Vidmantas Valiušaitis. Mano įspūdžiai iš Kovo 11-osios

Ką gi, sutemo, nukabinau vėliavą, per dieną plevėsavusią prie namų. Pasidalinsiu dienos įspūdžiais.

Posėdis Seime paliko prieštaringą nuotaiką. Greta puikių pranešimų, kurių autorius Kovo 11-osios salė palydėjo plodama atsistojusi (tokių buvo du – Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Rusijos demokratas, prezidento Boriso Jelcyno bendražygis Genadijus Burbulis), buvo ir labai blankių, visiškai nederančių tokio lygio minėjimams. Bet apie tai – vėliau. Daugiau

Petras Plumpa. Šviečiantis teisiųjų kraujas

Jūsų dėmesiui siūlome Petro Plumpos – politinio kalinio, už savo įsitikinimus net keliskart kalėjusio sovietiniuose lageriuose, aktyvaus pogrindinės spaudos kūrėjo ir platintojo, ateitininko, Tiesos.lt bendradarbio – Padėkos žodį, pasakytą Kovo 11-ąją priėmus „Lietuvos laisvės žinios“ ženklą, kuriuo jis buvo apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos laisvės.

Dėkoju Lietuvos patriotinėms organizacijoms už įteikt. Daugiau

Ministrai laukia „Kurk Lietuvai“ dalyvių

Programa „Kurk Lietuvai“ pradeda jau šeštos dalyvių kartos atranką. Programoje, Jungtinių Tautų Organizacijos pripažintoje geruoju pavyzdžiu, kviečiami dalyvauti tarptautinės darbo ar studijų patirties įgiję savo sričių žinovai.

„Šiandien viešajam sektoriui ypač svarbu prisitraukti naujų idėjų ir šviežio požiūrio turinčius profesionalus, kurie padėtų spręsti svarbiausius valstybės iššūkius. „Kurk Lietuvai“ – puiki galimybė tiek Lietuvai, tiek tarptautinės patirties turintiems ekspertams identifikuoti problemas, rasti galimus sprendimo būdus ir užtikrinti jų įgyvendinimą, įtraukiant visas suinteresuotas šalis. Aš tikiu šia programa ir jos nauda Lietuvai. Ne veltui mano komandoje šiuo metu dirba net penki „Kurk Lietuvai“ alumnai“, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Daugiau

AgnėVertelkaitė. „Kurk Lietuvai“ sėkmės istorijos stebina pasaulį

Kovo 6 d. buvo paskelbta jau šeštos programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių kartos atranka. Programoje, Jungtinių Tautų Organizacijos pripažintoje geruoju pavyzdžiu, kviečiami dalyvauti tarptautinės darbo ar studijų patirties įgiję savo sričių žinovai. Šiais metais didelis dėmesys bus skiriamas profesionalams, kurie tarptautinę patirtį sukaupė JAV.

 „Šiandien viešajam sektoriui ypač svarbu prisitraukti naujų idėjų ir šviežio požiūrio turinčius profesionalus, kurie padėtų spręsti svarbiausius valstybės iššūkius. „Kurk Lietuvai“ – puiki galimybė tiek Lietuvai, tiek tarptautinės patirties turintiems ekspertams identifikuoti problemas, rasti galimus sprendimo būdus ir užtikrinti jų įgyvendinimą, įtraukiant visas suinteresuotas šalis. Aš tikiu šia programa ir jos nauda Lietuvai. Ne veltui mano komandoje šiuo metu dirba net penki „Kurk Lietuvai“ alumnai“, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, kviesdamas profesionalus prisijungti prie programos. Daugiau

KOVO 11- osios EITYNĖS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų

 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA           

KVIETIMAS Į TAUTININKŲ KOVO 11- osios ORGANIZUOJAMAS EITYNES

Vilniaus Sąjūdžio taryba  palaiko patriotines Kovo 11-osios eitynes, kurios jau tapo Lietuvos valstybę mylinčių žmonių sambūriu. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas yra didžiausia tautos vertybė, kurią privalome branginti. Tai mūsų valstybė, tai nenuilstamų kovų už lietuvių tautos išlikimą rezultatas.

Daugiau

Ž.Radavičius. Kovojanti už išlikimą Vilniaus Senamiesčio mokykla paminėjo Lietuvos valstybingumo atstatymo dieną

2 (1)  Vasario 13 dieną mūsų mokykloje prasidėjo moksleivių pagarbą Lietuvos valstybei skatinantys renginiai. Įvyko moksleivių sporto varžybos. Vasario 14 dieną mokiniai per piešinius išreiškė pagarbą Lietuvai. Jie sukūrė patriotiškus stendus. Vasario 16 dieną moksleiviai ir mokytojai su mokyklos atributika, balionais ir Trispalvėmis žygiavo „Lietuvos valstybės keliu“.

Daugiau

Lietuva tarpukariu nebuvo atsilikėlė

Parašė LGMA 2013 rugsėjo mėn. 29 d. Statistiką yra įprasta vadinti ar bent lyginti su valstybės veidrodžiu, kuriame skaičių kalba atspindimas jos nepagražintas vaizdas, primenama savaitraščio „Atgimimas“ straipsnyje.

Įdomu, kad apie statistikos reikalingumą kalbėjo dar mūsų tautinio atgimimo šauklys Vincas Kudirka, tikinęs, kad „statistika yra aiškintoja viso mūsų gyvenimo“. Dar XIX a. pab. V.Kudirka rašė: „Mes savo statistikos neturime visai, nors tūlas svetimų šalių šakas numanome labai gerai. Gėda mums nežinant tuo tarpu, kiek javų įpila į aruodą ūkininkas Lietuvoje, kiek joje vienas pavietas prilaiko karčiamų.“ („Varpas“, 1896 m., Nr. 6).

Daugiau

Aušrinė Balčiūnė. Garliavos šturmo byla. Antroji instancija

2017 m. vasario 11 d. rinkomės Kauno apygardos teisme, kuriame buvo nagrinėjama Garliavos šturmo liudytojų byla. Pirmosios instancijos Kaišiadorių teismo teisėjas Gintautas Kaulakis teisiamuosius visiškai išteisino pagrįstai, logiškai, išsamiai išdėstęs neginčijamus argumentus. Deja, prokurorui Ričardui Gailevičiui taip neatrodė – jis Kaišiadorių teismo nutartį apskundė. Tad ketverius su puse metų trunkanti byla nagrinėjama ir toliau.

Kauno apygardos teisme, beje, Neringos Venckienės salėje (kaip miela), teisėjų kolegija – pirmininkas Rimas Švirinas, nariai Viktoras Preikšas, Algirdas Jaliniauskas – tęsė bylą nagrinėti toliau.

Daugiau

LIETUVOJE KRANTOTYROS MOKSLAS BUVO, BET DABAR NĖRA

 Po to, kai  mirė akademikas, profesorius Vytautas Gudelis (laisvai kalbėjęs angliškai, lenkiškai, vokiškai ir rusiškai), buvęs Šiaurės Europos krantų komisijos viceprezidentas, o 1961 m. Varšuvoje tapęs Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) nariu, vėliau INQUA komisijos Šiaurės Europos krantinėms linijoms ir geodezininkų sąjungos Holoceno komisijos nariu, krantotyros mokslas Lietuvoje numirė kartu su akademiku.

Vytautas Gudelis buvo kviečiamas dalyvauti įvairiose TSRS ir Vakarų Europos šalių mokslo organizacijų veiklose ir programose. 1992 m. Upsalos universitetas suteikė V. Gudeliui garbės daktaro vardą, 1994 m. jis buvo paskelbtas tarptautinio fondo Via Baltica premijos laureatu, 1995 m. išrinktas Europos Sąjungos Krantų apsaugos asociacijos (EUCC) garbės nariu.

Daugiau