Argentinos Lietuvių Bendruomenės atstovas

Norėčiau pranešti, kad nuo birželio 22 d. būsime Lietuvoje su Argentinos lietuvių tautinių šokių ansambliu „Nemunas” iš Berisso, kadangi dalyvausime Lietuvos Dainų šventėje. Nemuno vadovai esame Analía Dulke ir aš.

Taip pat šiuo metu esu Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas, lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania”( „Lietuvos Aidai”) vedėjas. Taip pat atstovausiu Argentinos lietuvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenes XVI Seime Vilniuje, kuris ivyks liepos 8-11 d.

Jeigu turėtumėte klausimų, prašau parašykite arba paskambinkite +54 9 221 616 4962 arba per Facebbook “Juan Ignacio Fourment Kalvelis” arba el.paštu: jkalvelis@yahoo.com.ar

Juan Ignacio Fourment Kalvelis  

Presidente de la Comunidad Lituana de Argentina (ALB ALOST)

Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas

jkalvelis@yahoo.com.ar – juanignacio.fourmentkalvelis@gmail.com 

Mob.: +54 9 221 6164962