In memoriam dim. kpt. Bronislovui Juospaičiui-Direktoriui

Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadui, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui, dim. kpt. Bronislovui Juospaičiui-Direktoriui (1925-2021) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams. Tegul Bronislovo patriotiškumo, pilietiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. Daugiau

Janina Survilaitė. KOMENTARAS: ,,Ar bandymas prikelti Tautos istoriją subujuos lietuviškame pasaulyje?”

Pristatydamas 2021-02-10d. LR Seimo ir PLB posėdyje pagrindinį
klausimą komisijos pirmininkas p. Jonas Bružas sakė, kad: ,,šalies
įvaizdis yra plati tema ir į tai būtina pažvelgti per šalies ir tautos
istoriją, į kurią neatkreipus tinkamo dėmesio gali būti nuvertinta mūsų
tapatybė, tautos ir valstybės išskirtinumas daugelio kitų gražių ir
progresyvių šalių tarpe, tarp kurių yra Lietuva.” Daugiau

Raimundas Kaminskas. Vilniuje nukeltas Petro Cvirkos paminklas

0_007 0   2021-11-19 Vilniaus centre buvo  nukeltas sovietmečio politinio veikėjo ir rašytojo Petro Cvirkos paminklas. Galimybė nukelti paminklą atsirado tik šių metų  vasarą, kada ekspertai išbraukė jį iš kultūros vertybių registro, o Vilniaus miesto savivaldybės taryba  tam pritarė.  Nukeltas paminklas bus saugomas Vilniaus m. savivaldybės įmonės „Grindos“ aikštelėje, o vėliau bus perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui. Daugiau

Hibridiniam karui – NE!

Neprikl.gynejai sajunga  NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGA 

Geros valios žmonėms,  Žiniasklaida

HIBRIDINIAM KARUI – NE! 

 

Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjunga atidžiai stebi pastarųjų dienų įvykius Lietuvos Baltarusijos pasienyje, kur Kremliaus remiamas Baltarusijos diktatorius, tiesiogiai kelia grėsmę Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos valstybių suverenitetui.  Daugiau

Linas V. Medelis. Šypsokimės. Apie anekdotų reikšmę mūsų kasdienybėje

Vis dar prietema. Reikia keltis į darbą. O LRT žinios?

Jas galima spėti išklausyti prisidengus antklode. Kaip gera girdėti: susirgo, netilpo ligoninėse, numirė. Neleis, uždraus, nepriims, nubaus… Viskas mūsų, mūsų vaikų, mūsų senelių labui. Tada galima keltis su gera nuotaika ir pasiryžimu ką nors nuveikti tėvynės labui.

Galite prieštarauti, kad kasdieninėje prietemoje taip nebūna. Tačiau daugumai gyvenimas nebėra jau toks saldus. Galėtų būti saldesnis, jei galėtume savo sielą apsaugoti humoro siena.  Daugiau

Lidija Veličkaitė. Demokratija – kovos rezultatas, ne prigimties dovana

Velickaite viršelis spaudai   „Tokiose sudėtingose situacijose, kai tauta netenka savo vadų ir nebegali pasireikšti jos politikų išmintis, Apvaizda jos neapleidžia, meta gelbėjimosi ratą, – nubunda tautos instinktas išlikti. Tas
instinktas pasako ne tik tai, ką tauta turi daryti, bet ir tai, ką galima paaukoti, įskaitant dvasines ir moralines vertybes,“ – tai ištrauka iš Jono Algirdo Antanaičio (1921–2018) straipsnio „Tautos instinktas ir racionali politika“ laikraštyje „Atgimimas“, publikuoto 1991 m. gruodžio 26-31 d.  Daugiau