JAV LB Švietimo taryba paskelbė 2019 metų „Gintarinio obuoliuko“ ir „Nusipelniusio švietėjo“ premijų laureatus

Konkurse dalyvavo mokytojos iš lituanistinių mokyklų:

  1. Loreta Lagunavičienė,  Maironio LM, IL
  2. Gailė Radvenytė Hayden, Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA
  3. Žurumskienė Jolanta, Čikagos LM, IL
  4. Kristina Petty, Rasos LM, IL
  5. Virginijas Nazarovienė, Rasos LM, IL
  6. Vitalija Virbukas, Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA
  7. Aistė Siaurytė-Solly, San Francisko Genio lituanistinė mokykla, CA

Daugiau

Janina Survilaitė. ETNINIS LIETUVIŠKOS TAPATYBĖS RYŠYS

Naujų Šveicarijos lietuvių emigrantų Lietuvoje suorganizuota kilnojamoji fotografijos paroda, (veikusi iki 2020m.) idealiai atskleidžia 2-jų kartų: išeivijos ir dabartinių emigrantų bendruomeniškumo jausmo „be jokių įsipareigojimų istorijai” skaudulį.
Reikšmingai skambantis Foto parodos pavadinimas: „MES“ ir „JIE“ nuteikia prasmingai: susipažinsime su dviejų skirtingų istorinių likimų kartų veikla: „MES“- šiuolaikiniai emigrantai, pasiryžę aukotis atgimusios Lietuvos ateities kūrimui. „JIE“ – pokario Šveicarijoje sukūrę pirmą Vakarų Europoje teisinę politinę/kultūrinę LB, paskirtą kovai už Lietuvos laisvę, ir visame pasaulyje išgarsėję kaip dvasinės lietuviškosios tapatybės išlikimo istorinis indėlis.

Daugiau

IN MEMORIAM EGLĖ JUODVALKĖ

  AtA            egle juodvalke   1950 01 28 – 2020 03 28

Eglė Juodvalkė iškeliavo į amžinybę su žodžiais: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum („Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią“, Lk 23,46). Prieš daugiau nei penkis šimtmečius juos prieš mirtį ištarė Kristupas Kolumbas. Daugiau

Janina Survilaitė: “Šimtmečio jubiliejai išeivijoje”

Sutinkant Lietuvos atgimimo 30-metį trys aktyviausi Šveicarijos lietuvių išeivijos Bendruomenės įkūrėjai šiais metais švenčia savo 100-uosius gimimo jubiliejus: dr. Vaclovas Dargužas, Narcizas Prielaida ir Stanislovas Vaitkevičius. Visų trijų gyvenimas ir veikla prasidėjo Šveicarijos antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovykloje 1945 metų vasaryje ir tęsėsi iki pirmojo 21amž. dešimtmečio t.y. iki jų mirties.

Išeivių karta sudėtingomis aplinkybėmis pokario Šveicarijoje 1952-02-17d. įkūrė lietuvišką teisinę bendruomenę vadovaudamiesi  Lietuvių chartijos konstitucijos (1949) ir Šveicarijos civilinį kodeksą (ZGB) atitinkančiais įstatymais, apibrėžiančiais Šveicarijos konfederacijoje užsieniečiams privalomas pareigas ir teises.  Daugiau

Janina Survilaitė: “Lietuvos atgimimo vaizdai Alpėse.”

Survilaite  Su Lietuvos atgimimu susijusius darbus mirusioji  Šveicarijos išeivių karta laikė pačiais svarbiausiais. Tai rodo jų pasakojimai, dienoraščiai, archyvai. 1990 metų pabaigoje įsijungusi į senosios patriotiškos mūsų išeivijos, 1952-02-17 d. teisiškai įkurtos ŠLB gretas, o 1999-2006 vadovaudama Bendruomenės valdybai, sutikdama Lietuvos nepriklausomybės atgimimo 30-metį, jaučiu  pati tapusi išeivijos istorinės veiklos dalimi, todėl noriu pasidalinti kai kuriais atgimimo metų prisiminimais iš Šveicarijos.                       Daugiau

Juan Ignacio Fourment Kalvelis. XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.

XXIII Pietų Am Liet Jaunimo Suv 2020  Argentinos lietuvių bendruomenės vardu norime informuoti, kad nuo š.m. sausio 22 d. iki 26 d. Argentinoje vyks „XXIII Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2020 m.“ (P.A.L.J.S. 2020 m.).

PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas). 

Daugiau