Pasaulio Lietuvių Centro Renginių Žinios. Birželio 23 d. LWC Events in the Community, June 23, 2022

For more information on events in the Lithuanian community, please visit https://www.lcenter.org/

PLC kino vakarai pievelėje
LWC’s Movie Nights on the Lawn
Šį penktadienį / This Friday

PLC kino vakarai pievelėje
Penktadienis, 06/24/2022
Penktadienis, 07/15/2022
Penktadienis, 08/19/2022
7:00 v.v., kinas rodomas saulei nusileidus
PLC, priekinė pievelė

Bare galėsite įsigyti gėrimų ir užkandžių (tik grynaisiais).
Vyks loterija paremti PLC.

LWC’s Movie Nights on the Lawn
Friday, 06/24/2022
Friday, 07/15/2022
Friday, 08/19/2022
7:00 p.m., movie showing after sunset
LWC, Front Lawn

Drinks and snacks will be available for purchase (cash bar).
Raffle with great prizes!

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center
**************************

Joninių šventė
Midsummer Fest


Joninių gegužinė
Sekmadienis, 06/26/2022
12:00 val. p.p.
PLC, priekinė pievelė

JAV LB Lemonto skyrius kviečia visus į Joninių gegužinę PLC kiemelyje. Susirinkusius linksmins Jūratė ir Rimas Grabliauskai, vaišinsimės lietuvišku maistu, veiks baras. 

Summer Solstice Fest
Sunday, 06/26/2022
12:00 p.m.
LWC, Front Lawn

You are invited to celebrate the summer solstice with live music by Jūratė and Rimas Grabliauskas. Lithuanian food and refreshing beverages will be available for purchase.

JAV LB Lemonto Valdyba
LAC Lemont Chapter Executive Committee 
********************
Paremkite PLC naujos oro tiekimo sistemos projektą
Capital campaign to replace air handling units at the LWC

🇱🇹 Padovanokite sveiką orą! ☁️❄️

Prieš penkis metus, su JŪSŲ pagalba, mes sėkmingai pakeitėm senuosius boilerius Pasaulio lietuvių centre. Nuoširdus ačiū už jūsų paramą! Dabar atėjo laikas keisti 58-erių metų senumo pagrindinius Pasaulio lietuvių centro šalto oro tiekimo sistemos prietaisus. Dabartinė sistema neužilgo nebepajėgs išlaikyti optimalaus oro kokybės lygio. Labai prašome Jūsų savo auka paremtį šią pirmąją $200,000 vertės projekto fazę. Padėkite mums užtikrinti mūsų patalpų saugumą, patogumą ir ekonomiškumą visiems, kurie lanko, naudoja, ir myli Pasaulio lietuvių centrą. Ačiū!
🇺🇸 Give the gift of fresh air! ☁️❄️ Five years ago, with YOUR help, we successfully replaced the old boilers at the Lithuanian World Center. Thank you so much for your support! Now, it’s finally time to replace the 58-year-old air-handling units that distribute cold air throughout the Center. The current system may not be able to support optimal levels of air quality for much longer. Please make a donation towards the first phase of the project, valued at $200,000. With your help, we can ensure that our facilities are safe, comfortable, and energy-efficient for all who visit, enjoy, and depend on the Lithuanian World Center. Thank you!
Paaukokite šiandien! Donate today!

******************
Vasaros sporto stovykla
Summer Sports Camp


Vasaros sporto stovykla.  21-mas sezonas
Pirm.- penkt., nuo 05/30/2022 iki 08/12/2022
8:00 v.r.- 5:00 v.v.
PLC, R. Riškus salė

Registruokitės čia

Summer Sports Camp.  21st Season
Mon-Fri,  05/30/2022 through 08/12/2022
8:00 a.m.- 5:00 p.m.
LWC, R. Riskus Hall

Register here 

Aurimas Matulevičius 630-999-5312
Leja Jakstaite 360-910-8472

“Žiburėlio” Montessori vasaros stovykla
“Ziburelis” Montessori Summer Camp

Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop Services are provided in Lithuanian language Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop

“Žiburėlio” Montessori vasaros stovykla
Pirm.- penkt., nuo 06/01/2022 iki 06/30/2022
8:30 v.r.- 1:30 v.p.p.
PLC, Montessori klasė, 14911 127th Street, Lemont IL 60439

Registruokitės telefonu 630-257-8891

“Ziburelis” Montessori Summer Camp
Mon-Fri,  06/01/2022 through 06/30/2022
8:30 a.m.- 1:30 p.m.
LWC, Montessori Classroom, 14911 127th Street, Lemont IL 60439

Registration 630-257-8891

“Žiburėlio” Montessori mokykla
“Ziburelis” Montessori School
Koncertas ir paroda
Concert and Exhibition

Žydiškos Lietuvos spalvos
Ketvirtadienis, 06/16/2022
7:00 v.v.
DePaul University School of Music
Holtschneider Performance Center
Gannon Concert Hall
2330 N Halsted St., Chicago

Pasitinkant Lietuvos sostinės Vilniaus įkūrimo 700 metų sukaktį ir minint Lietuvos žydų istorijos metus bei Vilniaus Gaono 300 metų sukaktį, LR Generalinis konsulatas Čikagoje kartu su lietuvių meno ansambliu “Dainava” kviečia į koncertą ir parodą, skirtą paminėti Lietuvos žydų kūrybos indėlį į Vilniaus, Lietuvos ir pasaulio kultūrą. Muzikinę programą atliks lietuvių meno ansamblis “Dainava” ir Lietuvos Nacionalinės Operos tenoras Rafailas Karpis
 
Koncerto lankytojų laukia tarptautinio muzikinio projekto premjera – Čikagos kompozitoriaus Lee R. Kesselman specialiai šiai progai sukurtas kūrinys “Batų vagonas”. Kūrinys ir yra skurtas pagal garsiausio pasaulyje Litvakų poeto Avromo Sutzkeverio (1913–2010) eiles ir ištraukas iš Kunigaikščio Gedimino 1323 metų laiško europiečiams, kuriame valdovas kvietė Europos miestelėnus atvykti ir įsikurti Lietuvoje ir čia laisvai išpažinti savo tikėjimą.
Koncerto programoje taip pat skambės lietuvių bei žydų autorių muzikiniai kūriniai. Vakaro metu bus galima apžiūrėti parodą “Knygos ant medžių neauga: Išsaugoti ir perduoti atmintį” iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus.
Įėjimas į renginį nemokamas. RSVP ir informacija pasiteiravimui: ieva.dilyte@urm.lt
Laikantis DePaul nustatytų reikalavimų, dalyvaujantys turės pateikti asmens dokumentą ir COVID-19 vakcinacijos pažymėjimą.

Jewish Colors of Lithuania
Thursday, 06/16/2022
7:00 p.m.
DePaul University School of Music
Holtschneider Performance Center
Gannon Concert Hall
2330 N Halsted St., Chicago

A sister city of Chicago – Vilnius, the capital of Lithuania, will soon mark 700 years since it was established in 1323. Just 700 years ago, Gediminas, the Grand Duke of Lithuania sent seven letters to Europe inviting craftsmen, merchants, knights and farmers to come to Lithuania. In one of them, the ruler mentioned Vilnius, the state’s capital, for the first time. The letters reached their intended recipients and city life soon became part of European history. According to historians, this was also the beginning of Jewish settlement in Lithuania. Vilnius developed as a uniquely dynamic and multicultural city where Jewish heritage was an integral part of its culture and history.
 
To celebrate centuries of Lithuanian – Jewish tradition and to remember 300 years of the great Vilna Gaon, please join us for a concert:
 
Featuring Dainava Lithuanian Chorale and Rafailas Karpis, tenor, Lithuanian National Opera. The premiere of a specially commissioned piece, “Wagon of Shoes”, by Chicago composer Lee R. Kesselman will be presented along with a program of Lithuanian and Jewish songs. The evening will include a viewing of the exhibition “Books Do Not Grow on Trees: Saving and Transmitting Memory” from Vilna Gaon Museum of Jewish History. 
 
This event is free and open to the public. Supported by the Lithuanian Foundation and Consulate General of Lithuania in Chicago.
To RSVP and for more information:  ieva.dilyte@urm.lt  All guests will be required to present ID and proof of vaccination against COVID-19, or a negative test result taken within 72 hrs. 

 LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Lietuvių meno ansamblis “Dainava”
 Consulate General of Lithuania in Chicago and Dainava Lithuanian Chorale


Užsižymėkite kalendoriuje!
Save the date!

Užsižymėkite kalendoriuje! Kviečiame visus į bendruomenės dieną “Esame vieni dėl kitų”.
Rugsėjo 11 d., 2022
Šv. Mišios lauke, pažintis su lietuviškomis organizacijomis ir verslais, registracija įvairioms veikloms visoms amžiaus grupėms, muzika, vaišės, meno projektai ir dar daugiau! Sekite naujienas dėl detalesnės renginio informacijos. Organizacijų registracija: aleknaite@lcenter.org arba 630-257-8787.
LAUKSIME JŪSŲ VISŲ!

Mark your calendars! Everyone is invited to Community Day “Here For Each Other”.
September 11, 2022
Outdoor Mass, Meet ‘n Greet with Lithuanian organizations and businesses, Sign Ups for various activities for all ages, music, refreshments, art projects and more! Follow the newsletter for more detailed event information. Organizations must register ahead of time: aleknaite@lcenter.org or 630-257-8787.
WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU ALL!


 

Pagalba socialiniais klausimais
Social Services Assistance
Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop Services are provided in Lithuanian language Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop

Pagalba socialiniais klausimais
Raštinės darbo valandos:
Antradieniais 9:00 v.r. – 1:00 v.p.p.
Ketvirtadieniais 11:00 v.r. – 5:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Telefonas (630) 257-8788
Socialinių reikalų skyriuje teikiamos socialinės paslaugos nedideles pajamas gaunantiems JAV piliečiams ir turintiems žalią kortą, pensininkams ar neseniai į JAV atvykusiems gyventi bei dirbti Lietuvos piliečiams.

Social Services Assistance
Office hours:
Tuesdays 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Thursdays 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
In the Lithuanian World Center’s Lower Level 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Telephone (630) 257-8788

JAV lietuvių bendruomenė
Lithuanian American Community


Paremkite PLC kas mėnesį!
Show Your Support with LWC’s Monthly Giving!Paspauskite nuorodą www.lcenter.org/donate, pasirinkite “Monthly Donation” skiltį bei sumą, kurią norite paaukoti.  Dėkojame už jūsų dosnumą!

****************************

Paremkite PLC naujos oro tiekimo sistemos projektą
Capital campaign to replace air handling units at the LWC
 
Padovanokite sveiką orą!
Jau laikas keisti 58-ties metų senumo pagrindinius Pasaulio lietuvių centro oro tiekimo sistemos prietaisus. Dabartinė sistema neužilgo nebepajėgs išlaikyti optimalaus oro kokybės lygio. Labai prašome Jūsų savo auka paremtį šį $200,000 vertės projektą. Padėkite mums užtikrinti mūsų patalpų saugumą, patogumą ir ekonomiškumą visiems, kurie lanko, naudoja, ir myli Pasaulio lietuvių centrą. Ačiū!
Give the gift of fresh air!
The air-handling units at the Lithuanian World Center are 58 years old. They are finally starting to break down beyond repair and need to be replaced. If we don’t act fast, the current system may not be able to support optimal levels of air quality for much longer. With your help, we can ensure that our facilities are safe, comfortable, and energy-efficient for all who visit, enjoy, and depend on the Lithuanian World Center. Thank you!
Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

Paaukokite šiandien! Donate today!
*****************

Šokių šventė 2022
Lithuanian Folk Dance Festival 2022
 
The XVI Lithuanian Folk Dance Festival (Šokių Šventė)
Friday – Sunday, 07/01/2022 – 07/03/2022
Philadelphia

Make your plans NOW to be part of the summer weekend adventures!
Performance tickets can be purchased at TICKETS.
 
Additional information about the XVI Lithuanian Folk Dance Festival weekend of events can be found at SOKIU SVENTE.
 

Užsižymėkite kalendoriuose
Mark your Calendar


 
Vasaros gegužinė ir mugė         
Sekmadienis, 08/28/2022       
10:00 v.r. – 4:00 v.v.

Puikus lietuviškas maistas, juvelyrika, molio, stiklo bei kiti meno dirbiniai, gintaras, kepiniai, naminiai muilai, rūbai, eteriniai aliejai, sveikatos produktai, knygos, gyva muzika, loterija su puikiais piniginiais prizais ir dar daugiau!

Mugės prekiautojų registracija čia

Visais klausimais dėl šio renginio kreipkitės į PLC raštinę telefonu 630-257-8787 arba elektroniniu paštu aleknaite@lcenter.org.

Summer Fest and Craft Fair       
Sunday, 08/28/2022                
10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Delicious food, jewelry, pottery, glass, art, amber, baked goods, soaps, essential oils, health products, clothing, table decorations, books, live music, Raffle with great cash prizes and much more! 

Craft Fair registration form

If you have any questions about this event, please contact the LWC office by email:  aleknaite@lcenter.org or by phone 630-257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

 

Dar daugiau šiais metais!
And More Events This Year!

10/22/2022
PLC 35-metis 
LWC 35th Anniversary Gala


 
11/19/2022
PLC Madų šou 2022 “Gėlių vaikai”
LWC Fashion Show 2022 “Flower Children”
Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!)

Aukokite Centrui per AmazonSmile
Drive Donations to our Center through AmazonSmile


Paremkite Pasaulio lietuvių centrą per smile.amazon.com!  Paspauskite nuorodą ir apsipirkite!

Support the Lithuanian World Center!!  When you shop at smile.amazon.com, Amazon donates. Click on the link and shop away!

smile.amazon.com/ch/36-3541882

Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card?

Už $100 auką per metus, gausite LWC kortelę, kuri jums suteiks įvairias nuolaidas (nuo 10-20%) ištisus metus.  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.lcenter.org ir įsigykite LWC kortelę.  

Kompanijas ir organizacijas kviečiame tapti mūsų biznio partneriais.  Dėl informacijos skambinkite (630) 257-8787.

 Visit our website www.lcenter.org to make a minimum $100 donation and we will promptly send you the LWC card which offers you 10-20% discounts at many businesses in the Lemont and Chicagoland area.

If you are a business owner and are interested in joining our list of business partners, call us at (630) 257-8787.

English poster

Paaukokite savo automobilį ir paremkite Centrą
Support the Center when you donate your vehicle


Turite nereikalingą automobilį ir nežinote kur jį dėti?
Paaukokite Pasaulio lietuvių centrui. Tai labai LENGVA!
Informacija tel. 630-257-8787

Don’t know what to do with that unwanted car? 
Donate it to the Lithuanian World Center.  It’s SIMPLE!
Call 630-257-8787 for more information or click on the link below.

https://careasy.org/nonprofit/lithuanian-world-center

PLC draugai ir rėmėjai
LWC Friends and Sponsors

 Pagalba socialiniais klausimais
Social Services Assistance
Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop Services are provided in Lithuanian language Flag: Lithuania on Google Android 11.0 December 2020 Feature Drop

Pagalba socialiniais klausimais
Raštinės darbo valandos:
Antradieniais 9:00 v.r. – 1:00 v.p.p.
Ketvirtadieniais 11:00 v.r. – 5:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Telefonas (630) 257-8788
Socialinių reikalų skyriuje teikiamos socialinės paslaugos nedideles pajamas gaunantiems JAV piliečiams ir turintiems žalią kortą, pensininkams ar neseniai į JAV atvykusiems gyventi bei dirbti Lietuvos piliečiams.

Social Services Assistance
Office hours:
Tuesdays 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Thursdays 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
In the Lithuanian World Center’s Lower Level 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Telephone (630) 257-8788

JAV lietuvių bendruomenė
Lithuanian American CommunityBendruomenės parama Ukrainai
Community Support for Ukraine

Paaukokite savo automobilį ir paremkite Centrą
Support the Center when you donate your vehicle
Turite nereikalingą automobilį ir nežinote kur jį dėti?
Paaukokite Pasaulio lietuvių centrui. Tai labai LENGVA!
Informacija tel. 630-257-8787

Don’t know what to do with that unwanted car? 
Donate it to the Lithuanian World Center.  It’s SIMPLE!
Call 630-257-8787 for more information or click on the link below.

https://careasy.org/nonprofit/lithuanian-world-center

Norite, kad jūsų verslas būtų labiau matomas lietuvių bendruomenėje?
Įsigykite elektroninę reklamą PLC savaitinio naujienlaiškio Draugų ir rėmėjų skiltyje 3 mėnesiams tik už $150. Jūsų logo su nuoroda į jūsų verslo tinklalapį bus matomi visiems PLC naujienlaiškio gavėjams net 12 kartų, pasiekdami 1.5K skaitytojų.
ARBA tapkite Mėnesio verslo partneriu už $150. Jūsų verslo reklaminis tekstas, grafinė reklama ir nuoroda į jūsų tinklalapį bus įterpti atskiroje tik jūsų reklamai dedikuotoje PLC naujienlaiškio skiltyje, tokioje, kaip ši. PLIUS ta pati informacija bus patalpinta į PLC Facebook paskyrą tam pačiam laikui. Tai net 4 savaitės jūsų reklamos, pasiekiančios 5K bendruomenės narių.
ARBA imkite abu paketus už $250 ($50 nuolaida)

Is your business looking for opportunities to reach our community?
Get 3 months of your logo and website link exposure in our newsletter’s Friends and Partners section on the bottom of this newsletter for only $150.That’s 12 weeks of reaching 1.5K readers
OR become our Business Partner of the Month and get an exclusive section in this newsletter with your graphic advertisement, additional text and link to your website. That is 4 weeks of reaching 5K readers. PLUS your same ad will be placed on our Facebook page for the same period of time, reaching a community of 5K
OR get both packages for $250 ($50 worth of savings!)
Aukokite Centrui per AmazonSmile
Drive Donations to our Center through AmazonSmile
Paremkite Pasaulio lietuvių centrą per smile.amazon.com!  Paspauskite nuorodą ir apsipirkite!

Support the Lithuanian World Center!!  When you shop at smile.amazon.com, Amazon donates. Click on the link and shop away!

smile.amazon.com/ch/36-3541882
Ar turi LWC kortelę?
Do you have an LWC card?
Už $100 auką per metus, gausite LWC kortelę, kuri jums suteiks įvairias nuolaidas (nuo 10-20%) ištisus metus.  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.lcenter.org ir įsigykite LWC kortelę.  

Kompanijas ir organizacijas kviečiame tapti mūsų biznio partneriais.  Dėl informacijos skambinkite (630) 257-8787.

 Visit our website www.lcenter.org to make a minimum $100 donation and we will promptly send you the LWC card which offers you 10-20% discounts at many businesses in the Lemont and Chicagoland area.

If you are a business owner and are interested in joining our list of business partners, call us at (630) 257-8787.