Rūta Jankauskaitė. Tautiškos giesmės rezultatai ir vaizdai

Skubame pasidalinti naujausia informacija apie pakviestus lietuvius „Tautiškai giesmei” ir pačiomis giedojimo akimirkomis iš viso pasaulio. 
Bet pirmiausia – Į šią nuorodą plaukia vaizdai iš viso pasaulio, kur žmonės giedojo Tautišką giesmę – galite šiais vaizdais laisvai naudotis: http://bit.ly/GiedojimoAkimirkos
Taigi skaičiai:
1) Iki liepos 6 d. 21:00 val. skaitmeninėmis priemonėmis „Tautiškai giesmei” pakviesta 1.051.846 žmonių užsienyje, kurie pagal įvairius požymius internete identifikuoti kaip lietuviai ar jų palikuonys.  Iš viso ištransliuota 13,4 mln. parodymų/kvietimų užsieniui. 

Argentinos Lietuvių Bendruomenės atstovas

Norėčiau pranešti, kad nuo birželio 22 d. būsime Lietuvoje su Argentinos lietuvių tautinių šokių ansambliu „Nemunas” iš Berisso, kadangi dalyvausime Lietuvos Dainų šventėje. Nemuno vadovai esame Analía Dulke ir aš.

Taip pat šiuo metu esu Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas, lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania”( „Lietuvos Aidai”) vedėjas. Taip pat atstovausiu Argentinos lietuvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenes XVI Seime Vilniuje, kuris ivyks liepos 8-11 d.

Daugiau

Veidaknygė. Albin Hofman pasiilgo sovietmečio diktato JAV?!

Labas, kadangi tai liečia „Amerikos lietuviai“ grupę bei „violetinius“ , tai turiu pasidalinti. 

Štai toks kvietimas, parašytas L. Lavastės stilium, buvo paviešintas pono Albin Hoffman veidaknygėje – FB  sienoje (neaišku ar šio senyvo amžiaus asmeniui pačiam žinant).  Jame, sovietiniais, KGB-istiniais metodais, JAV Lietuvių Bendruomenė (iš kurios bendruomeniškumo likęs tik pavadinimas) raginama reaguoti ir apginti Lietuvos valstybę nuo kitaip mastančios bei pilietiškos visuomenės dalies, įvardinant ją „Violetiniu judėjimu“ ir „Garliavos mafija“, o gerbiamą Nijolę Sadūnaitę pavadinant „Violetiniu stabu“
Pagarbiai, 
Robertas M.

Daugiau