Partizanų suvažiavimui – 70. Brangiausia Nepriklausomybės deklaracija

Partizanų suvažiavimui – 70. Brangiausia Nepriklausomybės deklaracija

Prieš 70 metų įvyko vienintelis Lietuvos partizanų suvažiavimas

„Tai yra didžiulis, seniai trokštamas, per kraujo aukas ir vargą atsiektas laimėjimas“,  – tokiais žodžiais prieš 70 metų partizanų vadai savo bendražygiams pranešė apie ilgai lauktą istorinį įvykį – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio subūrimą į vieningą organizaciją. Tai buvo vienintelis partizanų vadų suvažiavimas okupuotoje Lietuvoje, nes po jo įniršę okupantai ėmėsi ypač žiaurių persekiojimų.  Daugiau

Vytautas Radžvilas. Vasario 16-osios jaunimo eitynės – visų mūsų reikalas

 
Patriotinio jaunimo eitynės neabejotinai taps gražiu šventinių renginių baigiamuoju akcentu. Tačiau jos gali tapti ir ypač svarbiu šalies politinio gyvenimo įvykiu. Jomis ne tik bus primintas ir pagerbtas šlovingas šalies istorijos įvykis – 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracija. Šios eitynės taip pat yra proga, nors kiek vėluojant, padaryti tai, kas nebuvo tinkamai atlikta prieš metus – prasmingai paminėti Valstybės atkūrimo šimtmetį. Ne tik 101-ąsias metines. 

Daugiau

Prof. dr. Algimantas Liekis. Didžiųjų vertybių sugrąžinimas

(Mintys išsakytos Prezidento R.Pakso Judėjimo „Šaukiu aš Tautą …“ atstovų konvente)
Nors daug žmonių nemėgsta mokytis iš istorijos, praeities, bet vis dėlto leiskite priminti pirmojo mūsų Prezidento A.Smetonos prieš 100 m. pasakytus žodžius: visos sąjungos, federacijos, imperijos susikuria ir žlunga. Bet tik tos tautos išlieka jose, kurios gina, stiprina savo tautiškumą, tautinę savimonę, nepaliauja siekusios savo tautinio valstybingumo.
Tik turėdama savo nepriklausomą valstybingumą Tauta atskleidžia savo genijų ir daugiausia prisideda ir prie pasaulio pažangos. Tautos, praradusios tautinę savimonę niekas nebeprikels, kaip ir mirusio žmogaus. Daugiau

Kaip litvakai apsimetinėja didžiausiais tos šalies, kurios valdymą perėmė patriotais – chrestomatinis Onos Voverienės pavyzdys: „Tautinė valstybė – brandžios tautos politinis idealas“

voveriene Ona  „Tardami „Lietuva – lietuviams“ (pagrindinis Jono Basanavičiaus „Aušros“ obalsis – O.V.) mes trokštame išgauti mūsų Tautai tokią politišką tvarką, kuriai esant lietuviai patys galėtų save valdyti, nepriklausydami svetimiesiems, o kultūriškas jų ūgis nebūtų trukdomas svetimtaučių.“ Vincas Kudirka. Varpas (1902, Nr. 12, p. 2) Daugiau

Justina GAFUROVA. Tarp Konstitucijos eilučių

Konstitucinio Teismo išaiškinimas dėl užsienyje susituokusių vienalyčių asmenų gali lemti tai, kad teks keisti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tokio sprendimo kritikai sako nerandantys svarbiausiame šalies įstatyme to, ką įžvelgė KT teisėjai. „Vakaro žinios“ kalbėjosi su viena iš Konstitucijos kūrėjų Zita Šličyte, kuri sako jau sulaukusi klausimo, ar kuriant Konstituciją jie tikrai galvojo apie vienalytes „šeimas“.

Daugiau

Verta prisiminti. Konstitucinis Teismas: Lietuvos valstybė – tai AŠ!

 
Įvadas E. Kūrio 2010 m. pranešimui Tadžikistane.
 
2010 metų autentiška buvusio Lietuvos Konstitucinio Teismo (KT) pirmininko Egidijaus Kūrio išpažintis, atlikta Tadžikistane, pradeda straipsnių ciklą „Konstitucinis Teismas: Lietuvos valstybė – tai AŠ!“, kuriame parodoma, kad Konstitucijoje įtvirtintas pagrindinis demokratinės politikos principas „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“ (4 str.) naikinamas, o visai tautai priklausančias suverenias galias baigia pasisavinti Konstitucinis Teismas (KT)  – devynių tautos nerinktų asmenų grupė (anuliuojama Konstitucijos 3 str. 1 dalis).  

Įvadas E. Kūrio 2010 m. pranešimui Tadžikistane.

Daugiau

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo, vykusio 2019-02-01 d., priimtus NUTARIMUS, DALOMĄJĄ MEDŽIAGĄ ir INFORMACIJĄ

2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI

 2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI            

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui Daugiau