UŽUOJAUTA MIRUS JUOZUI KUORUI

JUOZAS  KUORAS     (1934.04.10-2021.07.13.)azuol lap tamsus

Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius  

Mirus Televizijos bokšto gynėjui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui,  buvusiam Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininkui,   ilgamečiam Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariui.  Daugiau

Ligija Tautkuvienė. Dėl Šveicarijos LB įsikūrimo datos

Dabartinei Šveicarijos LB pirmininkei p. Jūratei Caspersen,

prieš atsakydama Jums, perskaičiau šūsnį įvairiausių straipsnių, dokumentų, biurokratinių raštų, laiškų, etc, ieškodama paprasto atsakymo – TIESOS DOKUMENTO – kuriais metais buvo įkurta Šveicarijos lietuvių bendruomenė (ŠLB). Kiti Jūsų rašinyje minimi faktai ar fakteliai, nesusiję su ŠLB įsikūrimo data, mūsų nedomina – nėra tiek laiko, galimybių ar didesnio teisinio išprusimo, kad galėtume pritarti ar atmesti įvairiausius išvedžiojimus, galimą melą Janinos Survilaitės adresu.

Redakcijos sprendimu Jūsų rašinio apie ŠLB įsikūrimą, ginčą su Janina Survilaite, nepublikuosime. Daugiau

Buvęs JAV prezidentas Donald Trump’as pripažintas nekaltu dėl maišto kurstymo. Jis IŠTEISINTAS.

Vienas garsiausių JAV Konstitucijos žinovų, Harward universiteto profesorius emeritus Alan Dershowitch dar iki apkaltos svarstymo Kongrese, ne kartą buvo pareiškęs, kad būsimas procesas yra negalimas, nes visiškai prieštarauja JAV Konstitucijai. Jau po svarstymų, jis dalyvavo Newsmax surengtoje laidoje:

Alan Dershowitz to Newsmax TV: Trump’s Lawyers ‘Have Won’ 

Įrašas, deja, panaikintas youtube.com paskyroje…, bet išliko Newsmax TV

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/dershowitz-trump-senate-impeachment/2021/02/12/id/1009847/?ns_mail_uid=2b7cb3b0-cdd1-48ea-8154-e0b7151a7d77&ns_mail_job=DM190710_02132021&s=acs&dkt_nbr=010504aq57l6 Daugiau

Atviras laiškas visiems, tarp jų – ir ,,kolegei“ Astai Kuznecova’itei. Persekiojimas?

Bobulė iš tamsaus kaimo – ,,kolegė” Asta Kuznecova’itė

Atvirai pasakius, nesu Gedvydo Vainausko „Lietuvos ryto“ gerbėja. Jau seniai nebeskaitau ir Astos Kuznecova’itės rašinių – vertinu jos pastangas kaip visuomenės kvailinimą, lietuviškos žiniasklaidos nuopuolį ir, be jokios abejonės, didelį moralinių vertybių nuosmukį. Tačiau paskutinis falsifikatas verčia reaguoti į ,,bobulės iš tamsaus kaimo” rašliavą ( http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/begle-neringa-venckiene-amerikoje-rojaus-nerado-slaugo-senukus.htm#.VXiL_UY_w4w).

Daugiau

Referendumas neįvyko, bet Tauta nepralaimėjo


Birželio 29-ąją, sekmadienį,  Lietuvoje ir už jos ribų vyko balsavimas „Privalomajam referendumui“. Menka informacija apie referendumą, vasaros metas ir iš Lietuvos  valdančiųjų sklindantis – ,,nedalyvauti“, ,,nebalsuoti“, be jokios abejonės, turėjo poveikį ir taip ne itin aktyviems, toliau už Lietuvos ribų gyvenantiems LR piliečiams.

Daugiau

Vyriausiajai rinkimų komisijai – Tiesos ir Skaidrumo!

Sveiki, gerbiamieji,
su nerimu ir nuostaba sekame komisijos darbą – įvairius bandymus bet kuria kaina atmesti Lietuvos respublikos piliečių parašus už Tautos referendumą. Jau rašiau apie Jūsų surastas ,,klaidas”, kurias įvėlėte dirbdami neatsakingai.
Jei taip atsitiktų JAV, tai dalis šios Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir pats pirmininkas būtų tuoj pats suspenduoti. Be jokios teisės ateityje dirbti tokį darbą, kaip netekusiais pasitikėjimo.

Daugiau

Kam tarnauja VRK – tautai ar…?!

LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui p. Zenonui Vaigauskui
Tautos referendumo iniciatoriui p. Pranciškui Šliužui
Žiniasklaidai

Esu viena iš būrio savanorių, rinkusių parašus Tautos referendumui. Deja, vienintelė JAV…
Nuvažiavau per 700 mylių (apie 1120 km) į Čikagą ir jos priemiesčius (Chicagoland) tikslu išreklamuoti – pranešti tautiečiams apie parašų rinkimą Tautos referendumui. Po to, su VRK patvirtintais popieriais – ir parašų rinkti.

Daugiau