Audrius BUTKEVIČIUS: APIE ZINGERĮ, KURIS VISĄ REIKALĄ SUGADINO (ne feljetonas)

Juokiuosi net pilvą prilaikydamas!

Emanuelis Zingeris, LR Seimo narys, kaip ir buvo viešai pažadėjęs, iškrėtė linksmą žydišką juokelį.

Mūsų politikai, turintys aistrą bučiuoti vis didesnį ir riebesnį užpakalį, kartais sugeba pasitenkinti ir tuo, kad gali lyžtelėti tik taburetę, ant kurios tas garbingas užpakalis sėdėjo.

Šiaip jau, gebėjimas pasitkinti „mažu”: laimėjimu, turtu, atlygiu ir panašiai yra laikoma gera krikščioniška dorybe, būdinga lietuvių tautai. Matomai, tai suprasdamas E.Zingeris pasiekė visai Lietuvai priimtiną kompromisą: Daugiau

Vitas TOMKUS: TIKRIEJI DIDVYRIAI BUVO IR YRA LIETUVOS ŽMONĖS

Kadangi tą lemiamą  Lietuvai naktį buvau ir prie TV bokšto, ir prie Seimo rūmų ir Parlamento viduje, kur iš tribūnos gal vienas pirmųjų pranešiau apie žuvusiuosius ir paprašiau informacija dalintis, nes tuo metu Vitas Lingys leido vienintelį nacionalinį dienraštį “Respubliką”, turiu savo asmeninę nuomonę apie Lietuvos didvyrius. Jaučiu daug ką sunervinsiu ir galbūt net šventinę nuotaiką kai kam sugadinsiu, bet buvo kaip buvo. Daugiau

Algimantas RUSTEIKA: atėjo numirėlių metas

Argi nepajutot – ranka nebekyla rašyt? Viskas jau pasakyta ir aišku, viskas jau prasidėjo ir vyksta, tik truputį dar neaišku, kaip pasibaigs. Ir žinot, savotiškai įdomu, kaip būna žiūrint siaubo filmą – matai, kaip tamsūs vandenys lėtai kyla, kaip pralaiminčioji dauguma kiša galvas į smėlį. Kaip dreba ir galvoja, kad uraganas praeis pro šalį ir viskas bus po senovei.

Valstybės jau nebeturim, bet argi kam tai rūpi? Muziką užsako kas sumoka pinigus, o mes tik įsisavinam – kaip gera vizginti uodegytę, gauti skanėstą, kai tave pagiria! Ir paplekšnoja, ir būdoj šilta, ir ribos nubrėžtos pavadėlio. Jautiesi toks saugus, „Titaniko” kajutėj moterys grakščios, tvyro aromatai ir skamba šampano taurės. Pirmajai klasei valčių pakaks.

Daugiau

Andriaus Švarplio replika apie D.Šakalienės Aspergerio sindromo įtaką jos politinei veiklai: „Ar rinkėjai neturėjo to žinoti prieš rinkimus?“

Andriaus Švarplio replika apie D.Šakalienės Aspergerio sindromo įtaką jos politinei veiklai: „Ar rinkėjai neturėjo to žinoti prieš rinkimus?“Visi sergantys psichinėmis ar kitomis ligomis minimum nusipelno žmogiškos užuojautos.

Aspergerio sindromas be kitų turi šiuos požymius: kitų žmonių lūkesčių ar jų poelgių priežasčių nesupratimas ir emocinio ryšio deficitas bei sunkumai bendraujant su žmonėmis.

Daugiau