XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ‘2018

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) projektas.
Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams, prelatu Edmundu Putrimu.

Daugiau

Penki šimtai „Ecos de Lituania“ laidų

Ecos de Lituania4 Ecos de Lituania3 Gruodžio mėnesį lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ (Berisso miestas, Argentina) šventė savo 500 laidų jubiliejų. Tas laidas transliuoja nuo 2003-ųjų metų iš Berisso miesto, kiekvieną penktadienį nuo 21.00 iki 22.00 valandos Argentinos laiku, arba šeštadieniais nuo 03 iki 04 val. Nakties Lietuvos laiku, per FM Difusión 98.1 bangomis ir www.fmdifusionberisso.com.ar. Kartojamas sekmadienį nuo 19.00 iki 20.00 valandos Argentinos laiku.

Palaikykim lietuvius – Laiškas tautiečiams nuo Sibiro lietuvių

Mieli PASAULIO LIETUVIAI !!!
Mūsų tėvynainiai, gyvenantys tolimame Sibire, kreipiasi į Jus, prašydami pagalbos.
Tereikia skirti vieną minutėlę ir BALSUOTI Irkutsko lietuvių bendruomenę, susibūrusią į nacionalinį kultūros centrą „ŠVYTURYS“.
 
Rusijos mieste Irkutske gyvena daugybės tautybių žmonės, susibūrę į savo bendruomenes.
Irkutsko meras paskelbė konkursą, kuriame balsavimo būdu renkama aktyviausia bendruomenė.

Daugiau

Minint Prancūzijos lietuvių bendruomenės 70-metį, Paryžiuje įamžintas lietuvio kunigo J. Petrošiaus atminimas

Atidengta memorialinė lenta prelatui Jonui Petrošiui | Lietuviai.fr nuotr. Atidengta memorialinė lenta prelatui Jonui Petrošiui | Lietuviai.fr nuotr. Lapkričio 19 d. sekmadienis įrėžė naują įrašą į Paryžiaus lietuvių bendruomenės (PrLB) metraštį. Ši diena buvo pažymėta dviem be galo svarbiais ivykiais: memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui atidengimu bei PrLB 70-mečio sukaktimi. Daugiau

Rimvydas STANKEVIČIUS. R.Šedytė: Lietuva – mano širdyje!

sedyte Rafaele  Šiais laikais, kai emigruoti iš Lietuvos tampa gero tono ženklu, kai žmogaus pasilikimas gyventi Tėvynėje kone visuotinai suvokiamas kaip jo nesėkmė, kai lietuvaičiai skuba keisti savąją prigimtinę pasaulėjautą, moralę, bet kokias priklausomybę lietuvių tautai liudijančias skirtybes (netgi pavardes!), labai reikia nacionalinį nubudimą, sugrįžimą, ne reklaminę ir ne butaforinę meilę Lietuvai bylojančių pavyzdžių – liudijimų, kad lietuvių tautos žmonės dar geba išgirsti savy kraujo balsą, dar išdrįsta atsiliepti, pašaukti lietuvių liaudies dainos, senove alsuojančio piliakalnio ar bičiuliško žvilgsnio, kuriame – ugnelė, sergstima nuo pat alkaviečių laikų. Ir, ačiū Dievui, tokių pavyzdžių esama! Daugiau