Arvydas Damijonaitis. ZUROFO-VANAGAITĖS “TANDEMO” TIKSLAS

ZUROFO-VANAGAITĖS “TANDEMO” TIKSLAS – PRIDENGTI ŽYDŲ TAUTYBĖS      NUSIKALTĖLIUS, LIETUVŠAUDŽIUS.

NKVD – KGB (50 proc. žydų tautybės vadovų) nužudė Lietuvoje šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Žydų tautybės lietuvšaudžiai, „raudonieji naciai“, klastingai kaip priedangą naudoja antisemitizmo propagandą.Kaltinimai antisemitizmu, nutylint žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas. Raudoniesiems naciams, zurofams, riboto proto ir sąžinės vanagaitės yra būdas šmeižti Lietuvą, slėpti siaubingus raudonųjų nacių nusikaltimus. Tokia „simbiozė“ galima, nes iki šiol raudonųjų nacių, nusikaltimai, masiškai žudant Lietuvos gyventojus, lietuvių tautos genocidas, neįvardinti Lietuvos teisme.“Holokausto industrijos” (N.Finkelstein) pinigai, milijonai, taip pat labai reikalingi “skurdo” pasmerktoms „rašytojoms“, vanagaitėms. Interesai sutapo. Klastingas žydas šmeižikas E.Zurofas ir provincijos riboto proto ir ne tyros sąžinės “rašytoja“, kurios finansinės avantiūros įvairiuose “projektuose” yra plačiai žinomos…Po 1945 metų Lietuvoje, NKVD-KGB lietuvšaudžiai sunaikino virš milijono lietuvių. Holokausto industrijos aferistai žino apie šį gėdingai, bailiai, nutylimą Lietuvoje siaubingą faktą, todėl drąsiai toliau klastoja istoriją, kabina lengvatikiams „makaronus“, šmeižia lietuvius, kurie aukodamiesi, nuo rudųjų nacių slėpė žydus savo namuose.

Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.