PRO VITA © ŽINIOS Nr.14 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.
 2021 04 07 Mičigano 246 paskiepyti gyventojai, apsikrėtė COVID, 3 mirė. Tai patvirtino Valstybinis sveikatos departamentas. https://www.lifesitenews.com/news/246-vaccinated-michigan-residents-diagnosed-with-covid-3-dead-state-health-dept-confirms
*** Daugiau

Vladimiras Troščenka. Kanadoje lenkas pastorius išvijo policininkus atėjusius drausti švęsti šv.Velykas

Kanadoje Bažnyčios  pastorius Artūras Paulauskas (Artur Pawlowsky) išvarė iš bažnyčios naujosios pasaulio tvarkos ATMATŲ sarginius šunis, bandžiusius uždrausti švęsti Šv.VELYKAS. 

  Nebe daug tokių tarnautojų belikę mūsų bažnyčiose. Daugumoje yra linkę susitaikyti ir nesipriešinti. Bet jų negalima smerkti, nes ne daugeliui Dievas duoda Samsono jėgą ir Dievišką įsiūtį tam, kad apginti Viešpaties paveldą. 

  Mes privalome melstis už šį Viešpaties karį ir žinoti, kad tokie kaip jis pasiaukoja, kad mes galėtume ramiai ir netrukdomi visokių bedieviškų atmatų švęsti Viešpaties šventes. 

Daugiau

Zita Vilutytė. ANIMA MUNDI ACADEMIA (Iaf Anima Mundi)

 Esame švietimo įstaiga, rengianti mokymo programas pedagogams, švietimo, socialiniams darbuotojams, įmonėms. Dauguma mūsų programų yra akredituotos arba bus akredituotos švietimo skyriuje.

Kol kas mūsų internetinis puslapis kuriamas, nes iki tol dirbome kaip menininkų asociacija IAF ANIMA MUNDI www.iaf-animamundi.com . Šiais metais pradėjome plėtra ir įkūrėme švietimo įstaigą www.iaf-animamundi-ma.com , mus galima rasti instagrame ir fb.

Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.13 (2021)

Su Kristaus prisikėlimu!

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.
2021 03 31 Marijos radijo „Aktualijų“ laida apie A. Dulkio sprendimą hormoninę kontraceptinę spiralę paauglėms ir jaunoms merginoms padaryti nemokamą. http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/193457-2021-03-31-08-00-aktualijos.html  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/marijos-radijo-aktualiju-laida-apie-a.-dulkio-sprendima-hormonine-kontracep 
*** Daugiau

Raudonieji hongweibing’ai siekia įvesti „pažangią“ vergijos formą

Mieli broliai ir sesės lietuviai,  

su skaudančia širdimi turime pripažinti, kad  raudonieji hongweibing’ai su Deep state pagalba kaip skėriai užgrobė ir apniko naikinti mūsų valstybę, jos piliečių prigimtines teises, tradicijas, šeimą, mūsų tautos  istoriją. Tą  įrodo vakarykštis triuškinantis pralaimėjimas – politinis susidorojimas su tautos  šviesuliu prof. Adu Jakubausku.

 „Laisvas laikraštis“ publikavo tekstą (nuorodą rasite priede) apie raudonojo maro agresiją prieš mūsų piliečius, apie tai kaip  raudonieji hongweibing’ai išrado ir  įvedė „pažangią“ vergijos formą. Daugiau

Dėl aukos Lietuvos išsaugojimui

Lietuvai iškilo reali grėsmė būti sunaikintai, žiauriai kankinami žmonės, žudosi ( teisėjai šoka pro langus)

Kreipiamės į geros valios žmones ir prašome aukoti.

a.s.LT644010051004678330

telefonas +37065559201-Lietuvos žmonių teisių gynėjas teisininkas Arvydas balčius.

Susipažinimui  nuorodos. Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.12 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/
PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.

Konferencija: Vincentas Sladkevičius ir religijos laisvė 2021-03-25 https://www.laikmetis.lt/konferencija-vincentas-sladkevicius-ir-religijos-laisve/
*** Daugiau

Ramūnas Alaunis. 1990 Kovo 11 oji – nuo socializmo prie kapitalizmo

Sociologiniu požiūriu 1990 kovo 11-oji tai buvo fenomenas, kai pagal LTSR Konstituciją išrinkti Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, kuriuos sudarė Lietuvos Komunistų Partijos nariai, Lietuvos „Sąjūdžio“ aktyvistai,    kraštutiniai dešinieji nacionalistai, buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai skelbdami „Laisvės
ir Nepriklausomybės“ atstatymą įvykdė Lietuvos valstybės Konstitucinį perversmą prisidengdami„Tautos Valia“. Daugiau

PRO VITA © ŽINIOS Nr.11 (2021)

Parengė Robertas Skrinskas  Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000   http://provita.medianewsonline.com/

PRO VITA MISIJA YRA SKLEISTI IR GINTI GYVYBĖS BEI ŠEIMOS ŠVENTUMĄ PAGAL ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO MOKYMĄ. „Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis poelgis“. Džordžas Orvelas.

Andrii Baumeister Šventoji inkvizicija: „juodosios legendos“ sunaikinimas 2019-10-10  https://youtu.be/6ssQ-qSGCfI?list=PLksAkbflQax7py1Qtjx-U0lLHe-lb3FHg  *** Daugiau

Pagalba Raganiukės teatrui

Kreipiamės į Jus su prašymu, prisidėti prie Raganiukės teatro išsaugojimo Jūsų vaikams ir anūkams. Šiuo metu, paveiktas pandemijos ir neteisingų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, teatras išgyvena labai sunkius laikus. Vienintelė likusi viltis esate Jūs – mūsų žiūrovai, todėl prašome prisidėti ir paremti mus finansiškai pagal galimybes. 
Visi prisidėję prie teatro išsaugojimo taps Raganiukės teatro garbės žiūrovais ir Jums dovanosime Raganiukės teatro filmukų peržiūras❤

Daugiau