Atviras laiškas visiems, tarp jų – ir ,,kolegei“ Astai Kuznecova’itei. Persekiojimas?

Bobulė iš tamsaus kaimo – ,,kolegė” Asta Kuznecova’itė

Atvirai pasakius, nesu Gedvydo Vainausko „Lietuvos ryto“ gerbėja. Jau seniai nebeskaitau ir Astos Kuznecova’itės rašinių – vertinu jos pastangas kaip visuomenės kvailinimą, lietuviškos žiniasklaidos nuopuolį ir, be jokios abejonės, didelį moralinių vertybių nuosmukį. Tačiau paskutinis falsifikatas verčia reaguoti į ,,bobulės iš tamsaus kaimo” rašliavą ( http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/begle-neringa-venckiene-amerikoje-rojaus-nerado-slaugo-senukus.htm#.VXiL_UY_w4w).

Daugiau

Referendumas neįvyko, bet Tauta nepralaimėjo


Birželio 29-ąją, sekmadienį,  Lietuvoje ir už jos ribų vyko balsavimas „Privalomajam referendumui“. Menka informacija apie referendumą, vasaros metas ir iš Lietuvos  valdančiųjų sklindantis – ,,nedalyvauti“, ,,nebalsuoti“, be jokios abejonės, turėjo poveikį ir taip ne itin aktyviems, toliau už Lietuvos ribų gyvenantiems LR piliečiams.

Daugiau

Vyriausiajai rinkimų komisijai – Tiesos ir Skaidrumo!

Sveiki, gerbiamieji,
su nerimu ir nuostaba sekame komisijos darbą – įvairius bandymus bet kuria kaina atmesti Lietuvos respublikos piliečių parašus už Tautos referendumą. Jau rašiau apie Jūsų surastas ,,klaidas”, kurias įvėlėte dirbdami neatsakingai.
Jei taip atsitiktų JAV, tai dalis šios Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir pats pirmininkas būtų tuoj pats suspenduoti. Be jokios teisės ateityje dirbti tokį darbą, kaip netekusiais pasitikėjimo.

Daugiau

Kam tarnauja VRK – tautai ar…?!

LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui p. Zenonui Vaigauskui
Tautos referendumo iniciatoriui p. Pranciškui Šliužui
Žiniasklaidai

Esu viena iš būrio savanorių, rinkusių parašus Tautos referendumui. Deja, vienintelė JAV…
Nuvažiavau per 700 mylių (apie 1120 km) į Čikagą ir jos priemiesčius (Chicagoland) tikslu išreklamuoti – pranešti tautiečiams apie parašų rinkimą Tautos referendumui. Po to, su VRK patvirtintais popieriais – ir parašų rinkti.

Daugiau

Joe Juozas Kulys – Metų žmogus


Sveikiname  Joe Juozą Kulį su ,,Bičiulystės” 2012 Metų žmogaus titulu!

Joe Juozas Kulys – JAV gimęs pirmosios lietuvių bangos palikuonis. Jo tėvas Nikodemas J. Kulys atvyko iš Lietuvos, Jiezno parapijos, o mama, Petronėlė Waisnoras (Vaišnoraitė) gimė Čikagoje. Priklausė Cicero miestelio Šv. Antano parapijai. Tėvas Nikodemas buvo vargonininkas, todėl nenuostabu, kad bažnyčios kanonai, apeigos, tradicijos Joe žinomos iki smulkmenų. Joe seneliai ir tėvai palaidoti Čikagos  Šv. Kazimiero lietuviškose kapinėse.

Daugiau

Ar Seime tėra tik vienuolika Lietuvos patriotų?!

Ketvirtadienį, kovo 15 d., Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintaro Songailos iniciatyva Vilniaus miesto savivaldybei perduotas 11 Seimo narių pasirašytas pareiškimas dėl kovo 17 d. išduoto leidimo Lietuvos lenkų mokyklų streikų komitetams mitingui ir eitynėms. „Atsitiktinai ar ne, ši data sutampa su Lenkijos Respublikos ultimatumu Lietuvai prieš 74 metus (1938 m. kovo 17 d. – red.).  Sprendžiant iš pranešimų spaudoje ir kitų

Daugiau