Minint Prancūzijos lietuvių bendruomenės 70-metį, Paryžiuje įamžintas lietuvio kunigo J. Petrošiaus atminimas

Atidengta memorialinė lenta prelatui Jonui Petrošiui | Lietuviai.fr nuotr. Atidengta memorialinė lenta prelatui Jonui Petrošiui | Lietuviai.fr nuotr. Lapkričio 19 d. sekmadienis įrėžė naują įrašą į Paryžiaus lietuvių bendruomenės (PrLB) metraštį. Ši diena buvo pažymėta dviem be galo svarbiais ivykiais: memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui atidengimu bei PrLB 70-mečio sukaktimi. Daugiau

Rimvydas STANKEVIČIUS. R.Šedytė: Lietuva – mano širdyje!

sedyte Rafaele  Šiais laikais, kai emigruoti iš Lietuvos tampa gero tono ženklu, kai žmogaus pasilikimas gyventi Tėvynėje kone visuotinai suvokiamas kaip jo nesėkmė, kai lietuvaičiai skuba keisti savąją prigimtinę pasaulėjautą, moralę, bet kokias priklausomybę lietuvių tautai liudijančias skirtybes (netgi pavardes!), labai reikia nacionalinį nubudimą, sugrįžimą, ne reklaminę ir ne butaforinę meilę Lietuvai bylojančių pavyzdžių – liudijimų, kad lietuvių tautos žmonės dar geba išgirsti savy kraujo balsą, dar išdrįsta atsiliepti, pašaukti lietuvių liaudies dainos, senove alsuojančio piliakalnio ar bičiuliško žvilgsnio, kuriame – ugnelė, sergstima nuo pat alkaviečių laikų. Ir, ačiū Dievui, tokių pavyzdžių esama! Daugiau

Argentinos Lietuvių Draugija „Nemunas“ paminėjo savo 108-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį

logo          105 Nemunas7 Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“ paminėjo savo 108-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį. Ši draugija yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste. „Nemuno“ draugija buvo įkurta 1909 metais. Per šventę, kurioje susirinko daugiau nei 200 žmonių, Berisso mieste, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenė išrinko savo karalienę, kuri atstovaus visą bendruomenę „Imigrantų“ mugėje ir šventėje. Daugiau

Sėkmingai prasidėjo lietuviška radijo valandėlė „Lietuvos Aidai” (Ecos de Lituania)

Sveikiname “Ecos de Lithuania”  skleidžiant lietuvišką žodį.  Connecticut USA laida jau gyvuoja 60 metų.  Taip pat galima klausytis internetu wwuh.org

pasirenkant:  program archives;  kairėje pusėje baltoje dėžutėje menu pasirinkti datą ir laiką; rinktis Tėvynės Garsai/Lithuanian Hour. Archyve laikoma paskutinės dvi laidos Daugiau