Argentinos Lietuvių Draugija „Nemunas“ paminėjo savo 108-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį

logo          105 Nemunas7 Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“ paminėjo savo 108-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį. Ši draugija yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste. „Nemuno“ draugija buvo įkurta 1909 metais. Per šventę, kurioje susirinko daugiau nei 200 žmonių, Berisso mieste, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenė išrinko savo karalienę, kuri atstovaus visą bendruomenę „Imigrantų“ mugėje ir šventėje. Daugiau

Sėkmingai prasidėjo lietuviška radijo valandėlė „Lietuvos Aidai” (Ecos de Lituania)

Sveikiname “Ecos de Lithuania”  skleidžiant lietuvišką žodį.  Connecticut USA laida jau gyvuoja 60 metų.  Taip pat galima klausytis internetu wwuh.org

pasirenkant:  program archives;  kairėje pusėje baltoje dėžutėje menu pasirinkti datą ir laiką; rinktis Tėvynės Garsai/Lithuanian Hour. Archyve laikoma paskutinės dvi laidos Daugiau

Lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Nemunas“ (Argentina)

logo  Argentinos lietuvių jaunimo šokių ansamblio „Nemunas“ iš Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos ,,Nemunas” vardu norėčiau pasidalinti su Jumis mūsų atliktais šokiais per paskutinį pasirodymą. Šokių festivalis įvyko 2016 m. gruodžio 11 d. La Platos mieste (Argentina), Operos teatro salėje „Nemunas“ Jubiliejaus proga. Festivalis vadinosi „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“.

Šiuo metu jaunimo ansamblyje „Nemunas“ yra 50 šokėjų, jų amžius – nuo 15 iki 26 metų. Ansambliui vadovauja Analia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Šis kolektyvas yra didžiausias lietuvių šokių ansamblis Pietų Amerikoje. Dar kelius šokius „Nemuno” muzikos grupė nuolat atlieka kartu su „Nemuno”  šokių grupe.

Daugiau

Dalia Byčienė. Valdančiųjų aklumas tautą užkrėtė abejingumu

Gediminas Kairys. Kazimiero Linkevičiaus nuotr.  1991 metų sausį, kai atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę traiškė rusų kariuomenės tankai, Gediminas Kairys ėjo sargybą su šautuvu ant Aukščiausiosios Tarybos stogo. Netrukus aplinkybės buvusį kaunietį nuvedė į Ameriką, o po daugiau nei dvidešimties metų jis sugrįžo ir įsikūrė Birštone. Nuo tol jo ginklas esąs teisingas žodis, atviras nuomonės sakymas ir tikėjimas tuo, ką sako Daugiau