Nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba

Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba1  Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba3 COMUNIDAD LITUANA ARGENTINA – ARGENTINOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ – ALB ALOST – C.L.A. C.O.P.L.A. <albalost@gmail.com>

Gruodžio mėn. viduryje buvo išrinkta nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba (ALB ALOST – Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba) 2017-2018 m.

Aušros Vartų parapija   Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba2

ALB ALOST valdyba sudaro: 

Pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis („Nemuno” lietuvių savišalpos ir kultūros draugija)

Vicepirmininkas José Pulikas (Argentinos Lietuvių Centras)

Sekretorius Jorge Brazaitis (Lietuvių Susivienijimas Argentinoje)

Iždininkė Clara Jordán (Aušros Vartų parapija)

Valdybos nariai:

Miriam Griszka („Mindaugo” lietuvių katalikų savišalpos ir kultūros draugija)

Selene Bañiles („Laisva Lietuva”)

Marcela Neselis (Kordobos lietuvių bendruomenė)

Ruben Repsys (Rosario lietuvių socialinis klubas)

Juan Pablo Luna Pupelis (Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga)

Isabel Kalvelis (Radijo valandėlė „Ecos de Lituania”)

Adresas: Mendoza 2280 (1870). Avellaneda. Buenos Aires. Argentina

El.paštas: albalost@gmail.com / jkalvelis@yahoo.com.ar

Pirmininko mobilus: +54 9 221 616 4962

Naujas Argentinos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Jonas Ignas (Juan Ignacio Fourment) Kalvelis, buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovas Pietų Amerikoje, dalyvauja Argentinos politikos gyvenime. Beriso miesto savivaldybės mero dr. Jorge Nedela siūlymu jis išrinktas Beriso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatoriumi. Šių pareigų tikslas – skatinti, koordinuoti, padėti ir paremti visas užsienio bendruomenes, gyvenančias Berise, dirbti su jaunimu, organizuoti ansamblių koncertus ir kitas veiklas. 

Šiuo metu yra lietuviškos radijo valandėlės „Lietuvos Aidai” (Ecos de Lituania) vedėjas, „Nemuno” lietuvių tautinių šokių ansamblio vadovas. Kalvelis dar yra buvęs Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjunga valdybos atstovas Pietų Amerikoje, buvęs Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir buvęs „Nemuno” lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos pirmininkas. Daugybę kartų dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimuose ir suvažiavimuose.

Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba sveikina su praėjusiomis Šv. Kalėdomis ir linkime gerų Naujųjų Metų!

_____________________________________________________
COMUNIDAD LITUANA ARGENTINA – C.L.A. C.O.P.L.A.
ARGENTINOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ – ALB ALOST 

Dirección / Adresas: Calle Mendoza Nº 2280. Avellaneda (1.870). Provincia de Buenos Aires. Argentina

Correo electrónico / El. paštas: albalost@gmail.com