Pulk. Kazio Škirpos mirties metinių paminėjimas Kaune

Informacinis pranešimas

Pranešame, kad prieš 40 metų, 1979m.rugpjūčio 18 d. mirė įžymus Lietuvos diplomatas, pulkininkas, 1919m. sausio 1 d. pirmasis su būriu savanorių, Gedimino bokšte, iškėlęs Lietuvos trispalvę, dalyvavęs mūšiuose su bolševikais, bermontininkais, ir lenkais, 1941 m. birželio sukilimo organizatorius, Lietuvos aktyvistų fronto įkūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordininkas KAZYS ŠKIRPA. Daugiau

A.Rusteika: Sukiršinti baudžiauninkus – dvarininko svajonė

Iš kur ir kodėl tai prasidėjo, kur burzgia tas susipriešinimo generatorius? Pilna protinguolių, vis klausia, kam tai naudinga, nes visiems juk aišku, kad tai visiems nenaudinga. Ypatingai faina, kada viešai pliekiasi faina milicininkė su seneliu ir kiti mieli bendratiksliai, bendraversliai ir bendražygiai, tai toks nemokamas reitingėlių spektakliukas dundukams – o gal kas ims ir patikės? Daugiau

Julija Iskevičienė. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) Kaune,Pivašiūnuose,Krekenavoje ,Vilniuje,Trakuose ir Punske; ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS,Raseinių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje Rugpjūčio 14-17d.d

TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS INTERNATIONAL CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL RASEINIAI‘19 

Rugpjūčio 14 d. koncertu Raseinių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje startuoja antrasis šiuolaikinės muzikos festivalis. Simboliškai koncertų ciklą pradės mūsų kraštiečio, kompozitoriaus A.Martinaičio oratorija „Gailestingumo altorius“. Šiais metais koncertinė programa labai įvairi ir apims ne tik Raseinių miestą, tačiau ir kelis unikalius rajono paveldo objektus – koncertai bus surengti Ugionių bažnyčioje, Maslauskiškių malūne. Daugiau

Inija Trinkūnienė. Stovykloje galite net susituokti

Rugpjūčio 11-16 dienomis Švenčionių rajone Dvarčiškiuose įvyks jaunimo etnokultūros stovykla „Baltiškos  vestuvės – tradicijos pritaikymas šiandien”. Stovyklos metu bus susipažindinama su įvairiomis tradicinės kultūros sritimis, rengiamos paskaitos, seminarai, žygiai, vakaronės. Organizatoriai pakvies ir į tradicinę Žolinės šventę, jungtuves, nuometavimo apeigą ir į stovyklautojų koncertą. Bus mokoma tradicinių žalvario darbų, vyti juostas, iš šiaudų daryti sodus, dainuoti sutartines, dainas, šokti, groti kanklėmis.

Daugiau

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus homilija per Šv. Mišias tremtinių šventėje Ariogaloje „Su Lietuva širdy“

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus homilija per Šv. Mišias tremtinių šventėje Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ Brangūs broliai ir seserys tremtiniai. Brangūs tremtinių vaikai ir vaikaičiai! Šiandien susirinkome į tremtinių šventę: pabūti drauge, atgaivinti atmintį ir padėkoti Dievui, kad jis lydėjo tais ilgais ir sunkiais kryžiaus keliais nesvetingame Sibire.

Keturiasdešimt pirmųjų ir pokario tremtys paženklino daugelio mūsų tautiečių gyvenimą kryžiaus ženklu. Už ką šis kryžius? Juk tremtiniai niekam ir niekuo nebuvo nusikaltę; jų vienintelė kaltė: mylėjo tėvų žemę, augino gausias šeimas, tikėjo Dievą ir nesidžiaugė vykdoma prievarta. Kartais klausiama, kodėl Dievas leido šiems žmonėms tiek iškentėti?

Daugiau

Dominykas Vanhara. Šimašiaus dovana Putinui

Kaip žinia, vakar buvo gėdinga diena Lietuvos istorijai, kai Vilniaus miesto valdžia nusprendė paniekinti Lietuvos savanorio Nr. 1 atminimą. Konkrečiai – pervadinti Kazio Škirpos alėją. Kas dar nežinote, bet, kai reikėjo ginklu ginti tuomet dar besikuriančios Lietuvos nepriklausomybę nuo visos eilės į Lietuvą besikėsinančių priešų, karininkas Kazys Škirpa buvo tas pirmasis, kuris, kaip pasakytų seni lietuviai, „atbėgo prie šautuvo“. Jo vadovaujamas dalinys Gedimino pilies bokšte 1919 m. sausio 01 d. iškėlė Lietuvos trispalvę ir nuo tos dienos yra minima Lietuvos vėliavos diena. Apie Kazio Škirpos nuopelnus Lietuvai esu daug kartų rašęs, čia nesikartosiu.

Daugiau