Spaudos konferencijos Seime Zigmo Vaišvilos pranešimas „Padėkime Respublikos Prezidentei“

2018-03-14 d. Kalbėsime apie paramą Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir Lietuvą užvaldžiusiems. Kazimiero Juraičio lūpomis paskelbta platforma Respublikos Prezidentui, kuris iškart įves Lietuvoje tvarką, ir partijai Alternatyva Lietuvai, konkretiems žmonėms nurodyti darbai. Kas tai?

Manau, kad kažkam nervai neišlaikė. Priminsiu tai, ką sakiau prieš 2016 m. Lietuvos Seimo rinkimus. Būdamas optimistu ir norėdamas tikėti žmonėmis, 2016 m. patikėjau Rolando Paulausko ir jo atstovo Kazimiero Juraičio, Naglio Puteikio, Audriaus Nako ir Zigmo Vaišvilos susitarimu Seimo rinkimuose dalyvauti drauge. Daugiau

A.NAko ir Z.Vaišvilos Spaudos konferencija LR seime

2018 m. kovo 12 d. 11.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Teismas nusprendė, kad būtina pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako apžmeižimo ir VSD vadovo Dariaus Jauniškio bei AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario piknaudžiavimo tarnyba“.

Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas. Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.10 (2018)

Pernai Olandijoje nužudyta 6500 žmonių, daugiau nei prieš ankstesnius metus. http://www.lifenews.com/2018/03/07/netherlands-euthanized-more-than-6500-people-last-year-more-patients-than-the-year-before/
***
2018 03 07 Airijos A. teismas nusprendė, kad negimę vaikai neturi jokių teisių, išskyrus į gyvybę pagal Konstitucijos 8 papildymą. http://www.lifenews.com/2018/03/07/ireland-supreme-court-rules-unborn-children-have-no-legal-rights/ Daugiau

Edvardas Satkevičius. Teisesaugos kaltumas ar pareiga?

Klaipėdos apygardos teismui     2017 m. gruodžio 27 d.

Lietuvos apeliaciniam teismui                                                                                             Kopijos teisėsaugos organizacijoms, žiniasklaidai ir visuomenei

Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda                                                                           Elektroninės kopijos Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir Klaipėdos policijai

Man, Edvardui Satkevičiui, kažkiek susipažinus su Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama Žilvino Razmino, kaltinamo dideliais nusikaltimais prieš JAV, NATO, ES, Lietuvos valstybę ir pirmuosius valstybės asmenis, baudžiamojoje byloje Nr. 01-2-00001-15, kilo mintis, jog Klaipėdos apygardos teismas, prokuratūra ir policija prisideda prie didelių nusikaltimų prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę, kuriuos vykdo išvardytos organizacijos ir asmenys.  Daugiau

Zigmantas Šegžda. Ar Advokatų garbės teismas išsivaduos iš sovietinio sąstingio?

Ar Vilniaus apygardos teisėjo Virginijaus Kairevičiaus demaršas padrąsins Advokatų garbės teismą išsivaduoti iš sovietinio sąstingio? 

Turiu pagrindo manyti, kad ne visi Vilniaus apygardos teismo teisėjai vadovaujasi teisės viršenybės principu. Po Lietuvos teismus nardančiam tūlam advokatui, ko gero, net nėra būtina išmanyti teisę. Pakanka turėti ryšius su naudingais žmonėmis ir 800 eurų sumą. Manau, kad 2018-02-20 dieną Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, pats to nenorėdamas, atskleidė Lietuvos advokatūrą kamuojančias piktžaizdes. Tai reiškia, kad dabar advokatų savivalda turi gerą akstiną atsikratyti sovietinio paveldo.  Daugiau

Ramūnas Alaunis. Kuo tapo Lietuva praėjus šimtui metų nuo 1918 vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo?

Straipsnis pirmą kartą buvo paskelbtas 2016 vasario 17 d.

2018 metais Lietuvos Respublikos prezidentūra, aukščiausi šalies vadovai, propagandinė žiniasklaida iš anksto siūlė švęsti Lietuvos valstybės šventę „išradingai“, šia proga pristatydami savo gudrų sumanymą – „idėją Lietuvai“, kad tauta toliau kurtų valstybę ir jos gerovę, skelbė, kad esame visokeriopai pripažinti pasaulyje, laisvi ir nepriklausomi; skelbė, kad praėjęs valstybingumo šimtmetis tapo Lietuvos pergale prieš blogio imperiją, jos atneštą skurdą, melą ir priespaudą. Tačiau, kuo iš tikrųjų tapo Lietuva praėjus šimtui metų nuo 1918 vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo? Ar sulauksime sekančio Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečio? Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.7 (2018)

Su Vasario 16!

2018 02 14 Naujas JT organizacijos dokumentas perša abortus ir seksualinį mokymą 5 m. vaikams. http://www.lifenews.com/2018/02/14/new-un-document-pushes-planned-parenthoods-abortion-and-sex-ed-agenda-on-5-year-olds/  http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf  https://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/28269-un-sex-education-standards-push-lgbt-agenda-on-5-year-olds  Daugiau

PRO VITA© ŽINIOS Nr.6 (2018)

#metoo Kaip elgėsi įvairių laikų krikščionys, patyrę lytinę prievartą, priekabiavimą, – t.y. gundymą prieš skaistumą.
Neseniai buvo švenčiama Šv. mergelės kankinės sicilietės Agotos diena. Ji buvo kankinta, nupjautos krūtys, deginta, bet į kompromisus su nuodėme nėjo.
Greit minėsime mūsų karalaitį, skaistumo karžygį, Šv. Kazimierą. Jam siūlė pergulėti su panele, neva, tai jį išgydytų. Jis griežtai atmetė tokią pagundą: ,,verčiau mirsiu, bet nenusidėsiu“.
Šv. Tomo Akviniečio broliai, bandydami pakeisti brolio nusistatymą tapti vienuoliu, uždarė Tomą į bokštą ir pasiuntė gražią merginą, kad įtrauktų Tomą nuodėmėn. Bet jis paėmė iš krosnies nuodėgulį ir išvarė begėdę lauk. Daugiau