Oleg Tarejev. Dėl 1998-12-03 Seimo kontrolierių įstatymo

Manau, kad nuo 1998-12-03 Lietuvos Respublika yra neteisinė valstybė. O.Tarejev

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Rimvydui Norkui

Oleg Tarejev a. k. 35508270215, Šaltinių g. 13 – 4, Vilnius  

tretysis asmuo civilinėje byloje Nr. 2A-1515/22017, tel. +37069990588

Prašymas

Vadovaudamasis LR teismų įstatymu 23 str. 1 d. LR Aukščiausiasis teismas 2018-05-18 (reg. Nr. 1.15-5T.181) gražino mano 2018-05-10 skundą.

 1. 23 str. numato Aukščiausiojo teismo ir kitas funkcijas: 
 1. Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus.
 2. Į Aukščiausiojo Teismo nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus.
 3. Plėtodamas ir užtikrindamas vienodą teisės aiškinimą ir taikymą bendrosios kompetencijos teismuose, Aukščiausiasis Teismas analizuoja nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų praktiką, kitus teisės šaltinius, rengia teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgas, viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.
 4. Aukščiausiasis Teismas atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
 5. Iš mano 2018-05-10 skundo matyti, kad yra įstatymų kolizija, kad LR Seimo kontrolierių įstatymas prieštarauja LR Konstitucijai:

3.1. Pagal 1992-11-02 Konstitucijos 73 str.: „Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai“. Manau, kad Konstitucijos 73 straipsnis konkretizuoja Seimo kontrolierių kompetencijos, kadangi yra konkretizavimo požymis, t. y. nurodyta išimtis „išskyrus teisėjus“. Kadangi nurodita vienintelį išimtis, t. y. teisėjai, akivaizdu, kad Seimo kontrolieriai tiria prokurorų.

3.2. Pagal 1998-12-03 Seimo kontrolierių įstatymo 4 straipsnio: „Seimo kontrolieriai taip pat netiria prokurorų“.

 1. Manau, kad teisinėje valstybėje teisėjų ir prokurorų nepriklausomumas nereiškia, kad ji nekontroliojami. Todėl LR Teismų įstatymo 47 straipsnio 4 dalys numato teisėjo kontrolę („pradėti ikiteismini tyrimą dėl teisėjo gali tik generalinis prokuroras“), o minėta Konstitucijos 73 straipsnis numato prokurorų kontrolę.
 2. Manau, kad Seimo kontrolierių įstatymo 4 straipsnis prieštarauja LR Konstitucijai, atskleidžia, kad nuo 1998-12-03 prokurorai Lietuvoje yra nekontroliojami, t. y. Lietuvos Respublika yra neteisinė valstybė.
 3. Dėl minėtos įstatymų kolizijos aš kaip tretysis asmuo civilinėje byloje negaliu ginti savo teisės.

Prašau:

 • Spręsti minėtą įstatymų koliziją tam, kad tinkamai atlikinėti savo funkcijas pagal LR Teismų įstatymo 23 str.
 • Informuoti mane, į kurią instituciją galiu kreiptis dėl kolizijos.

Dedama: 2018-05-10 skundas

 

 

 1. Tarejev