Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

laikmetis.lt

„The John-Henry Westen Show“ laidoje lankėsi Vokietijos kardinolas, buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas, Gerhardas Mülleris (Gerhardas Miuleris). Jis pasidalijo mintimis apie sklindančius gandus dėl popiežiaus Pranciškaus atsistatydinimo, San Diego (JAV) vyskupo Roberto McElroy’aus (Roberto Makelrojaus) tapimą kardinolu, LGBT propagandistą tėvą Džeimsą Martiną (James Martin) ir pan.

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą – IV Velykų sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą – IV Velykų sekmadienis

Vykstant karui Ukrainoje, kur žudomi visiškai nekalti žmonės, net vaikai, natūraliai kyla klausimų: kur yra Dievas? Jei jis yra mylintis Tėvas, kodėl leidžia vykti tokioms barbarybėms? Dažnam atrodo, kad Dievas turėtų įsikišti ir sustabdyti piktų žmonių daromus nusikaltimus. Panašiais atvejais nelengva būti Dievo advokatu, tačiau pabandykime suprasti, kaip Dievas veikia.

Dievas, sukurdamas žmones, juos apdovanojo protu bei meile ir jiems pavedė valdyti pasaulį.

Daugiau

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Prisikėlusiojo klausimas: „Ar myli mane?“ – III Velykų sekmadienis

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Prisikėlusiojo klausimas: „Ar myli mane?“ – III Velykų sekmadienis

Vienas iš pačių įdomiausių ir spalvingiausių žmonių, buvusių Jėzaus artumoje, yra apaštalas Petras. Jo asmenyje susipina gilus tikėjimas, kančios baimė, atgaila ir ištikimybė savo Mokytojui.

Jėzus sutiko Petrą ant Genezareto ežero kranto, kai šis plovė tinklus, ir pakvietė sekti paskui jį. Petras tučtuojau paliko žvejo tinklus ir tapo ištikimiausiu Jėzaus mokiniu; jis klausėsi Jėzaus kalbų, matė jo darbus ir buvo pasiryžęs už savo Mokytoją guldyti net galvą.

Daugiau

JK pastorius, įspėjęs apie LGBT „Pride“ paradų žalą ir dėl to atleistas iš darbo mokykloje, laimėjo bylą

JK pastorius, įspėjęs apie LGBT „Pride“ paradų žalą ir dėl to atleistas iš darbo mokykloje, laimėjo bylą

laikmetis.lt

Darbo teismas Jungtinėje Karalystėje priėmė palankų sprendimą pastoriui Keithui Watersui (Keitui Votersui), kuris buvo priverstas išeiti iš pradinės mokyklos prižiūrėtojo darbo po to, kai tviteryje išreiškė savo nuomonę, kad LGBT „Pride“ paradai neigiamai veikia jų žiūrovus bei, jo manymu, tokiuose paraduose neturėtų dalyvauti krikščionys ir jų vaikai.

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Palinkėkime vienas kitam eiti per gyvenimą su Prisikėlusiuoju ir būti vilties žmonėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Palinkėkime vienas kitam eiti per gyvenimą su Prisikėlusiuoju ir būti vilties žmonėmis

Tačiau rado viską kitaip negu tikėjosi: akmuo buvo nuristas, o kapas tuščias. Pasirodę spindintys vyrai kalbėjo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra čia jo, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis jums yra sakęs, būdamas Galilėjoje: ‚Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti.‘ Tuomet moterys prisiminė Jėzaus žodžius!“ ( Lk 24, 5–8).

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Laimingas žmogus – VI eilinis sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Laimingas žmogus – VI eilinis sekmadienis

Mes, žmonės, esame labai skirtingi pagal savo išsilavinimą, socialinę padėtį, net išvaizdą, tačiau mus visus vienija bendras vardiklis – visi norime būti laimingi.

Mes norime būti laimingi, tačiau mūsų laimės suvokimas kartais būna labai primityvus – norime tiesiog gerai jaustis. Kai vaikas jaučiasi laimingas gavęs saldainį, mes jo džiaugsmą suprantame, tačiau subrendusio žmogaus laimei reikia kažko daugiau.

Daugiau

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pranašo misija ir likimas – IV eilinis sekmadienis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pranašo misija ir likimas – IV eilinis sekmadienis

Pranašas Jeremijas pasakoja, kaip buvo pašauktas skelbti Izraelio tautai Dievo Įstatymo, raginti gręžtis nuo stabų ir saugoti ištikimybę Dievui: „Ogi tu – susijuosk savo strėnas! Stokis ir skelbk jiems visa, ką tau liepiu!“ (Jer 1, 17). Jeremijas bandė atsikalbėti, kad yra jaunas ir niekas jo neklausys, bet buvo padrąsintas: „Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu. Prieš tave jie kovos, bet tavęs neįveiks“ (Jer 1, 8.19).

Daugiau

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodžio Gimimas – 2021 metų šv. Kalėdos

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodžio Gimimas – 2021 metų šv. Kalėdos

„O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą“ (Iz 52, 7.10), – pranašas Izaijas džiūgauja, aprašydamas Izraelio tautos grįžimą iš Babilono tremties. Į tėvynę grįžtančių tremtinių džiaugsmas yra tarsi aidas Kalėdų džiaugsmo: gimsta Dievo Sūnus, kuris mus ves į amžinąją tėvynę.

Daugiau

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. „Tai ką gi mums daryti?!“ – III Advento sekmadienis

Nespėjo kauniečiai pasidžiaugti gražia Kalėdų egle, kai kažkoks vyras ją padegė. Padegta eglė simbolizuoja dabarties žmonių susipriešinimą, kuris yra labai didelis mūsų dienų iššūkis. Koks turėtų būti tikinčių žmonių atsakymas?

Jonas Krikštytojas skelbė žinią apie ateisiantį Mesiją ir ragino žmones atgailos ženklan pasikrikštyti. Klausytojai daug ko nesuprato; kai kurie iš jų mąstė, kad Jono skelbiamas mesijas bus tautos vadas, kuris išvaduos iš nekenčiamų engėjų ir atkurs Izraelio karalystę. Daug ko nesuprasdami žmonės klausė: „Tai ką gi mums daryti?!“ (Lk 3, 10) Jonas nekvietė ginkluotis, bet ragino nieko neskriausti, padėti vargšams ir teisingai elgtis.

Jau įpusėjo Adventas, todėl laikas pasitikrinti, kaip ruošiamės sutikti pas mus ateinantį Viešpatį. Į klausimą „Ką gi mums daryti?“ yra vienareikšmis atsakymas: reikia mylėti ir ta meilė turi reikštis ne žodžiais, bet darbais. Daugiau