Rimvydas Baltaduonis. Sutelkus jėgas galima pasiekti labai daug

2017 metų balandžio mėnesį darbą pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Komisiją sudaro 10 LR Seimo narių ir 10 PLB atstovų. Pagal Komisijos nuostatus komisija turi du pirmininkus, vieną pirmininką renka Seimo nariai, o kitą – PLB atstovai. Komisijos pirmininku nuo PLB yra išrinktas Rimvydas Baltaduonis. 

Daugiau

XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ‘2018

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) projektas.
Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams, prelatu Edmundu Putrimu.

Daugiau

Penki šimtai „Ecos de Lituania“ laidų

Ecos de Lituania4 Ecos de Lituania3 Gruodžio mėnesį lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ (Berisso miestas, Argentina) šventė savo 500 laidų jubiliejų. Tas laidas transliuoja nuo 2003-ųjų metų iš Berisso miesto, kiekvieną penktadienį nuo 21.00 iki 22.00 valandos Argentinos laiku, arba šeštadieniais nuo 03 iki 04 val. Nakties Lietuvos laiku, per FM Difusión 98.1 bangomis ir www.fmdifusionberisso.com.ar. Kartojamas sekmadienį nuo 19.00 iki 20.00 valandos Argentinos laiku.

Palaikykim lietuvius – Laiškas tautiečiams nuo Sibiro lietuvių

Mieli PASAULIO LIETUVIAI !!!
Mūsų tėvynainiai, gyvenantys tolimame Sibire, kreipiasi į Jus, prašydami pagalbos.
Tereikia skirti vieną minutėlę ir BALSUOTI Irkutsko lietuvių bendruomenę, susibūrusią į nacionalinį kultūros centrą „ŠVYTURYS“.
 
Rusijos mieste Irkutske gyvena daugybės tautybių žmonės, susibūrę į savo bendruomenes.
Irkutsko meras paskelbė konkursą, kuriame balsavimo būdu renkama aktyviausia bendruomenė.

Daugiau