Už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas Stanley Balzekas

Lietuvos ambasada Vašingtone / Embassy of Lithuania in Washington, D.C.

Lietuvos ambasada Vašingtone / Embassy of Lithuania in Washington, D.C. nuotrauka.  Spalio 11 d. Čikagoje įsikūręs Balzeko lietuvių kultūros muziejus už viso gyvenimo nuopelnus pagerbė šio muziejaus įkūrėją Lietuvos garbės konsulą Stanley Balzeką.„Stanley Balzekas yra pavyzdys mums visiems – tai žmogus atsidavęs savo šeimai, bendruomenei ir Tėvynei. Tai mes puikiai matome iš jo darbų, iš jo neblėstančios energijos, visada sklindančio optimizmo ir aistros užsibrėžtam tikslui pasiekti. Stanley Balzeko įkurtas muziejus užima ypatingą vietą JAV  lietuvių bendruomenėje – jis pristato Lietuvos istoriją ir rodo bei propaguoja lietuvišką kultūrą ir tradicijas. Muziejus ilgą laiką buvo Lietuvos laisvės siekio simbolis pristatantis Lietuvą amerikiečiams ir visam pasauliui,” ceremonijos metu sakė Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.

Ambasadorius Stanley Balzekui taip pat perdavė Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimus.

Tą patį vakarą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadovai Stanley Balzekui įteikė Lietuvos bajoro regalijas, S. Balzekui buvo išduotas kilmę patvirtinantis Bajorystės pripažinimo aktas. Taip pat už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus, garsinant Lietuvos vardą, remiant kultūrinį, istorinį paveldą bei įdėtas asmenines pastangas lietuvių bendruomenėje JAV Stanley Balzekas buvo įtrauktas į Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos garbės bajorų sąrašą.

1966 metų birželio 22 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejus buvo įkurtas Stanley Balzeko nupirktos ligoninės patalpose. Muziejuje pristatoma Lietuvos kultūra ir istorija, vyksta įvairūs koncertai, kino peržiūros bei seminarai. Pirmaisiais jo veikimo dešimtmečiais muziejaus tikslas buvo nuolat lankytojams teikti neginčijamus dokumentinius įrodymus, kad Lietuva turi teisę egzistuoti kaip nepriklausoma šalis.

Šiandien muziejuje saugoma ir eksponuojama apie 700 ypatingai retų su Lietuva susijusių knygų lotynų, lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, čekų kalbomis, dalis jų išleista XVI a. – XVIII a., 1500 Baltijos ir Rytų Europos šalių žemėlapių, kurių seniausi iš XV a., apie 1800 pavadinimų laikraščių rinkinys, veikia biblioteka, turinti apie 42 000 knygų, 50 000 nuotraukų fotoarchyvas.

Lietuvos ambasada Vašingtone / Embassy of Lithuania in Washington, D.C. nuotrauka.  Lietuvos ambasada Vašingtone / Embassy of Lithuania in Washington, D.C. nuotrauka.
Lietuvos ambasada Vašingtone / Embassy of Lithuania in Washington, D.C. nuotrauka.