DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

     Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

LR Seimo Pirmininkei  Viktorijai Čmilytei-Nielsen  

LR būsimai Vyriausybės Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius,   2020-11-20

    Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nuo 2008 metų prašo spręsti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus 2194-iems nukentėjusiems.     Daugiau

DĖL JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO ĮRAŠO KRYŽKALNIO MEMORIALE

Vykdamas su šeima į Žemaitiją per Vėlines aplankyti giminių ir artimųjų kapų, sustojome Kryžkalnyje. Uždegėme žvakutes prie Kryžkalnio Lietuvos partizanaų memorialo ir prie Kęstučio apygardos nužudytų partizanų monumento.
Lietuvos partizanų memoriale pabandėme surasti kai kurių žymių partizanų įrašus Vyčio kryžiaus ženkluose. Pavyko surasti: Albinas Žemaitis, Antanas Žemaitis, Juozas Žemaitis Dalgis, Jurgis Žemaitis, Napalys Žemaitis, Adolfas Žemaitis, Leonas Žemaitis Leonas, Petras Žemaitis, Jonas Žemaitis Maumedis, Vytautas Žemaitis Šermukšnis, Boleslovas Žemaitis, Žemaitis
Vytautas, Benjaminas Žemaitis. Nepavyko surasti Jono Žemaičio – Vytauto užrašo. Daugiau

Rasa Čepaitienė. Parazitai

Rasa Čepaitienė. Parazitai JAV rašytojas fantastas Philipas K. Dickas 1964 m. parašė nedidelį romaną, kurį veikiausiai galima būtų priskirti distopijų žanrui, „Priešpaskutinė tiesa“. Jo veiksmas vyksta mums netolimoje ateityje, praėjus 15 metų po pasaulinio karo pradžios, kurio metu Žemė buvo paversta radioaktyvia dykyne, o didžioji dauguma išlikusių žmonių buvo priversti skubiai persikraustyti į požeminius bunkerius – termitynus. Jie užsiima tuo, kad gamina metalinius karius-robotus tebesitęsiantiems mūšiams, o vienintelė jų žinių gavimo priemonė iš likusio pasaulio yra vyriausybės transliuojami TV pranešimai, kuriuos skaito pats vyriausiasis vadas Protektorius.

Daugiau

PANIEKINTAS PREZIDENTAS JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS

2020-09-20 po visą pasaulį nuvilnijo žinia, kad Raseinių rajone Vilnius-Klaipėda, Ryga-Karaliaučius automagistralių sankirtoje ant kalnelio buvo atidengtas įspūdingas ir didingas Lietuvos partizanų memorialas. 25 metrų įbestas į žemę kalavijas, o lanko formos 30 m ilgio šlaite Vyčio kryžiaus ženkluose surašytos pavardės byloja apie žuvusiųjų tarnystę Tėvynei, narsą ir auką. Tegul monumentas primena Tautos kančią ir žuvusiųjų šlovę. Tegul jis stiprina meilę gimtinei, Bažnyčiai ir pagarbą didžiavyriams.
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės !
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.
Daugiau

Ramūnas Aušrotas. Valstybės šeimos ir socialinės politikos skylės

Ramūnas Aušrotas. Valstybės šeimos ir socialinės politikos skylės

1994 m. Lietuva Kairo konferencijoje prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus, tarp kurių, be kitų dalykų, buvo ir įsipareigojimas imtis visų priemonių, kurios padėtų moterims išvengti aborto, o taip pat visais atvejais suteikti žmogaus orumą atitinkančią medicinos pagalbą bei konsultavimą moterims, kurios kreipiasi dėl aborto (veiksmų programos 7.24 p.).

Daugiau

Algirdas Endriukaitis. Parsiduodantis baudžiauninkas

Klaipėdoje įmonė ir verslo įstaiga pavadinta „Mėmelio
miesto“ vardu ir gausiai reklamuojama. Istorijos priminimas, pagerbimas, nusilenkimas ar pigus parsidavimas? Logiškai Marijampolę galėtume vadinti
Kapsuku, Visaginą – Sniečkumi, o Vilniaus Gedimino prospektą – buvusiu Georgijaus vardu. O gal Vilniaus Katedros aikštei tiktų Jekaterinos II vardas, nes ten stovėjo Rusijos valdovės paminklas, o ant Konstitucinio Teismo rytinės sienos vokiečių okupacijos metais buvo milžiniškas vokiečių herbas – erelis. 

Daugiau

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 9 metai

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
Žiniasklaidai
DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
Vilnius, 2020-10-19
2020-09-02 rašėme Jums laišką „DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO“ (laišką pridedame, Jūsų archyvuose yra daugiau mūsų dokumentų). Tada laiške rašėme ir Jūsų prašėme: „Prašome Jūsų VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO klausimus įtraukti į Seimo komitetų svarstymo klausimus ir pateikti Seimo plenariniuose posėdžiuose. Į komiteto posėdžius prašome kviesti nukentėjusiųjų ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovus. Dar kartą prašome gerbiamą Prezidentą susitikti su nukentėjusių atstovais“. Daugiau