Alfredas Čiučiurka. Pranešimas: ,,Kitos paslaugos”

Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

PRANEŠIMAS.    Dienraščio “Lietuvos rytas” 2017 m. spalio 21 d. numeryje, 26 puslapyje patalpintas toks skelbimas:

KITOS PASLAUGOS:   Graži apvalių formų 39 m. brunetė maloniai praleis laiką su kultūringu vyriškiu nuo 37 m. Tel. 8 606 49 590.Prostitucijos pavadinimas kitomis paslaugomis kelia grėsmę Nacionaliniam saugumui ne mažiau už Rusijos agresiją, nes viena gera prostitutė gali išvesti iš rikiuotės pusę bataliono rinktinės kariuomenės. Apie tai rašė mokytoja G. Petkevičaitė  –  Bitė:

“Girtuokliavimo klausimo neužmirštame, nes jame glūdi visų nedorybių, o ypač paleistuvavimo šaknis, to paleistuvavimo, kurs šiandien gresia jau visai mūsų visuomenėj…

     Šių dienų skaitlinių nežinodama, galiu vien pasakyti, kad pusantrų metų atgal, t. y., 1920 m. gegužės mėnesį pačiame Kaune, karo ligoninėje iš  400 kareivių daugiau šimtas buvo venerikų. Šįmet padėtis tuo atžvilgiu ne tik nepagerėjo, bet dar pablogėjo”.

   Reikalas mažytis, nėra ko varžytis. nes už mus, lietuvius, dirba kunigas Robertas Gedvydas  Skrinskas, kurio knygoje  “BŪKIME  BLAIVŪS!” nurodyta išeitis iš padėties  (psl. 31):

       “Graikai yra padarę neįprastą eksperimentą. Makedonijos provincijoje, Sarai mieste jie atidarė viešuosius namus ir juose įvedė griežtą abstinenciją. Šis amoralus objektas neišsilaikė –  greitai subankrutavo ir buvo uždarytas. Eksperimentas parodė, kad ištvirkavimas be alkoholio negali laikytis”

  Su valančiškais linkėjimais,

   Alfredas Čiučiurka

P.S.   Vynas padaro žmones paleistuviais.

                 Saliamonas