Dėl 1952.02.17d. Šveicarijos LB teisiškos/ istorinės įkūrimo datos atstatymo

Antras PAREIŠKIMAS  LR prezidentei p. Daliai Grybauskaitei

Dėl 1952.02.17d. ŠLB teisiškos/ istorinės įkūrimo datos atstatymo

2018 m. sausio 24 d. gavau iš LR URM raštą/atsakymą į 2017.12.09d. PRAŠYMĄ, dėl ŠLB išeivių prieš 50 metų Šveicarijos konfederacijoje (1952.02.17) įkurtos ŠLB-nės teisiškos oficialos įkūrimo datos atstatymo.LR URM Raštas yra pirmas oficialus reagavimas į dešimtmetį rašytas pretenzijas/teigimus, kad ŠLB pirmininkė p.J. Caspersen prie ŠLB istorinio palikimo – įkūrimo datos- prisilietė neatsakingai, neišsiaiškinus su Lietuvos/Šveicarijos istorikais, neištyrinėjus pokaryje vykusius CH propagandinius kitos nelegalios k. pabėgėlių organizacijos „Lietuvių sąjunga“ veiksmus ir kt. Tai atlikta po mirties išeivių, kurie politiškai teisingai įstatymiškai(1952.02.17d.) įkūrė ŠLB bendruomenę, ir ,būtent, tik tą datą laikė teisiška ir 50metų  skelbė visuose PLB dokumentuose.

Užtenka įrodymų, kad Bendruomenės vadovė p.J. Caspersen piktybiškai  siekė orginalius archyvinius išeivijos dokumentus „perskaityti“ praeities sovietinės propagandos šviesoje, todėl toks veiksmas yra ne kas kita, kaip nesuderinamas dviejų skirtingų Lietuvos piliečių likimų –sovietų nuskriaustųjų ir okupantų/kolaborantų – požiūrių rezonavimas. Brutaliai peržengti ne tik dalykiniai/politiniai, bet ir žmogiškojo padorumo  principai.

Iš LR URM atsakymo/rašto (2018-01-24 Nr(26.1.1)3-324), pasirašyto p. viceministro N. Germano išaiškėjo visiška URM nekompetencija  ir eilinė beraštystė sprendžiant panašaus pobūdžio nusikaltimus išeivijai… Rašte nėra   jokio konkretaus atsakymo:

  • kada ir kaip bus atstatyta teisiškoji (1952.02.17d.) ŠLB įkūrimo data, nes tai tiesioginė URM, o ne PLB Ginčų komisijos kompetencija;
  • Kaip bus nubausta p. J. Casresen, Lietuvos pilietė, padariusi aiškų politinį/istorinį nusikaltimą užsienio lietuvių bendruomenėje?

IŠVADOJE: Atsakingi asmenys URM nesuvokia Lietuvių Chartos, PLB ir Šveicarijos konfederacijos civilinio kodekso  įstatymų ir jų laikymosi privalomumo/būtinybės  reikšmės.

PRAŠAU: iki vasario 12 dienos priimti teisingą nutarimą ir informuoti. Antraip aš (27metai esu CH pilietė, mirusi išeivijos karta  buvo  CH ir LT  piliečiai), todėl, LIETUVOS GĖDAI, būsiu priversta  nusikaltimą apskųsti ir perduoti spręsi CH teisėsaugai.

Pagarbiai prašau atidumo ir kompetencijos.

Janina Survilaitė Vaitkevičius,  vjanina@bluewin.ch