę Reginą Narušienę, sunkią netekties valandą, jos vyrui B.V.Narušiui iškeliavus Amžinybėn.  

Daugiau

Janina Survilaitė. Ar kada išsipildys monsinjoro Alfonso Svarinsko norai?

survilaite  Žymusis Lietuvos rezistentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas savo tikintiesiems aiškino, jog didžioji Jo priešmirtinė svajonė – kad Lietuva neužmirštų savo didvyrių. Monsinjoras troško sulaukti dienos, kai Lietuvos miestelių aikštėse gulėjusiems nužudytiems partizanams, jų motinoms ir našlaičiais likusiems vaikams tose pačiose aikštėse stovės paminklai.

Daugiau

In memoriam Julija Švabaitė Gylienė

azuol lap tams45y AtA Julija Švabaitė Gylienė (1921 05 21 -2016 07 22)

Julija Švabaitė-Gylienė – poetė, prozininkė. Gimė 1921 05 21 Čyčkuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2016 07 22 Lemont’e, IL
1939 m. baigusi Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnaziją, ketino studijuoti Paryžiuje, tačiau dėl prasidėjusio karo negalėjo. 1939–1943 m. studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į Australiją, o 1960 m. persikėlė į JAV,  gyveno Čikagos priemiestyje Lemont’e. Daugiau